bannerPos

Landbruget advarer mod særregler for vandløb i Aalborg Kommune

Nordjyske landboforeninger og ålav vurderer, at det kommer til at skabe problemer for afvandingen - og dermed oversvømmede marker - at man i Aalborg Kommune har valgt at lave særregler for alle kommunens 300 vandløb. Arkivfoto
10-01-2020 07:49

Aalborg Kommune har planer om at lade særregler gælde for kommunens samtlige 300 vandløb. Et samlet nordjysk landbrug advarer om, at det vil skabe store problemer blandt andet med oversvømmelser.

Aalborg Kommune har sendt nye vandløbsregulativer i høring. Alle landets kommuner står overfor at opdatere regulativerne for deres vandløb, men i Aalborg har energi- og miljøforvaltningen valgt at lave særregler udover opdateringen. De såkaldte fællesbestemmelser.

Det kommer til at skabe store problemer. Både på landmændenes marker, men i sidste ende også i byerne, for hvis særreglerne vedtages, vil det blive sværere og sværere at få vandet væk.

Det vurderer et samlet nordjysk landbrug bestående af Agri Nord, LandboNord, nf plus samt Danske Vandløb og ålavene i Aalborg Kommune Nord og Ålav Syd.

De har sendt høringssvar til de nye vandløbsregulativer og fællesbestemmelserne, som skal behandles til foråret i energi- og miljøudvalget i kommunen.

- Vi ser med stor bekymring på de foreslåede indsatser i de nye fællesbestemmelser. Afvandingsevnen skal indtænkes i regulativerne, så vi sikrer, at vandet kommer væk fra landbrugsarealerne. Ellers kan vi ikke dyrke vores marker, siger formand for nf plus, Kurt Jørgensen

Fællesregler skaber problemer

Et af problemerne ved at lave fællesbestemmelser er blandt andet, at de samme regler kommer til at gælde for forskellige vandløb som gravede kanaler og naturlige vandløb. Det kan være regler for, hvornår og hvordan der må grødeskæres, og hvordan landmanden må rense dræn.

- Samtlige 300 vandløb i kommunen er ikke ens, og det giver derfor ingen mening at lave fælles regler for dem. Vandløbene er simpelthen for forskellige, siger Hans Ole Kristensen, der er landboretskonsulent i Agri Nord og medforfatter til høringssvaret.

I de foreslåede fællesbestemmelser står der for eksempel, at man kun må grødeskære efter en bestemt metode i Aalborg Kommune; netværksskæring.

- Den metode fungerer kun i store vandløb, så det vil skabe store problemer med afvandingen i de små vandløb, siger miljøkonsulent i LandboNord, Rasmus Arvidson, der også har været med til at lave høringssvaret.

Ingen hensyn til klimatilpasning

Landbruget opfordrer kommunen til at tage hensyn til klimatilpasning af vandløbene. Et område, de vurderer til at være forsømt i forslaget.

- Klimatilpasning er en af de vigtigste pointer i vores indsigelse. Vi ser, at byerne i stigende grad indtænker afvanding i bymæssig bebyggelse i form at regnvandsbassiner, men de glemmer, at vandet også skal kunne komme væk fra landbrugsjorden. Det er jo de samme offentlige grøfter, som skal klare begge dele, siger Carl Christian Pedersen.

Carl Christian Pedersen understreger, at afvanding og miljø går hånd i hånd. Selvom man sikrer, at vandet kan komme væk, så ødelægger man ikke den gode økologiske tilstand i vandløbet.

Nærmere tværtimod.

 – En effektiv afvanding sikrer et godt miljø i vandløbet for fisk og smådyr, siger han.

cc

0

Covid-19 – nye muligheder

Selvom den almindelig landmand ikke er i spil til diverse hjælpepakker, giver corona-situationen lånemuligheder, forrentningsmuligheder samt mulighed for udskudte betalingsfrister.

Kunstig intelligens skal gøre danske køer mere fodereffektive

Et nyt forskningsprojekt anført af VikingGentics skal ved hjælp af kunstig intelligens og 3D-kameraer gøre det muligt at måle, hvor meget foder en ko æder.

Store varmeforskelle kan give udfordringer i stalden

Maj måneds varme dage og kolde nætter er en udfordring for staldenes ventilationsanlæg. Det koster både på dyrenes produktionstal og sundheden, lyder det fra svinekonsulent, der opfordrer til at få tjekket staldenes luftstrømme netop nu.

Agri Nord-direktør fylder 60

27 år hos KMD har blandt andet givet Kim Koch solid digital viden, der de seneste fem år er kommet Agri Nord til gode.

Bedre natur i Aarhus skal ske uden hegn og forbud

En gruppe foreninger er frustrerede over Aarhus Kommunes planer om at hegne en del af Marselisborg Skovene ind for at gøre plads til græssende dyr. De frygter, det vil reducere brugernes adgang.

Stor græskaravane tager på Danmarksturné

De orange græsmaskiner fra Kuhn kommer i juni forbi flere danske byer spredt over hele landet.

Marselisborgskovene skal omlægges til urørt skov

Forligspartierne bag »Budget 2019« i Aarhus Kommune har fået Teknik og Miljø-afdelingen til at undersøge mulighederne for at omlægge Marselisborgskovene til urørt skov, såkaldt vildskov. Mange har givet deres mening til kende og valget er faldet på scenarie 2b, som kommunen nu vil arbejde videre med.

Kan klare over halvdelen af møderne digitalt

Inden coronakrisen var digitale mødemuligheder ikke noget, formanden for LandboNords planteudvalg benyttede sig af. Nu regner han med fremover at klare 60 procent af sine møder digitalt.

Digital rådgivning øger fleksibiliteten

Corona-nedlukningen har åbnet chefkonsulents øjne for mulighederne i digital rådgivning.

Uvildig rådgivning til landmænd – også omkring forsikringer

En erfaren forsikringsmægler giver landmænd uvildig rådgivning til at få det rigtige sikkerhedsnet under bedriften og familien.
Side 1 af 81 (1614 artikler)Prev1234567798081Next