bannerPos

Klar til kontrol?

Camilla Bønløkke

Journalist (Svineproduktion)
16-05-2019 12:19
Fødevarestyrelsen gennemfører i år flere kontrolkampagner i svineproduktionen. En kampagne har fokus på flokbehandling af smågrise.

Siden den 1. maj og frem til den 31. oktober 2019 kører Fødevarestyrelsen en kontrolkampagne om flokmedicinering.

Ved flokmedicinering forstås behandling af en gruppe grise, for eksempel stivis eller sektionsvis, med medicin i enten vand eller foder.

Dyrlægerne hos Vet-Team har i en ekstra udgivelse af deres nyhedsbrev Vet-Team Nyt blandt andet præciseret, hvad FVST lægger vægt på under deres kontrolbesøg under netop denne kampagne.

I kampagnen lægges der vægt på følgende punkter:

1. Medicinregistrering, 2. Anvisningsskema, 3. Handlingsplan for at undgå behov for flokmedicinering, 4. Laboratoriediagnostik for at vise behov for flokmedicinering, 5. Efterfølgelse af dyrlægens anvisninger, 6. Kursusbevis medicinhåndtering, 7. Kursusbevis Hygiejnekursus (MRSA-kursus).

Desuden skal medicinoptegnelsen omfatte følgende registreringer:

 • Dato for start og slut af behandling
 • Diagnose – hvorfor behandles
 • Præparat – hvilket præparat behandles med
 • Hvordan gives præparatet, foder eller vand
 • Identitet – hvilke grise
  • Stald
  • Sektion
  • Sti
  • Vægt på grisene
  • Antal grise
 • Mængde medicin brugt, enten som total mængde, eller pr. dag

Dyrlægerne anbefaler i øvrigt, at man eventuelt printer det nyeste anvisningsskema ud, når man ved, der kommer kontrol.

Læs mere om anbefalingerne fra Vet-Team via deres hjemmeside og få yderligere information om selve kampagnen på www.foedevarestyrelsen.dk.

EU-støtte gav kovelfærden et skub

For mælkeproducent Karsten Mikkelsen faldt ønsket om bedre velfærd i stalden sammen med en af EU’s moderniseringsordninger. I dag har forbedringerne givet stigende ydelse. Og landmanden mener, at støtteordningerne skubber landbruget fremad trods bøvl med ansøgningerne.

Uden EU havde vi færre bønder og højere forbrugerpriser

Den fælles landbrugspolitik har understøttet landmændenes indkomst og er også med til at holde forbrugerpriserne nede.

Undersøgelse af tunge køretøjers påvirkning på små kommuneveje

Resultaterne fra en test af seks tunge køretøjers påvirkning af kommuneveje ligger nu klar.

Weidemanns læssere hædret

To læssere fra Weidemann er blevet hædret med fornemme designpriser.

Få maskinparken serviceret og undgå store skjulte omkostninger

Høsten er i fuld gang landet over. For nogen forløber markarbejdet smertefrit, mens det for andre bliver en stressfuld affære grundet maskinnedbrud. Det er vigtigt, at man løbende vedligeholder sine maskiner og kender sine omkostninger på hver enkelt maskine. Der ligger en stor skjult omkostning og truer, hvis en landmand oplever maskinnedbrud midt i høsten.

Ægtepagter er blevet slettet og kan ikke fremskaffes

Et ukendt antal kopier af ægtepagter i den gamle Grenaa-Ebeltoft retskreds er blevet slettet i forbindelse med digitaliseringen af Tingbogen i 2008. Det betyder, at hvis man ikke selv har en kopi af sin tinglyste ægtepagt liggende i skuffen, kan indholdet af ægtepagten ikke længere ses.

Aulum trodsede skybrud

Trods flere skybrud og aflysninger af mønstringskonkurrencen for kvæg og heste kunne udstillerne og de besøgende opleve engagerede dommere, som bedømte malkekvæg, kødkvæg, heste, kaniner, æsler, får og geder.

Dårligt vejr hæmmer høsten

Landmændene på Djursland oplever lige nu store udfordringer med at få bjerget årets høst. I modsætning til sidste år står kornet stort og godt, men vejret sætter en stopper for markarbejdet.

Historisk dyrskue på Det Grønne Museum

Søndag den 18. august trækkes de gamle husdyr i ringen ved Det Grønne Museum til et historisk dyrskue med bedømmelse, rosetter og ærespræmier.
Side 1 af 52 (1033 artikler)Prev1234567505152Next