bannerPos

Ny skov kan handle om både naturpleje og økonomi

Søren Paludan, (tv), og Niels-Peter Melgaard Nielsen, (th) ved skovrejsningsprojektet forleden, som det tager sig ud hér i 2020. Privatfoto
14-08-2020 07:29

Stadigt flere får øjnene op for mulighederne i skovrejsning på landejendommen. Og det er nu der skal søges, hvis man vil have del i dette års tilskud til skovrejsning, lyder det fra landskabskonsulent Søren Paludan, der har specialiseret sig i skovrejsning i hele landet.

SKOVREJSNING For nogle handler det om natur og oplevelse – for andre om ejendomsværdi og produktionsskov. Der er mange muligheder og motiver for skovrejsning.

Uanset hvad, er der igen i år mulighed for at søge tilskud til skovrejsning, hvor der i 2020 er afsat en pulje på 70 millioner kroner, der kan søges, og hvor der kan opnås tilskud på 32.000 kroner pr. hektar løvskov og skovbryn, og 16.000 kroner per hektar nåletræer.

Samtidig er det ved at være sidste udkald, hvis man ønsker at søge tilskud i år, da fristen udløber den 20. september.

-  Der skal foreligge en VVM-godkendelse inden der søges og det tager tid, derfor skal man ansøge nu, hvis man vil søge om tilskuddet, fastslår Søren Paludan, Paludan Landskabskonsulent, der har specialiseret sig inden for skovrejsning.

Dyreliv og ejendomsværdi

Niels-Peter Melgaard Nielsen er en af de, der har fået tidligere landbrugsjord omdannet til ny skov og natur. Tilbage i 2017 tog han nemlig en beslutning omkring en del af sin landbrugsjord ved landejendommen i Aidt nær Thorsø i Østjylland.

-  Jeg havde noget jord, hvor forpagtningen ophørte, forklarer Niels-Peter Melgaard Nielsen, og tilføjer, at det især var to faktorer han vægtede i den forbindelse:

-  Jeg ville gerne have noget skov af hensyn til dyrelivet, og samtidig forbedre salgsprisen for ejendommen.

Og det blev netop Søren Paludan, der fik opgaven med at planlægge og gennemføre projektet, som Niels Peter selv renholdt det første år, mens Søren Paludan har taget over de efterfølgende år – og den vedligeholdelse af skoven, der skulle til.

-  Jeg holder øje med hvis eksempelvis træerne er gået ud, forklarer Søren Paludan, der vurderer, at det blot har været tilfældet for omkring 100 af de i alt omkring 12.000 planter, der er blevet etableret på Niels-Peter Melgaard Nielsens skovrejsningsareal.

Skovrejsningsarealet hos Niels-Peter Melgaard Nielsens landejendom består af knapt fire hektar fordelt på skovbryn samt tre skovarealer med forskellig slags skov. Èt med bøg og lærk, ét med spidsløn, rødeg, kirsebær og hassel og ét med eg, skovbøg, skovfyr, lind og hassel. Undervejs er ti æbletræer også kommet til.

Søren Paludan fortæller, at projektet hos Niels-Peter Melgaard blot er et eksempel på baggrund og formål med en skovrejsning. Det kan nemlig også handle om etablering af en produktionsskov og jagt, som han også har kunder, der har fået etableret.

Se mere på www.paludan.com.

0

Aflyste generalforsamling for anden gang

Selvom Lemvigegnens Landboforening godt kunne have afholdt årets udsatte generalforsamling uden at bryde de nye corona-restriktioner, turde man ikke afvikle den i et område, hvor smittetrykket vokser.

Tid til udskiftning af belysningen i stalden

Lysmængden fra alle lyskilder aftager over tid, men en af fordelene ved LED-belysning er at de kan være tændt langt flere timer end et almindelig lysstofrør.

Mere magt til medlemslandene giver dilemmaer

Selvbestemmelse over EU-støtte giver mening, men kan skabe kontroverser, mener forsker.

Hvad vil Christiansborgs politikere bruge mere EU-magt til?

Medlemslandene kan få mere medbestemmelse over EU's landbrugsstøtte. Men det er ikke alle i Folketinget, der gerne vil bruge den.

Konference om bioøkonomiske muligheder

En række virksomheder i Region Midtjylland er i fuld med at nytænke bioøkonomiske løsninger til energiforsyning og landbrugs- og fødevareproduktionen. På en konference 26. oktober er aktørerne klar til at afrunde og konkludere på ikke færre end 11 projekter.

Færre berøringer får regnestykket til at gå op

På Van Heesch Dairy Partnership ved Skive er fokus at bruge så få mandetimer og slide så lidt på materiellet som muligt frem for at presse ydelsen i vejret.

Hyrdegård indstillet til nordisk miljøpris for naturpleje på vestkysten

Lystbækgaard ved Torsted i Vestjylland er nomineret som Danmarks bidrag til Nordisk Råds Miljøpris 2020. Vinderen findes sidst i oktober.

Majsen skal først i jorden til maj

En god fremspiring i majsen kræver en ordentlig jordtemperatur – og det får man ikke i midten af april, lyder det fra en grovfoderrådgiver fra Velas.
Side 1 af 94 (1865 artikler)Prev1234567929394Next