bannerPos

Salling-entreprenør drænede på Løvenholt Gods

De mange sten i Løvenholts marker forsinkede projektet fjorten dage, da SM Entreprenørfirma måtte stoppe kædegraveren og ty til rendegraver. Normalt dræner firmaet 1.200 til 1.500 meter på en dag, hvor de på Løvenholt på visse dage måtte nøjes med 200 meter. Privatfotos

Tekst og foto: Ditte Birkebæk Jensen

Journalist
13-11-2018 07:55
Da der skulle laves dræn på Løvenholt Gods ved Silkeborg faldt valget på SM Entreprenørfirma fra Roslev. Et dræningsprojekt, som blandt andet Seges har været involveret i.

At dræne i blinde kan ofte være spildte kræfter, fordi man ikke får fundet den rigtige løsning på sit drænproblem. Derfor er det vigtigt at få undersøgt årsagen til, at marken er vandlidende, før man går i gang med at dræne. 

På Løvenholt Gods ved Silkeborg oplevede driftsleder Søren Blumensaadt, at marken var meget vandlidende i markens lavninger. Driftslederen tænkte, at en ny hovedledning med en større rørdimension kunne løse problemet. 

Jordbundsboringer fra Seges viste imidlertid, at afvandingsproblemerne i nogle lavninger skyldtes et tæt aflejret lag med fed ler i drændybden, mens det i andre lavninger skyldtes et vandstandsende lag med myremalm under pløjelaget. 

Ekspertise fra Nordjylland

Til at løse problemerne i praksis blev det SM Entreprenørfirma fra Roslev på Salling, som vandt udbudsrunden for drænarbejdet. 

- At Løvenholt Gods vil gøre sig den ulejlighed at lade andre entreprenører byde på opgaven, det viser, at de har dannet sig nogle tanker om, hvordan opgaven skal løses på forhånd – og at de vil have det gjort professionelt. Vi laver mange tilsvarende opgaver hos både store og små, men det var fantastisk at være med til at lave sådan et projekt for et gods, siger kloakmester og direktør hos SM Entreprenørfirma Bugge Ericsson.

Faktisk var Bugge Ericsson slet ikke klar over, at Seges havde lavet boringer, inden de blev hyret ind. For som regel undersøger firmaet selv jordtypen ved at grave huller.

- Det er en primitivt at undersøge jorden ved at grave nogle huller, men det virker. Seges har jo kørt over jorden med noget måleudstyr, men det har langt fra alle råd til. Der er det vores fordel, at vi har drænet i to generationer og ret hurtigt kan danne et overblik ved at kigge på jorden og derudfra udse materialer og en plan for arbejdet, siger han. 

Selvom der lå en klar plan fra Seges for drænarbejdet, så ændrede SM Entreprenørfirma også på procedurerne undervejs. Blandt andet var der brug for nogle længere ledninger, som er nemmere at vedligeholde og så var det et sted ikke nødvendigt med de projekterede fire drænledninger, men nok med tre. 

- Behovet for dræning skifter rigtig meget henover en mark, så man skal hele tiden være opmærksom på forskelle. Det kræver en vis erfaring og det er vigtigt, at man er ude at kigge på selve marken og ikke projekterer hjemme fra skrivebordet, slår Bugge Ericsson fast. 

Kompliceret opgave

Gods-projektet var en fed faglig opgave, men den var også kompliceret at få i hus forklarer Roslev-direktøren.

- Der er mange sten på Løvenholt, og vi dræner med kædegraver, og den er altså ikke glad for sten. Så vi måtte afbryde og grave sten fri med rendegraver, hvilket forsinkede projektet fjorten dage, siger han og tilføjer, at de normalvis dræner 1.200 til 1.500 meter på en dag, hvor de på Løvenholt på visse dage måtte nøjes med 200 meter.    

Forsinkelsen ændrede dog ikke på den kvalitetsmæssige udførelse af arbejdet. 

- Kunden skal være tilfreds og faglig stolthed er enormt vigtigt hos os. Jeg vil hellere have en kunde, som er utilfreds med, at regningen er for stor, end jeg vil have en kunde som ringer og siger, at marken ikke er drænet ordentligt. 

Kører over hele landet

SM Entreprenørfirma er igen vendt tilbage til de vante rammer på Salling. De kører hovedsageligt her og i Thy og på Mors, men efterhånden kommer de også længere ud i landet. 

- Ved større projekter, kører vi i hele Jylland, og det har vi gjort i mange år, men det hænder da også, at vi både kommer på Fyn og Sjælland, siger Bugge Ericsson. 

Firmaet har da også siden nytår vækstet med ti nye medarbejdere. Og glæden ved dræningsarbejdet er ikke blevet mindre i takt med flere opgaver. 

- Jeg er selv uddannet landmand og drænarbejdet gør, at jeg stadig holder kontakt til landbruget. Og jeg elsker at komme ud og snakke med landmænd om vejr, dyr, avl og hvad de ellers tumler med. Men jeg er vokset op med dræn, og vi hos SM Entreprenørfirma, vi ved faktisk ikke noget bedre, end når vi kan se vand løbe ud af et rør, slutter Bugge Ericsson grinende med tilføjelsen: »Ja, vi er altså lidt nogle nørder«. 

Selve drænprojektet på Løvenholt og erfaringerne fra Seges’ jordbundsboringer fortæller driftsleder Søren Blumensaadt mere om i videoen, som du kan finde ved at scanne QR-koden her i artiklen eller på Seges.dk.
 

Mange tilskudskroner til øko-arealstøtte er spildt

Mens politikerne agter at booste de økologiske tilskud, så får mange økologer flere støttekroner, end de har behov for i kompensation for deres ekstra dyrkningsomkostninger.

Over en femtedel af tilskudskroner er overflødige

Mange landmænd ville investere i stalde eller teknologi også uden at få støtte til det, konstaterer Landbrugsstyrelsen.

Nordjyde har skrevet bog om islandske hestenavne

Måske er den perfekte julegave til læsehesten og hesteelskeren en netop udkommet bog om Islandske hestenavne. Bogen bærer titlen »Navnebogen Islandske heste Fra Álfadís til Steinálfur« og er skrevet af nordjyske Lise Hvarregaard.

Ny bog om dyrevelfærd

En række danske forskere bidrager til ny Seges-bog om dyrevelfærd og etik.

Landmænd bør høste majs tidligere næste år

Analyser fra årets majshøst viser, at flere kvægbønder bør turde at tage chancen og høste deres majsplanter tidligere, mener kvægchef hos Vestjysk Landboforening.

Sådan forbereder du dig på svinepest

Det er vigtigt at have lagt en plan for, hvordan man skal handle den dag, svinepesten måske rammer Danmark eller et af nabolandene.

MidtWest Farmshow mangler frivillige for at overleve

Siden 2006 har der hver sommer været MidtWest Farmshow i Skive, men det lokale skue er truet på sin eksistens fordi der blandt andet mangler frivillige for at skuet fortsat kan overleve.

- Landmænd glemmer sig selv

Mette Neist er socialkonsulent ved LandboNord. Hun oplever alt for mange landmænd havde fuldstændig tjek på forsikringerne på maskiner og bygninger, men hvad der sker med dem selv, hvis de får en arbejdsskade, eller hvad der sker med bedriften og de efterladte, hvis de dør, det kommer i anden række.

Kom til Danmarksmesterskabet i klipning

Som noget helt nyt vil man på Agro Nord til marts nu kunne både overvære og deltage i en kvie-klippekonkurrence. Deltagerne deles i to hold, og vinderne kan tage hjem med titlen Danmarksmester i klipning.

Gør det enkelt

Læserbrev af Carsten Søborg, Næstformand for Jammerbugt Vandløbslaug, Tranumvej 22, Birkelse, 9440 Aabybro
Side 1 af 62 (1238 artikler)Prev1234567606162Next