bannerPos

Flere små vandløb skal ud af vandplanerne

Der er mulighed for at gøre opmærksom på små vandløb, der fejlagtigt er blevet en del af vandplanerne, indtil 25. januar. Arkivfoto

Tenna Bang

Journalist
03-01-2019 08:11
Formand for Agri Nord, Carl Christian Pedersen, opfordrer alle til at gøre opmærksom på fejlagtige udpegninger af små vandløb i vandplanerne.

Har man små vandløb, der ikke bør være omfattet af vandplanerne, så har man muligheden for at gøre opmærksom på det nu.

En ny høringsfase er sat i gang, og der er frist den 25. januar for afgivelse af høringssvar.

Små vandløb har et vandopland på mindre end 10 kvadratkilometer. Danmark kan selv vælge, om der skal laves indsatser for de små vandløb. Vandrammedirektivet gør det nemlig ikke påkrævet at indlemme dem i planerne.

- Vi skal undgå, at der kommer for mange vandløb ind i planerne, så derfor er det vigtigt at gøre indsigelse nu, siger formand for Agri Nord, Carl Christian Pedersen.

For mange små vandløb i vandplanerne

Det har været vandrådenes opgave at finde ud af, hvor mange små vandløb, der kunne tages ud. Forslagene og mindretalsudtalelserne er nu gennemgået af Miljøstyrelsen, som har konkluderet, at kun 1.000 ud af 9.000 kilometer små vandløb kan udtages. Agri Nord indstillede, at mange flere skulle ud.

- Der er stadig alt for mange små vandløb i vandplanerne. Det er særdeles vigtigt, at vi får de vandløb, der umuligt kan opnå god økologisk tilstand, ud, siger Carl Christian Pedersen.

Det kan for eksempel være de vandløb, der løber tør om sommeren, vandløb med blød bund, eller vandløb med meget stor betydning for afvandingen.

Han anbefaler på det kraftigste, at landmænd benytter lejligheden til at få gjort opmærksom på fejlagtige udpegninger.

Marker og byer drukner

Det er afgørende for afvandingen, at flere vandløb bliver taget ud af planerne, mener Carl Christian Pedersen.

- Klimaforandringerne betyder mere nedbør og kraftigere regnskyl, og derfor er der nødt til at være fokus på vandafledningsevnen i vandløbene, siger formanden.

Vandet er nødt til at kunne komme væk fra markerne, når der er brug for det, og i flere tilfælde er de også med til at sikre, at vandet kommer væk fra byerne.

Selvom vandløbene tages ud af vandplanerne og den beskyttelse, der medfølger, er vandløbene stadig under stærk beskyttelse af naturbeskyttelsesloven og vandløbsloven.

- Der er derfor ingen risiko for, at vandløbene får en dårligere tilstand, selvom de tages ud af vandplanerne, siger Carl Christian Pedersen.

- Problemet ligger i høj grad i, at med disse udpegninger hæver man ambitionsniveauet, og det betyder alt andet lige, at der sættes endnu en forhindring op for benyttelsen af vandløbene, for eksempel til afvandingsformål.
 

Vandsenge øger mælkeproduktionen

Sagro var med, da Jørgen Pedersens stalde med vandsenge blev vist frem.

Efterafgrøder bør altid nedvisnes med glyphosat før pløjefri såning

- Mange har fået en grim overraskelse af især meget enårig rapgræs, hvor sprøjtning med glyphosat er undladt. Mit råd er derfor at nedvisne efterafgrøder snarest, lyder det fra Erik Sandal, LMO.

Mineralblanding styrker kalvens tarmsundhed

Nutrimin A/S præsenterede en mineralblanding til kalve, som styrker kalvenes tarmsundhed.

Miss Agro Nord 2019

Familien Therkildsen kan se tilbage på et vellykket Agro Nord, hvor familiens seks medbragte køer snuppede flere modeltitler på kvægfagmessen i Aars. Blandt andet Miss Agro Nord.

Øko-græsmarkerne skal vurderes

Tørken i 2018 har sat sine spor på græsmarkerne, og det er derfor nødvendigt at tage en nøje vurdering af, om markerne skal lægges om eller have lov at blive liggende.

Kom krondyrene i forkøbet

Hegn vildtet ude med el-hegn, inden de spiser markudbyttet.

Tilfredshed i Thy

Trods de skygger, tørken har trukket, er det en tilfreds LandboThy, som ser tilbage på 2018. Også her fornemmer man lidt mere velvillighed, når snakken falder på bidragssatser, udlån og generationsskifte.

Markvanding med bedre driftsøkonomi

Ødelagte afgrøder og unødige reparationsudgifter til rørbrud midt i højsommeren er et scenarie, de fleste landmænd gerne vil undgå. Men rørbrud og andre gener i forbindelse med markvanding kan undgås ved at skifte til en frekvensreguleret pumpe, der giver langt bedre driftsøkonomi og minimal risiko for rørbrud.

Professionel skovservice og naturpleje

Hos Alstrup Skovservice ved Videbæk har man specialiseret sig inden for en bred vifte af skov- og naturpleje-opgaver – blandt andet for Skov- og Naturstyrelsen.

Præcisionsjordbrug er for alle

Præcisionsjordbrug er ikke kun GPS, faste kørespor, vækstregulering og graduering af gødskning og udsæd inden for få kvadratmeter. Der er mange niveauer, og derfor er præcision for alle.
Side 1 af 36 (715 artikler)Prev1234567343536Next

Digitale brochurer

A-One Danmark er den danske del af Devenish & A-One Feeds og har over 60 års erfaring i landbrugsindustrien. Devenish er førende inden for udvikling og levering af avancerede ernæringsmæssige løsninger i forbindelse med de forskellige udfordringer, som vores kunder står over for inden for svine- og fjerkræsektoren samt i forbindelse med drøvtyggere, kæledyr og heste.

Gennem årene har Hansen & Larsen gennemført en lang række byggeprojekter i dansk landbrug. Vi har sat vores signatur på en bred vifte af kostalde, svinestalde, specialstalde, haller og gylletanke – for nu blot at nævne de mest oplagte projekter inden for dette felt.

Polaris ATV er amerikanske ATV maskiner i høj kvalitet. Polaris Sportsman ATV’er er driftsikre og har lang levetid til gode priser. Vores sortiment omfatter proffesionelle arbejds ATV’er, Rangere som er terrængående med kabine, lad og plads til to Sportsman ATV’er og Ranger er modeller som ofte bliver brugt i landbrug. Vi har også kraftige og sikre børneATV’er, EL-biler og meget mere. Vi har et bredt tilbehørssortiment og redskabssortiment til Sportsman ATV’erne og Ragner modellerne, med det rigtige udstyr og de rigtige redskaber bliver maskinerne nyttige arbejdsredskaber.

– DER ER RIGTIG MANGE PENGE I RENT DRIKKEVAND TIL PRODUKTIONSDYR I LANDBRUGET – ECA-vand også kaldet NEUTHOX, er det nye sort til alle produktionsdyr i landbruget. Waterclean ApS er forhandler af det eneste danskproducerede ECA-vand anlæg i Danmark. NEUTHOX er godkendt af fødevarestyrelsen og registreret (lovpligtigt) i EU! Waterclean ApS har mere end 35 års erfaring i vandbehandling, og rådgivning! Vi kan træffes på tlf. +45 82 30 40 20 eller e-mail: lg@waterclean.dk

Læs de nyeste tilbudsaviser fra P. Lindberg

Se flere brochurer