bannerPos

Skovrejsning – en mulighed for de interesserede

Af Rasmus Arvidson, miljøkonsulent ved LandboNord
04-05-2020 12:23

Det er vigtigt at komme i gang nu for at forbedre dine muligheder for tilskud.

Privat skovrejsning er en tilskudsordning under Landdistriktsmidlerne, som giver tilskud til etablering af skov på tidligere landbrugsjord.

Ordningen forventes åbnet for ansøgninger 1. juli 2020 og kører frem til 31. august 2020. Det forventes, at der er cirka 70 millioner kroner i puljen til etablering af nye skove.

Der skal søges om minimum 2 hektar sammenhængende areal, hvorpå der skal plantes skov. Tilskuddets størrelse er afhængig af hvilken type skov, samt forudgående jordbearbejdning, der ønskes og er på mellem 12.000-32.000 koner pr. hektar. Der er ligeledes tilskud til indhegning af skoven, hvilket i langt de fleste tilfælde er nødvendigt for at forhindre vildtskader i skovens tidlige stadie.

Investeringstilskud

Der er tale om et investeringstilskud, som betyder, at der skal søges om tilskud og opnås tilsagn, herefter skal skoven etableres for egen regning. Når skoven er veletableret, afsyner Landbrugsstyrelsen arealerne, hvorefter tilskuddet udbetales.

Selve ansøgningsprocessen kan være lidt omfattende, da der blandt andet skal indhentes udtalelser fra kommuner og lokalhistoriske museer, samt eventuelt ledningsselskaber. Det er derfor vigtigt at komme i gang tidligt for at indhente de nødvendige udtalelser og tilladelser. Faktisk allerede nu, hvis man påtænker at søge i sommeren 2020.

Prioriteringen af ansøgningerne

Det er imidlertid ikke alle, der søger, som kan forvente at få tilskud. Privat skovrejsning er en del af implementeringen af EU's vandrammedirektiv, og etableringen skal således hjælpe til en reduktion af kvælstof til fjorde og indre farvande.

I tidligere ansøgningsrunder har det kun været i områder beliggende inden for delvandoplande med kvælstofreduktionsbehov, der har kunnet søge, men i år er der åbnet op for at også lodsejere med jord udenfor delvandoplande med kvælstofbehov, kan søge ordningen.

Det må dog stadig forventes, at Landbrugstyrelsen fortsat vil prioritere ansøgninger beliggende i delvandoplande med kvælstofreduktionsbehov højere. Ligeledes vil arealernes evne til kvælstofretention, samt beliggenhed i forhold til drikkevandsindvinding indgå i prioriteringen af ansøgningerne.

Hvis du går med tanker om at søge tilskud til privat skovrejsning, og har arealerne til det, er det vores opfordring, at du går i gang med planlægningen allerede nu, og evt. får lavet en vurdering af dine muligheder for at kunne forvente at få tilskud.

0

Ny hjulgraver gør populær Hydrema-serie komplet

Hurtighed fra MX16 kombineres med kraft fra MX18 i markedets mest kompakte 17 tons maskine – Hydrema MX17.

Nordjyske landmænd rykker ind i sommerland

Et samlet nordjysk landbrug har i uge 42 arrangeret en aktiv landbrugsudstilling i Fårup Sommerland.

Charolais-passion startede med tom hestestald

I 1996 købte hendes forældre to charolais-køer. Siden har dyrskuer været en fast del af Pia Christensen og resten af familiens kalender. Charolaiserne havde også en klov med i spillet, da hun besluttede sig for at blive landmand.

- Det vil jeg gøre fremover

Grubbesåningen ser indtil videre ud til at være en stor succes hos den midtjyske planteavler Torben Kuhr, Gjern. - Det sparer tid, det løsner jorden, og så forventer jeg, at udbyttet stiger, lyder det.

Klovbeskæringskursus på levende ben

BoviCura, som vi tidligere har kendt som Dyrlægerne Himmerland Kvæg, tilbyder i oktober to klovkurser – et for nybegyndere og et for øvede.

DM i pløjning bliver uden tilskuere

Styregruppen bag LandboUngdoms DM i pløjning ved Aarhus har besluttet, at der ikke bliver adgang for tilskuere, når Danmarks bedste konkurrence-pløjere skal kåres den 10. oktober.

Fuld fart på entreprenørmaskinerne

Der er travlt hos Nicolaisen & Larsen A/S, som blandt andet har haft forhandlingen af JCB siden 1975.

At arrangere et DM i en corona-tid

Da LandboUngdom Region Århus for to år siden sagde ja til at stå i spidsen for DM i pløjning, var der ingen, der havde hørt ordet »corona«. Det har i den grad været et år, hvor styregruppen bag har måttet ændre planer i takt med myndighedernes udmeldinger. Nu gør gruppen alt for, at det skal blive et godt stævne for pløjerne.

11 eksperter i klima og bæredygtighed

11 medarbejdere i Agri Nord kan nu kalde sig RISE-konsulenter og er klar til at varetage fremtidens rådgivning i klima og bæredygtighed.

Semler Agro har fået en god start i Himmerland

I sommers rykkede Semler Agros afdeling i Mejlby teltpælene op og flyttede fire kilometer væk til en mere moderne og effektiv lokation ved motorvejskrydset i Himmerland. Manden i spidsen for Himmerland er 37-årige Jacob Bach, der også er afdelingsleder i Semler Agro i Trige.
Side 1 af 94 (1876 artikler)Prev1234567929394Next