bannerPos

Svinenoter: Afvent med foderhandel

Afkom efter DanBred Duroc-orner har bedre overlevelse end grise fra Pietrain-orner.

Redaktionen

16-05-2019 10:09

Trods faldende priser på både sojaskrå og mineraler har flere fodersælgere været ude med anbefaling om at lukke færdigfoderkontrakter for den kommende sæson. De fristende tilbud er, at noteringen jo er stigende, og der kan afdækkes færdigfoder for næste sæson til samme pris som det billigste i 2018.

- Herfra er anbefalingen at vente. De billigste priser i 2018 var februar/marts, hvor priserne på sojaskrå lå omkring 250 kr. og korn til ca. 120 kr. Forventning om en global rekordhøst 2019, og ikke mindst store usikkerheder på forbrug i blandt andet Kina, giver allerede nu faldende råvarepriser, lyder det fra svinerådgiver Bjarke Lassesen, LMO i den seneste udgave af nyhedsbrevet »Trynekontakten«.

- Vi følger markedet tæt, men bliver ikke overrasket af kornpriser godt under 100 kr. i høst, og fastholdes den aktuelle sojapris på ca. 240 kr., betyder det en slagtesvinefoderpris på tæt ved 130 kr./100 kg, påpeger rådgiveren, der anbefaler, at svineproducenterne forholder sig roligt og udnytter situationen til at skaffe sig et godt udgangspunkt for både regnskabsåret 2019 og 2020.

Høj overlevelse hos Duroc-afkom

Søer insemineret med DanBred Duroc-sæd fravænner 0,4 grise mere pr. kuld end søer insemineret med Pietrain-sæd. Denne forskel skyldes en højere overlevelse blandt afkommet af DanBred Duroc-ornerne. Pietrain-orner havde højest frugtbarhed og 0,5 flere totalfødte grise pr. kuld, men allerede få dage efter fødsel var denne forskel elimineret, og dag 21 var der flere levende afkom efter DanBred Duroc.

Det er erfaringen efter en afprøvning foretaget af Seges Svineproduktion, Den rullende Afprøvning, i to besætninger, hvor der i alt blev produceret 1.823 DanBred Duroc krydsningskuld og 1.705 Pietrain krydsningskuld. Der indgik 1.194 søer fra den ene besætning og 966 søer fra den anden besætning.

Formålet med afprøvningen var at undersøge frugtbarheden og afkommets overlevelse hos henholdsvis DanBred Duroc og tyske Pietrain.

Registreringer af totalfødte og døde grise indtil dag 21 blev foretaget af personalet i besætningerne.

Læs mere om afprøvningen i meddelelse nr. 1165 via svineproduktion.dk.

Husk korrekt opbevaring af vacciner

- Har I korrekt opbevaring af vacciner? 

Måske er det for dig en »gammel traver«, men svinerådgiver Anders Andersen, LMO, oplever fortsat besætninger, hvor der ikke er helt styr på vaccinernes placering.

Ét sted var vaccinerne stillet helt tilbage på hylden, fordi den flamingo klods der normalt lå der var »forsvundet«. I en anden besætning var køleskabet blevet fyldt op grundet udvidelse af antal søer samt ekstra vaccinationer på pattegrisene. Der var altså ikke for god plads i køleskabet, når vaccinerne blev leveret. I begge tilfælde betød dette at vaccinerne der stod bagerst, op mod køle legemet, faktisk havde fået frost.

- Vi ved at vacciner mister virkningen, hvis de har fået frost. Mit råd til jer er derfor at placere et min/maxtermometer bagerst i køleskabet for at kunne se, om jeres vacciner er udfordret eller ej, lyder anbefalingen fra Anders Andersen i nyhedsbrevet »Trynekontakten«.

Her påpeger han samtidig, at en del af produkterne i køleskabet måske slet ikke behøver at stå på køl, men i stedet kan opbevares i et helt almindeligt væghængt skab, hvis ikke andet er noteret på flaskerne.    

EU-støtte gav kovelfærden et skub

For mælkeproducent Karsten Mikkelsen faldt ønsket om bedre velfærd i stalden sammen med en af EU’s moderniseringsordninger. I dag har forbedringerne givet stigende ydelse. Og landmanden mener, at støtteordningerne skubber landbruget fremad trods bøvl med ansøgningerne.

Uden EU havde vi færre bønder og højere forbrugerpriser

Den fælles landbrugspolitik har understøttet landmændenes indkomst og er også med til at holde forbrugerpriserne nede.

Undersøgelse af tunge køretøjers påvirkning på små kommuneveje

Resultaterne fra en test af seks tunge køretøjers påvirkning af kommuneveje ligger nu klar.

Weidemanns læssere hædret

To læssere fra Weidemann er blevet hædret med fornemme designpriser.

Få maskinparken serviceret og undgå store skjulte omkostninger

Høsten er i fuld gang landet over. For nogen forløber markarbejdet smertefrit, mens det for andre bliver en stressfuld affære grundet maskinnedbrud. Det er vigtigt, at man løbende vedligeholder sine maskiner og kender sine omkostninger på hver enkelt maskine. Der ligger en stor skjult omkostning og truer, hvis en landmand oplever maskinnedbrud midt i høsten.

Ægtepagter er blevet slettet og kan ikke fremskaffes

Et ukendt antal kopier af ægtepagter i den gamle Grenaa-Ebeltoft retskreds er blevet slettet i forbindelse med digitaliseringen af Tingbogen i 2008. Det betyder, at hvis man ikke selv har en kopi af sin tinglyste ægtepagt liggende i skuffen, kan indholdet af ægtepagten ikke længere ses.

Aulum trodsede skybrud

Trods flere skybrud og aflysninger af mønstringskonkurrencen for kvæg og heste kunne udstillerne og de besøgende opleve engagerede dommere, som bedømte malkekvæg, kødkvæg, heste, kaniner, æsler, får og geder.

Dårligt vejr hæmmer høsten

Landmændene på Djursland oplever lige nu store udfordringer med at få bjerget årets høst. I modsætning til sidste år står kornet stort og godt, men vejret sætter en stopper for markarbejdet.

Historisk dyrskue på Det Grønne Museum

Søndag den 18. august trækkes de gamle husdyr i ringen ved Det Grønne Museum til et historisk dyrskue med bedømmelse, rosetter og ærespræmier.
Side 1 af 52 (1033 artikler)Prev1234567505152Next