bannerPos

Ukrudtsgræsser kan bekæmpes i sukkerroer

I nogle tilfælde kan agerrævehale også bekæmpes før såning af sukkerroer

Tekst og foto: Bo Secher

06-08-2020 08:52
Sukkerroer i sædskiftet giver gode muligheder for at bekæmpe genstridige ukrudtsgræsser.

Vintersæd og frøgræsmarker har medført, at mange landmænd kæmper med at kontrollere nogle genstridige ukrudtsgræsser. Det er særligt rajgræs, rævehale og væselhale, som gør livet surt for planteavlere og særligt frøavlere.

Særligt for agerrævehale og væselhale, men også rajgræs, gælder det, at sædskifte med forårssåede afgrøder er et af de kraftigste virkemidler. Agerrævehale spirer ikke så kraftigt om foråret, og forårsspiret væselhale sætter slet ikke frøstande. Så forårsfremspiringen i sig selv dæmper betydeligt en opformering. Kombineret med pløjning kan det reducere frøpuljen betydeligt.

Over 90 procent af en agerrævehales frø er døde efter to år på bunden af en plovfure, og også for væselhale er der god effekt af pløjning. I den sammenhæng er det kun en fordel, at sukkerroer kvitterer positivt for en pløjning.

Udover sædskifte og jordbehandling, giver sukkerroer mulighed for en kemisk bekæmpelse af græsukrudt med midlerne Focus Ultra eller Agil 100 EC. Og skulle den mulighed være forpasset, er der yderligere en mulighed for mekanisk bekæmpelse ved at radrense mellem rækkerne.

Weedviper virker

I England har man i de senere år fået oparbejdet meget store problemer med agerrævehale. Så store problemer, at man der har fundet god effekt af at behandle rævehale i hvede med en weedviper monteret på den almindelige marksprøjte.

Det vil også være muligt at benytte den teknik i sukkerroer. Blot er det vigtigt at man benytter en weedviper som ikke på noget tidspunkt rammer roerne. Hvis det er mindre pletter, vil det være en fordel at køre begge veje for at sikre bedst mulig effekt. Midlet Glyfonova 450 Plus er godkendt med denne metode til bekæmpelse af tidsler, skræpper og ukrudtsroer.

Som det fremgår, er der mange skud i bøssen mod græsukrudt, når sukkerroerne indgår i sædskiftet. Sukkerfabrikkerne tegner netop nu kontrakter for dyrkning af sukkerroer i 2021 og tegningen vil være åben frem til d. 14. august. Der er mulighed for at tegne 1, 3 eller femårige kontrakter på konkurrencedygtige vilkår. Se mere på www.sukkerroer.nu eller kontakt Agricentret.

0

Aflyste generalforsamling for anden gang

Selvom Lemvigegnens Landboforening godt kunne have afholdt årets udsatte generalforsamling uden at bryde de nye corona-restriktioner, turde man ikke afvikle den i et område, hvor smittetrykket vokser.

Tid til udskiftning af belysningen i stalden

Lysmængden fra alle lyskilder aftager over tid, men en af fordelene ved LED-belysning er at de kan være tændt langt flere timer end et almindelig lysstofrør.

Mere magt til medlemslandene giver dilemmaer

Selvbestemmelse over EU-støtte giver mening, men kan skabe kontroverser, mener forsker.

Hvad vil Christiansborgs politikere bruge mere EU-magt til?

Medlemslandene kan få mere medbestemmelse over EU's landbrugsstøtte. Men det er ikke alle i Folketinget, der gerne vil bruge den.

Konference om bioøkonomiske muligheder

En række virksomheder i Region Midtjylland er i fuld med at nytænke bioøkonomiske løsninger til energiforsyning og landbrugs- og fødevareproduktionen. På en konference 26. oktober er aktørerne klar til at afrunde og konkludere på ikke færre end 11 projekter.

Færre berøringer får regnestykket til at gå op

På Van Heesch Dairy Partnership ved Skive er fokus at bruge så få mandetimer og slide så lidt på materiellet som muligt frem for at presse ydelsen i vejret.

Hyrdegård indstillet til nordisk miljøpris for naturpleje på vestkysten

Lystbækgaard ved Torsted i Vestjylland er nomineret som Danmarks bidrag til Nordisk Råds Miljøpris 2020. Vinderen findes sidst i oktober.

Majsen skal først i jorden til maj

En god fremspiring i majsen kræver en ordentlig jordtemperatur – og det får man ikke i midten af april, lyder det fra en grovfoderrådgiver fra Velas.
Side 1 af 94 (1865 artikler)Prev1234567929394Next