bannerPos

Mulighed for tilskud til slagtesvinestalde

Tilskudsordningen for »Modernisering af slagtesvinestalde 2020« består af to puljer – 51 mio. kr. til barmarksprojekter og 34 mio. kr. til tilbygningsprojekter. Arkivfoto
08-04-2020 08:54

Har du byggeplaner, kan du få tilskud til nye slagtesvinestalde i 2020. Der er afsat 85 mio. kroner til modernisering af nye stalde, og ifølge Seges Svineproduktion, så rækker puljen til etablering af op til 90.000 stipladser.

Tilskudsordningen for »Modernisering af slagtesvinestalde 2020« er baseret på »standardpriser«, hvor der på forhånd er defineret et prissæt for en række investeringselementer. Tilskudssatsen er 25 procent af den samlede standardomkostning for hele staldprojektet.

Der er ikke krav om miljøgodkendelse på ansøgningspunktet, men alle opfordres til kun at ansøge til nye staldprojekter, der realistisk har mulighed for at blive færdige inden udgangen af 2023.

Ansøgningsperioden for den pulje er 5. maj til 6. august 2020.

To puljer

Ifølge Seges Svineproduktion, er der afsat 51 mio. kroner til barmarksprojekter.

Et »barmarksprojekt« omfatter et nyt selvstændigt og komplet staldanlæg med investering i alle service- og opbevaringsfaciliteter, så stalden kan drives selvstændigt uden tilknytning til anden bygningsmasse.

Desuden er der afsat 34 mio. kroner til tilbygningsprojekter.

Et »tilbygningsprojekt« omfatter en tilbygning af ny slagtesvinestald i tilknytning til eksisterende staldbygninger, hvor en række faciliteter i form af udleveringsfaciliteter, forrum, foderlade mv. deles med et eksisterende staldanlæg.

Fokus på miljø og klima

For at være tilskudsberettiget, er der krav om at installere én af de 27 teknologikombinationer, som er på listen i bekendtgørelsens bilag 2.

De 27 teknologikombinationer har det til fælles, at de alle har en ammoniakreduktion, der mindst er på niveau med staldforsuring. Det betyder, at stalde mindre end 2.000 stipladser skal reducere 49 procent mere end det generelle BAT-krav, og stalde større end 7.000 stipladser skal reducere 22 procent mere end det generelle BAT-krav.

Den valgte teknologipakke skal kunne genfindes ved kontrolbesøget fra Landbrugsstyrelsen for reelt at være tilskudsberettiget. Der er tilsvarende krav om, at teknologierne skal være i drift i en periode på mindst tre år, efter tilskuddet er udbetalt. Der er således krav om, at den valgte teknologipakke installeres uafhængigt af, hvad der eventuelt står i den oprindelige miljøgodkendelse for staldprojektet.

Projekter – med eller uden tilskud?

Når man skal leve op til det politisk ambitiøse reduktionskrav, så betyder det også, at der er en række situationer, hvor man er bedre stillet ved at bygge en stald uden tilskud, idet det kan være mere optimalt at vælge en omkostningseffektiv løsning for alene at overholde det generelle BAT-krav. Det er derfor vigtigt, at man for hvert enkelt staldprojekt udreder grundlag for de skrappe miljøkrav, før man vælger at ansøge om tilskud.

Notat 2020015 beskriver grundelementerne i ordningen inklusive beregninger af omkostningseffektivitet for forskellige teknologikombinationer. Det oplyser Seges Svineproduktion, der i øvrigt gør opmærksom på, at det altid er bekendtgørelse og vejledningsmateriale fra Landbrugsstyrelsen, som er det reelle grundlag for tilskudsordningen.

Læs mere om tilskudsordningen via svineproduktion.dk

cab

0

Få gennemført generationsskifte inden 1. juli

Nye regler og ny praksis ved familie-salg kan blive dyrt for landmænd, lyder det fra Sagro-dirktør.

Markvand fylder mere

Nordjysk Grundvandssænkning har mærket stigende interesse for markvandsboringer over de seneste år. Derfor har virksomheden nu investeret i en ny lastbil dedikeret til brøndboringsafdelingen.

Fuld gang i test af nyt udstyr til digital grovfoderstyring

Mens snitteren kører, måler NIR-sensoren tørstof, sukker, protein, aske, kløverindhold og fordøjelighed af græsset. Landmanden kan følge snitteren på sin telefon og se data i realtid.

Drive-in Sofari godt besøgt

Omkring 150 biler lagde vejen forbi Kjeldbjerg Økogrise, Skive, der på grund af corona havde lavet det traditionelle Sofari-arrangement om til Drive-in Sofari.

200 år markeret med Ferguson-kunst

En grå Ferguson er blevet forvandlet til at kunstværk og placeret i Storåen for at markere Holstebro Struer Landboforenings 200 år.

Alle landmænd skal kunne beregne gårdens klima-aftryk

Seges og Økologisk Landsforening går nu i gang med at udvikle fremtidens landbrugsredskab: Et digitalt værktøj, som landmanden kan bruge til at beregne sin gårds klimaaftryk.

Covid-19 – nye muligheder

Selvom den almindelig landmand ikke er i spil til diverse hjælpepakker, giver corona-situationen lånemuligheder, forrentningsmuligheder samt mulighed for udskudte betalingsfrister.

Kunstig intelligens skal gøre danske køer mere fodereffektive

Et nyt forskningsprojekt anført af VikingGentics skal ved hjælp af kunstig intelligens og 3D-kameraer gøre det muligt at måle, hvor meget foder en ko æder.

Store varmeforskelle kan give udfordringer i stalden

Maj måneds varme dage og kolde nætter er en udfordring for staldenes ventilationsanlæg. Det koster både på dyrenes produktionstal og sundheden, lyder det fra svinekonsulent, der opfordrer til at få tjekket staldenes luftstrømme netop nu.

Agri Nord-direktør fylder 60

27 år hos KMD har blandt andet givet Kim Koch solid digital viden, der de seneste fem år er kommet Agri Nord til gode.
Side 1 af 81 (1620 artikler)Prev1234567798081Next