bannerPos

Store svine- og fjerkræbrug får skærpede miljøkrav

Store svine- og fjerkræbrug for nu skærpede miljøkrav på en lang række punkter, og de skal kunne dokumentere, at de overholder dem. Det oplyser miljørådgiver i Agri Nord, Susanne Østerby.
23-09-2020 11:20

De store svine- og fjerkræbrug får nu skærpede miljøkrav (BAT-krav) og skal indsende dokumentation til kommunen for, at de overholder dem.

Det gælder de såkaldte IE-brug med flere end 2.000 stipladser til slagtegrise over 30 kilo, flere end 750 pladser til søer eller flere end 40.000 pladser til fjerkræ.

Der er blandt andet krav om, at IE-brugene skal have et miljøledelsessystem, uddanne personale, have og følge en plan for kontrol, reparation og vedligeholdelse af husdyrbruget og udarbejde en beredskabsplan. Der er også særkrav vedrørende fodring, anvendelse af energieffektiv belysning samt reduktion af støv fra stalde.

- Kravene lyder måske meget omfattende, men de fleste af kravene efterleves allerede på langt de fleste husdyrbrug som en naturlig del af det at drive virksomhed. Det nye er, at kravene nu er lov, og at IE-brugene skal kunne dokumentere, at kravene overholdes, siger Susanne Østerby.

Hun er miljøkonsulent i Agri Nord og ekspert i miljøregler for de store husdyrbrug. Hun kommer fremover til at hjælpe landmændene med at få styr på dokumentationen og hjælpe med at løse sager, hvor det kommer til en konflikt.

Kravene skal opfyldes

Regler gælder for nye stalde – ellers senest 2021. EU vedtager løbende nye krav til, hvad der kan siges at være »Bedst tilgængelig teknik« (BAT) på IE-brug og har senest den 21. februar 2017 offentliggjort nye bestemmelser.

Kravene skal være opfyldt fra det tidspunkt, hvor husdyrbruget får en miljøgodkendelse til IE-brug (Husdyrbruglovens §16 a, stk. 2), eller fra det tidspunkt, hvor et eksisterende IE-brug bliver revurderet.

For andre IE-husdyrbrug skal kravene være opfyldt senest den 21. februar 2021. For eksiste-rende IE-brug er kravet om energieffektiv belysning dog allerede gældende, da kravet også fremgår af bygningsreglementet.

Det er kommunerne, der fører tilsyn på området. IE-husdyrbrug skal en gang årligt, senest 31. marts, indsende relevante informationer til kommunen med mindre husdyrbruget har haft miljøtilsyn det seneste kalenderår.

Der er krav om indsendelse af logbøger for eventuel miljøteknologi, dokumentation for miljøledelsessystem, logbog over gennemførte kontroller og dokumentation for overholdelse af fodringskrav.

teba

0

- Fødevareministeren burde stå hernede og tage ansvar

Formanden for pelsdyravlerforeningen på Gjøl var ikke tilfreds med, at alt ikke var clearet, før Fødevarestyrelsen, politi og hjemmeværn rykkede ud for at aflive de første mink.

Ny start i kendte lokaler

Selvom medarbejdere, maskiner og ydervægge er de samme som de sidste mange år hos maskinforretningen i Støvring, er der sket mange forandringer, siden man åbnede under Brdr. Thorsen 1. maj.

Fra montør til afdelingsleder i to afdelinger

Danmarks største maskinhandel, Semler Agro, overdrog sidste sommer stafetten i de to jyske afdelinger i Viborg og Redsted til den erfarne Semler Agro-mand Tony Pinholt. Nu kan den nye afdelingsleder se tilbage på et begivenhedsrigt år, der har rustet begge afdelinger til fremtiden.

Landmænd går glip af store gevinster uden gårdråd

Landmændene misser både vækstrater, udviklingsmuligheder og besparelser ved ikke at tage de svære beslutninger med en professionel kreds, lyder det fra chefkonsulent i Velas.

Besøg et minivådområde

16 lodsejere over hele landet inviterer til »åbent minivådområde« den 29. oktober. Fem af dem bor i det nord-, midt- eller vestjyske.

Alliance-dæk vinder frem i landbruget

Dækproducenten Alliance, der er ejet af dækgiganten Yokohama, vinder frem på det danske marked – ikke mindst inden for landbruget. Særligt interessen for producentens prisvenlige VF-dæk er stigende. Det mærker man ikke mindst hos NDI Group (Nordisk Dæk Import), der har dækket i sit program

Dansk eksport af herefordkvæg til Polen

Der er netop blevet eksporteret 21 danske hereford-dyr til Polen. - Hovedformålet med importen har været at importere genetisk materiale af høj kvalitet til polsk herefordavl, lyder det.

Mange jobs for få LAG-midler

Økologisk madindpakningsfabrikant har med LAG-midler fået arbejdsløse i nyt arbejde for færre penge end de kommunale jobcentre.

Landdistrikternes Fællesråd: Håber Folketinget erstatter penge fra EU

EU’s landbrugsreform står til at nedskære bevillingerne til det danske landdistriktsprogram, der også støtter landdistriktsudvikling ud over landbruget. Fællesrådet ser stadig håb for at fastholde støtteniveauet.

Rodet og uværdig affære

Agri Nord-formand Carl Christian Pedersen ærgrer sig over måden, myndighederne har grebet aflivningerne af corona-berørte mink an.
Side 1 af 97 (1938 artikler)Prev1234567959697Next