bannerPos

Naturligt lys og præcisionsfodring præsenteres i en ny fremtidssikret klimastald

Svineproducent Jørn Jakobsen (th) og byggerådgiver John Sørensen (tv) fra Staldarkitekten, er klar til at vise den nye klimastald frem ved Sæby. En stald med otte sektioner og 8.400 stipladser.

Tekst og foto: Tenna Bang

Redaktør, LandbrugNord
15-12-2019 06:24
Hos Jørn Jakobsen, som driver svineproduktionen Bunkhulegaard ved Sæby i Vendsyssel, er nøgleordet i hans netop færdigbyggede klimastald »fremtidssikring«. Torsdag den 19. december vises byggeriet frem til et åben stald-arrangement.

Måske bliver lillemor kørt til byen for at færdiggøre de sidste julegaveindkøb, mens farmand tager til åben stald hos Jørn Jakobsen, når svineproducenten slår dørene op torsdag den 19. december.

Her kan han fremvise sit nye byggeri, godt 4.000 kvadratmeter med en klimastald med 8.400 stipladser fordelt på otte sektioner, foderlade med mølleri og teknik- og velfærdsrum til de ansatte.

- Vi forventer at komme til at producerer knap 50.000 30 kilos grise i den nye stald, fortæller Jørn Jakobsen, som har 1.500 søer.

Byg på anden ejendom

Byggeplanerne startede for snart flere år siden fordi Jørn, som har 1.500 søer, kun kunne fede halvdelen af smågrisene til 30 kilo hjemme.

- Resten solgte vi som 7 kilos og det gav et for lille økonomisk resultat, forklarer han, som dog hurtigt måtte indse, at en klimastald på hovedejendommen Bunkhulegaard ikke var realistisk – primært på grund af beregnede lugtgener og ammoniakkrav til omliggende arealer, fordi ejendommen ligger ganske tæt på den lille by Syvsten og har overdrev liggende tæt på.

- Jeg har en anden ejendom et stykke herfra og vi blev hurtigt enige om, at placere klimastalden her, mest fordi, at der også er mulighed for at udvide, hvis det bliver aktuelt, siger Jørn Jakobsen.

Eget mølleri og multifasefodring

Det nye byggeri ligger på en anden ejendom i udkanten af Hørby og rummer blandt andet foderladen, klimastaldens hjerte. Her er der for alvor kælet for detaljerne med eget mølleri og multifasefodring.

Råvarerne tippes direkte i en korngrav som snegler for eksempel soja eller korn fra stedets godt 800 hektar jord, direkte ind i en af i alt seks råvaresiloer inde i foderladen.

Jørn Jakobsen kan herefter selv sammensætte blandingerne og endda ændre dem fra sin telefon hjemme i stuen på hovedejendommen knap fem kilometer derfra.

Til en start er der sat tre siloer op til de egenproducerede færdigblandinger, men forberedelserne til en fjerde er gjort, hvis det bliver nødvendigt.

- Jeg kunne godt have valgt et billigere fodersystem, men jeg tror med det her virkelig på, at jeg kan optimere fodringen. Jeg vil kunne lave en bedre overgang og opstart og optimere proteintildelingen til grisene. Jeg ser også det her system som en stor fordel i forhold til en fremtid uden zink, fordi vi kan lave en mere præcis blanding, fortæller Jørn Jakobsen, som blandt andet oplever et lavere medicinforbrug, når han fodrer grisene med hjemmeblandet foder i forhold til købt færdigfoder.

Automatisk regulerbar gulvvarme 

Der er i alt otte ens sektioner med plads til 1.050 grise i hver. En sektion er delt i 32 stier, hvoraf en af dem er delt i tre sygestier. Der køres ugedrift og hver fredag vil et nyt hold grise flytte ind. De første grise forventes at indtage den nye stald inden nytår.

Hver sti er indrettet med betongulv med automatisk regulerbar gulvvarme, som kan justeres i takt med at grisene bliver større. Der er klimaoverdækning og støbejernsriste.

- Jeg har egentlig ikke noget imod plastic. Jeg oplever bare at jernristerne altid er kolde og derfor undgår man, at grisene bestemmer sig for at ligge på dem og gøde oppe i hulerne. Samtidig er der også mindre larm ved jernrister frem for plastic, siger Jørn Jakobsen.

Ventilation og gyllekøling

På hver enkelt foderstation har Jørn fået etableret en drypslange, som kan sættes til at stå og dryppe med vand, så der er et vandspejl, når grisene ankommer. Systemet skal få grisene til at finde vandet hurtigere og dermed også hurtigere finde ud af hvordan drikkeventilen fungerer.

Som ventilation, har Jørn valgt Skovs nye ventilatorer, det har ved dette projekt gjort, at han har kunne nøjes med to skorstene i hver sektion mod tre, hvis han havde valgt en tidligere model.

Stalden er med gyllekøling som den primære varmekilde til at rum- og gulvvarme.

Ekstra naturligt lys

Lige nu leverer Jørn Jakobsen alle sine UK-grise til danske aftagere, men da ingen kender dagen i morgen med sikkerhed, er klimastalden også klar til at kunne levere grise til Tyskland.

- I Tyskland er der en velfærdsordning, hvor der blandt andet er krav til glasarealet i forhold til naturligt lys, fortæller Jørn Jakobsen. Derfor er er der dobbeltvinduer fra den gennemgående gang og ud i det fri, men også ind i samtlige stier. Mens der inde i stierne også er vinduer ud mod markerne. Samtidig er der også sat ekstra glasareal i hver af de to døre i hver enkelt sektion.

- Vi ved ikke om vi i fremtiden bliver mødt med dette krav. Måske kunne de tyske aftagere finde på at sige, at jeg får fem kroner mindre pr. gris fordi jeg ikke har nok naturligt lys, det er vi på forkant med på denne måde. Samtidig ser jeg det også som en stor gevinst for dem, der skal arbejde i stalden. Man bliver jo glad når man kan kigge ud og solen skinner, forklarer Jørn.

Der er også etableret et dyrlægerum med varme ved udleveringsrummet, så grisene kan kontrolleres på stedet inden de eventuelt skal krydse grænsen.

Byggerådgiver med overblik

Gennem hele processen har Jørn Jakobsen sparret med John Sørensen fra Staldarkitekten og Lars Peter Laursen fra LP Optima.

- Jeg har ikke overvejet at gøre det her alene. Egentlig kunne jeg bare have spurgt tre firmaer efter en totalentreprise, men der ville komme tre forskellige løsninger ud af det og tre priser, som jeg ikke ville kunne sammenligne, forklarer Jørn Jakobsen.

Derfor tog han fat i John Sørensen, som tegnede stalden og herefter fik tilbud hjem fra fire udvalgte entreprenører.

- Vi gik videre med to af tilbuddene og endte med at få Henriksen & Madsen, Løgstør, til at stå for råhuset.

John Sørensen har stået for byggemøder hver 14. dag og holdt hånd i hanke med kontrakter, aftaler og tilbud, mens Lars Peter primært har stået for inventar og fodersystem.

- Det har været rigtig godt. Det hele har været gennemarbejdet og der er ikke noget, der er kommet som en overraskelse for os undervejs, siger Jørn Jakobsen.

Forberedt til udvidelse

John Sørensen har blandt andet dimensioneret taget, så det en dag kan bære solceller.

- Det er dermed en mulighed at lave produktionen energineutral, siger Jørn Jakobsen, som også har fuldstændig styr på en eventuel udvidelse.

Byggeriet, som kun mangler de sidste detaljer, inden dørene åbnes den 19. december, kan nemlig spejlvendes. I dag er foderladen i den ene ende at bygningen og med en udvidelse, vil foderladen blive i midten.

- Vi har forberedt alt på en udvidelse med rør og så videre, forklarer Jørn, som sammen med alle virksomhederne bag byggeriet er klar til at vise stalden frem fra 11.00 til 16.00.

Åben stald

Hos: Jørn Jakobsen, Bunkhulegaard

Dato: Torsdag den 19. december

Sted: Fjembevej 7, 9300 Sæby

Klokkeslæt: 11.00-16.00

Muligheder for bedre og mere natur forringes

Formanden for Østjyllands Plantelaug, Claus Wiese, undrer sig over at de statslige tilskud fjernes i en tid, hvor der er stort fokus på at skabe mere natur

Godt samarbejde, så begge parter vinder

Udbringning af husdyrgødning er ofte en opgave for maskinstationer, da krav til udstyr og specialisering i arbejdsopgaver er stærkt stigende. Gode og klare aftaler mellem begge parter er med til at lave et godt samarbejde, hvor begge parter vinder.

Konsulenter: MUS-samtaler betales mange gange tilbage

Svinekonsulenterne Anders Andersen og Nicklas Jepsen, Velas, kan se mange gode grunde til at holde MUS-samtaler med de ansatte i produktionen.

Chokolade hæver fedtprocent og ædelyst

Det giver ikke kakaomælk, men chokoladen i foderrationen hos Jørgen Elkjær giver højere fedtprocent i mælken og større ædelyst.

Velkommen til Jyllands største outdoormesse

Den 22. og 23. februar slå Messecenter Vesthimmerland endnu engang dørene op til Jyllands største outdoormesse »Jagt og udeliv«.

Dødeligheden blandt køer og kalve kan nedbringes trods stigning

Seges har med tilskud fra Landdistriktsfonden udviklet værktøjer til at forebygge mod sygdom og skader i besætningerne.

Øget viden og større motivation gør en forskel

Der skal mere systematik og stor selverkendelse til i besætningerne for at gøre noget ved dødeligheden, påpeger Seges.

35 millioner fra Danish Agro

Andelsgrovvareselskabet havde sidste år rekordomsætning og et overskud før skat på 402 millioner kroner.

Tysk sag kostede DLG dyrt

Tørken i sommeren 2018 kostede DLG et trecifret millionbeløb på bundlinjen i regnskabet. I 2019 er det en konkurrencesag fra Tyskland, som koster koncernen 119 millioner kroner.

Placeret gylle kan erstatte startgødning

Jo højere udbytte i majsen, jo lavere klimaaftryk, konstaterer planteavlskonsulent Anders Spanggaard, der på Agri Nord Kongres gjorde tilhørerne klogere på, hvornår placeret gylle kan være et redskab til flere foderenheder.
Side 1 af 69 (1365 artikler)Prev1234567676869Next