bannerPos

Det digitale grundlag – dræn

Morten Linnemann Madsen, landinspektør, og natur- og miljørådgiver, LandboThy
01-11-2019 15:55

Når landmanden ikke kender drænrørenes nøjagtige placering, kan han ikke vedligeholde dem. Det kan et digitalt drænarkiv være med til at rette op på.

Af Morten Linnemann Madsen, landinspektør, og natur- og miljørådgiver, LandboThy

DRÆNKORT I 2018 var tørken det alt overskyggende problem. Den gang var vi af den holdning, at vi næppe oplever en lignende vækstsæson i de kommende år. På nuværende tidspunkt i 2019 kan vi konkludere at det er den øgede nedbør, der giver udfordringer i marken. August er normalt den måned, hvor der falder mest nedbør. Halvvejs gennem august 2019 var der nogle steder faldet, hvad der svarer til en hel måneds nedbør. Andre steder mindre. Et er sikkert; vejrekstremerne er med stor sandsynlighed mere udbredte nu end tidligere. Alt dette vil uvilkårligt give os udfordringer i forhold til at forberede det optimale grundlag (såbed) for markens afgrøder.

I mere end 100 år har der været fokus på at dræne marker i Danmark, og i dag er omtrent halvdelen af vores landbrugsarealer drænede. For at fungere effektivt skal et drænrør renses og vedligeholdes med jævne mellemrum, men mange drænrør er i forfald, og landmanden kender ikke altid deres nøjagtige placering. Derfor har vedligeholdelsen været en ressourcekrævende opgave, hvor det især har taget tid at lokalisere drænene for nogle landmænd. Det er uomtvisteligt, at det er afgørende at have en veldrænet jord, hvor afgrødernes rødder har adgang til et stort jordvolumen. Dette øger dyrkningssikkerheden.

 

Digitalt drænarkiv

Dette øgede fokus på drænsystemerne har uden tvivl været afgørende for det tiltagende arbejde med at udarbejde digitale løsninger der kan hjælpe til i forbindelse med vedligeholdelse og udvidelse af drænsystemerne på markerne. Vi har i LandboThy siden april 2018 arbejdet intensiv med at hjælpe landmænd til at få et digitalt drænarkiv, således at landmændene ved brug af den digitale app FarmTracking lettere har kunnet lokalisere eksisterende dræn og opmåle nye dræn.

Størstedelen af vores kunder benytter sig af FarmTracking til at få vist deres digitale drænarkiv. Dette har efter min opfattelse visse fordele. Der pågår meget arbejde i Seges med at udvikle digitale løsninger, hvor man kan sammenstille de digitale drænoplysninger med andre data fra marken og der vil uden tvivl inden for en kortere tidshorisont kunne drages yderligere nytte af det digitale arkiv. Konsulent i IT ved Seges, Peter Bach Nikolajsen ser det som et stort aktiv for landmændene at få digitaliseret de analoge drænkort. Digitaliseringen af papirkortene giver overblik i forbindelse med vedligeholdelse, renovering og udvidelse af ejendommens afvandingssystem, og kan have stor betydning for ejendoms drift.

 

Sparer tid

Erfaringen fra egne kunder i LandboThy viser, at de sparer meget tid ved det digitale arkiv og har meget større succes med at genfinde de gamle drænsystemer. Et eksempel fra sidste uge var en landmand der havde brugt en hel dag på at finde det gamle dræn ud fra det analoge papirkort, men efter at vi havde digitaliseret drænkortet kunne han næste dag finde drænene via FarmTracking. Vi har også flere eksempler på drænentreprenører, der spørger om adgang til det digitale arkiv, således at arbejdet i forbindelse med vedligehold og etablering af nye dræning lettes.

Ydermere er der også flere situationer, hvor det giver god værdi for landmanden at have styr på sine drænsystemer i forbindelse med etablering af vådområder samt ved vandløbssager, regulativændringer med mere. Det er afgørende for at foretage en faglig korrekt vurdering af et projekt på marken, at man ved hvor drænene er og dette gøres nu engang lettest gennem brug af de digitale hjælpemidler.

Arbejdet med at få digitaliseret sine papirdrænkort er en proces, der skal foretages uagtet, hvilken digitale løsning der udarbejdes til visning af dette. Men det er tydeligt, at det er vigtigt at indsamle data og gemme data på digital form i den fremadrettede optimering af ens bedrift. Vi ser i LandboThy derfor stor nytteværdi i vores tætte samarbejde med Seges i forbindelse med forbedringer af deres digitale hjælpemidler, FarmTracking og CropManager.

Ønsker du at høre nærmere, så kontakt gerne LandboThy ved Morten Linnemann Madsen, landinspektør, og natur- og miljørådgiver eller din lokale rådgiver.

0

Velkommen til Hest & Rytter-messen

Der bliver budt på masser af spændende oplevelser og events, når messen Hest & Rytter slår dørene op i dagene den 5. – 8. marts i Herning.

Nærhed vigtig for nordjysk Valtra-forhandler

Selvom man godt kunne servicere Vendsyssel fra Hobro, er Agrotek på udsigt efter lokaler, der snarest muligt kan huse en fuld maskinhandel på toppen af Jylland.

Udskyd skatten på ubestemt tid

Særligt for svineproducenter kan der være en skattemæssig gevinst i at omdanne sin virksomhed til et ApS eller A/S. Netop nu kan omdannelsen klares skattefrit, fortæller Velas-skatteekspert.

Større kapacitet på kartoffeloptager

Grimme Varitron selvkørende kartoffelmaskiner fås nu med 435 og 460 hk 6-cylindret Mercedes-Benz motor.

Medlemsfremgang i de lokale LandboUngdom afdelinger

På landsplan oplevede LandboUngdom medlemsfremgang i 2019. En fremgang som er kommet på baggrund af et stort stykke arbejde i de lokale afdelinger.

Pæne køer og høj ydelse hænger sammen

Engang var der forskel på en produktionsko og en dyrskueko. Sådan er det ikke længere hos landets højstydende holsteinbesætning, Anderstrup Holstein. Her skal hver eneste ko kunne tjene penge for at have en berettigelse i stalden.

Energifyldt og engageret kvægelev vinder pris

På Kvægkongres 2020 i Herning blev den nye pris, Årets elev i kvægproduktion, uddelt. Vinderen blev den engagerede, ambitiøse og nysgerrige kvægelev, Laura Meier Lassen fra Nordjyllands Landbrugsskole.

Fejl i annonce i LandbrugNord

Det er med beklagelse at LandbrugNord har indrykket en forkert annonce vedrørende åbent-hus-arrangement hos J. Hundahl A/S. J. Hundahl holder åbent hus i næste uge fredag den 28. februar fra klokken 13.00 til 21.00 samt lørdag den 29. februar fra kl. 10.00 til 15.00. LandbrugNord beklager fejlen.

Sunde hønsefødder i kyllingestalden

Svidninger på trædepuderne er en vigtig indikator for dyrevelfærden i kyllingestalde. Med effektiv ventilation og selvrensende varmevekslere har sydjysk landmand reduceret svidningerne til under en procent.

Mykotoksiner kræver detektivarbejde

Det kan være svært at fastslå, om mykotoksiner er grunden til, at køerne hænger i bremsen. Seks punkter kan dog være med til at stille diagnosen.
Side 1 af 69 (1375 artikler)Prev1234567676869Next