bannerPos

Lad træer og grise gro i samme fold

Nu i vinterhalvåret, hvor vejret ofte er koldt, vådt og blæsende, kan træer i grisefolde være til gavn. Hvis der etableres stedsegrønne træer, kan de vindfølsomme grise således søge ly for blæst og kulde. Og om sommeren giver træer i folden dyrene skygge. Arkivfoto

Jacob Lund-Larsen

Chefredaktør
06-01-2019 07:41
Træer i foldene hos frilandsgrise giver dyrene mulighed for at søge skygge om sommeren og læ for vind om vinteren. Også miljøet kan have gavn af træer hos grisene, fremhæves det i ny rapport.

Måske skal begrebet skovsvin revurderes. En del tyder nemlig på, at kombinationen af fritgående grise og træer plantet i frilandsgrises folde er ganske gavnlig året rundt.

Eksempelvis er varmestress og solskoldning kendte problemer ved grise på friland om sommeren. Især for diegivende søer er det at have mulighed for såkaldt temperaturregulerende adfærd essentielt. Her kan muligheden for at søge skygge under træerne være et godt supplement til mudderbad.

Nu i vinterhalvåret, hvor vejret ofte er vådt og blæsende, er problematikkerne naturligvis nogle andre. Men også her kan træerne være til gavn. For hvis der etableres stedsegrønne træer, vil det med stor sandsynlighed være en fordel for grise, da de er meget følsomme over for vind. Især smågrise kan hurtigt blive afkølede, når det rigtigt blæser. 

Det er nogle af konklusionerne i en ny rapport »Træer i svinefolde« fra Nationalt Center for Fødevarer og Jordbrug, DCE.

Kan mindske kvælstoftab

Produktion af grise på friland har desuden nogle miljømæssige udfordringer i forhold til kvælstofudvaskning, påpeges det i rapporten.

- Det er veldokumenteret, at udvaskning af kvælstof kan være en udfordring i svinefolde. Sammenlignet med græs har veletablerede træer som for eksempel poppel og pil den fordel, at de er mere robuste over for grisenes rodeadfærd og færdsel i folden. Samtidig har de et endnu dybere rodnet end græsset, pointeres det fra DCE-folkene. 

Et dybt rodnet er eksempelvis en fordel i det tidlige forår, hvor træerne i højere grad end græs vil være i stand til at opsamle næringsstoffer, der i løbet af vinteren har bevæget sig fra de øverste til dybereliggende jordlag.

Plus på klimakontoen

Ser man på klimaregnskabet, er der også positiv påvirkning ved at have træer i foldene. Det skyldes, at træer binder store mængder CO2.

- Men træerne optager jo plads, hvor man ellers kunne dyrke foder de år, folden bruges til kornproduktion, og det foder skal man få et andet sted fra, hvilket kan påvirke klimaregnskabet negativt. Samlet set vil etablering af træer dog være en gevinst for klimaet, fastslås det i rapporten.

Drivvåde dyrskue-smil i Thisted

En ordentlig byge midt på dagen tog ikke humøret fra gæster eller -udstillere på Dyrskuet Thy-Mors.

175 gæster oplevede fremtidens topsorter på Mors

Fremtidens sorter var på programmet da Vestjyllands Andel holdt markvandring på Peterslund på Mors.

100-årige Grimme har stort fokus på kundepleje

Mange ting har ændret sig i de 100 år, det nuværende Grimme Skandinavien har eksisteret. Men kundeplejen er fortsat i højsædet.

Succesfuldt åbent hus

Almas måtte forleden ud og købe flere grillpølser og drikkevare da flere end ventet kom til åbent hus i Hvam.

Velbesøgt Agri Farm Day

600-700 nordjyder lagde vejen forbi Agri Farm Day ved Aalborg.

Faste kameraer optimerer i stalden

Selvom det er mere end et år siden, han første gang fik lavet en videoanalyse fra stalden, finder Christian Mark stadig stof til eftertanke, når han kigger på billeder fra sine faste kamerainstallationer.

Traditioner i Løgstør

Lørdag den 15. juni er der dyrskue i Løgstør. Et skue med landbrugsdyr og et særligt fokus på sund og hurtig mad.

Så er der dyrskue i Skive

Den 15. juni er det 14. gang MidtWest Farmshow løber af stablen.

Sojaen skippet til fordel for hestebønner

Mælkeproducent Martin Agesen, Vestervig, prøvede for første gang at dyrke og fodre med hestebønner sidste år til sine økologiske malkekøer. Ser man bort fra tørken blev det en så stor succes, at hestebønnerne nu er en fast del af foderplanen.

Arealet med faunastriber er blevet fordoblet i år

Landmænd i rådgivningsvirksomheden Sagros område har i år sået faunastriber, der vil kunne dække en to meter bred blomsterstribe fra Skagen til grænsen
Side 1 af 46 (901 artikler)Prev1234567444546Next