bannerPos

Lad træer og grise gro i samme fold

Nu i vinterhalvåret, hvor vejret ofte er koldt, vådt og blæsende, kan træer i grisefolde være til gavn. Hvis der etableres stedsegrønne træer, kan de vindfølsomme grise således søge ly for blæst og kulde. Og om sommeren giver træer i folden dyrene skygge. Arkivfoto

Jacob Lund-Larsen

Chefredaktør
06-01-2019 07:41
Træer i foldene hos frilandsgrise giver dyrene mulighed for at søge skygge om sommeren og læ for vind om vinteren. Også miljøet kan have gavn af træer hos grisene, fremhæves det i ny rapport.

Måske skal begrebet skovsvin revurderes. En del tyder nemlig på, at kombinationen af fritgående grise og træer plantet i frilandsgrises folde er ganske gavnlig året rundt.

Eksempelvis er varmestress og solskoldning kendte problemer ved grise på friland om sommeren. Især for diegivende søer er det at have mulighed for såkaldt temperaturregulerende adfærd essentielt. Her kan muligheden for at søge skygge under træerne være et godt supplement til mudderbad.

Nu i vinterhalvåret, hvor vejret ofte er vådt og blæsende, er problematikkerne naturligvis nogle andre. Men også her kan træerne være til gavn. For hvis der etableres stedsegrønne træer, vil det med stor sandsynlighed være en fordel for grise, da de er meget følsomme over for vind. Især smågrise kan hurtigt blive afkølede, når det rigtigt blæser. 

Det er nogle af konklusionerne i en ny rapport »Træer i svinefolde« fra Nationalt Center for Fødevarer og Jordbrug, DCE.

Kan mindske kvælstoftab

Produktion af grise på friland har desuden nogle miljømæssige udfordringer i forhold til kvælstofudvaskning, påpeges det i rapporten.

- Det er veldokumenteret, at udvaskning af kvælstof kan være en udfordring i svinefolde. Sammenlignet med græs har veletablerede træer som for eksempel poppel og pil den fordel, at de er mere robuste over for grisenes rodeadfærd og færdsel i folden. Samtidig har de et endnu dybere rodnet end græsset, pointeres det fra DCE-folkene. 

Et dybt rodnet er eksempelvis en fordel i det tidlige forår, hvor træerne i højere grad end græs vil være i stand til at opsamle næringsstoffer, der i løbet af vinteren har bevæget sig fra de øverste til dybereliggende jordlag.

Plus på klimakontoen

Ser man på klimaregnskabet, er der også positiv påvirkning ved at have træer i foldene. Det skyldes, at træer binder store mængder CO2.

- Men træerne optager jo plads, hvor man ellers kunne dyrke foder de år, folden bruges til kornproduktion, og det foder skal man få et andet sted fra, hvilket kan påvirke klimaregnskabet negativt. Samlet set vil etablering af træer dog være en gevinst for klimaet, fastslås det i rapporten.

Vandsenge øger mælkeproduktionen

Sagro var med, da Jørgen Pedersens stalde med vandsenge blev vist frem.

Efterafgrøder bør altid nedvisnes med glyphosat før pløjefri såning

- Mange har fået en grim overraskelse af især meget enårig rapgræs, hvor sprøjtning med glyphosat er undladt. Mit råd er derfor at nedvisne efterafgrøder snarest, lyder det fra Erik Sandal, LMO.

Mineralblanding styrker kalvens tarmsundhed

Nutrimin A/S præsenterede en mineralblanding til kalve, som styrker kalvenes tarmsundhed.

Miss Agro Nord 2019

Familien Therkildsen kan se tilbage på et vellykket Agro Nord, hvor familiens seks medbragte køer snuppede flere modeltitler på kvægfagmessen i Aars. Blandt andet Miss Agro Nord.

Øko-græsmarkerne skal vurderes

Tørken i 2018 har sat sine spor på græsmarkerne, og det er derfor nødvendigt at tage en nøje vurdering af, om markerne skal lægges om eller have lov at blive liggende.

Kom krondyrene i forkøbet

Hegn vildtet ude med el-hegn, inden de spiser markudbyttet.

Tilfredshed i Thy

Trods de skygger, tørken har trukket, er det en tilfreds LandboThy, som ser tilbage på 2018. Også her fornemmer man lidt mere velvillighed, når snakken falder på bidragssatser, udlån og generationsskifte.

Markvanding med bedre driftsøkonomi

Ødelagte afgrøder og unødige reparationsudgifter til rørbrud midt i højsommeren er et scenarie, de fleste landmænd gerne vil undgå. Men rørbrud og andre gener i forbindelse med markvanding kan undgås ved at skifte til en frekvensreguleret pumpe, der giver langt bedre driftsøkonomi og minimal risiko for rørbrud.

Professionel skovservice og naturpleje

Hos Alstrup Skovservice ved Videbæk har man specialiseret sig inden for en bred vifte af skov- og naturpleje-opgaver – blandt andet for Skov- og Naturstyrelsen.

Præcisionsjordbrug er for alle

Præcisionsjordbrug er ikke kun GPS, faste kørespor, vækstregulering og graduering af gødskning og udsæd inden for få kvadratmeter. Der er mange niveauer, og derfor er præcision for alle.
Side 1 af 36 (715 artikler)Prev1234567343536Next

Digitale brochurer

A-One Danmark er den danske del af Devenish & A-One Feeds og har over 60 års erfaring i landbrugsindustrien. Devenish er førende inden for udvikling og levering af avancerede ernæringsmæssige løsninger i forbindelse med de forskellige udfordringer, som vores kunder står over for inden for svine- og fjerkræsektoren samt i forbindelse med drøvtyggere, kæledyr og heste.

Gennem årene har Hansen & Larsen gennemført en lang række byggeprojekter i dansk landbrug. Vi har sat vores signatur på en bred vifte af kostalde, svinestalde, specialstalde, haller og gylletanke – for nu blot at nævne de mest oplagte projekter inden for dette felt.

Polaris ATV er amerikanske ATV maskiner i høj kvalitet. Polaris Sportsman ATV’er er driftsikre og har lang levetid til gode priser. Vores sortiment omfatter proffesionelle arbejds ATV’er, Rangere som er terrængående med kabine, lad og plads til to Sportsman ATV’er og Ranger er modeller som ofte bliver brugt i landbrug. Vi har også kraftige og sikre børneATV’er, EL-biler og meget mere. Vi har et bredt tilbehørssortiment og redskabssortiment til Sportsman ATV’erne og Ragner modellerne, med det rigtige udstyr og de rigtige redskaber bliver maskinerne nyttige arbejdsredskaber.

– DER ER RIGTIG MANGE PENGE I RENT DRIKKEVAND TIL PRODUKTIONSDYR I LANDBRUGET – ECA-vand også kaldet NEUTHOX, er det nye sort til alle produktionsdyr i landbruget. Waterclean ApS er forhandler af det eneste danskproducerede ECA-vand anlæg i Danmark. NEUTHOX er godkendt af fødevarestyrelsen og registreret (lovpligtigt) i EU! Waterclean ApS har mere end 35 års erfaring i vandbehandling, og rådgivning! Vi kan træffes på tlf. +45 82 30 40 20 eller e-mail: lg@waterclean.dk

Læs de nyeste tilbudsaviser fra P. Lindberg

Se flere brochurer