bannerPos

Presser på for at få ophævet datokrav for efterafgrøder

- Vi vil have datotyranniet ophævet. Styrelsen er simpelthen nødt til at kigge på fagligheden og ikke mindst virkeligheden, siger René Lund Hansen.
15-10-2019 07:20

Skærpede efterafgrødekrav i den nye gødningslov skaber kæmpe problemer for de nordjyske landmænd. Agri Nord forsøger nu igen at få reglerne ændret.

Sidste år inviterede Agri Nord både Landbrug & Fødevarer og Seges til krisemøde i Agri Nord. Formålet var at advare mod den nye gødningslov, som pålægger de nordjyske landmænd ekstra hårde krav til efterafgrøder.

De nordjyske landmænd høster og sår som regel 7-14 dage senere end landmænd i resten af landet, og derfor er reglen om høst og etablering inden 20. august ofte svær at overholde.

Det blev umuligt at overholde i år, hvor det regnede stort set hele august måned.

- Reglerne blev jo desværre vedtaget, og allerede her i »År 1« ser vi kæmpe problemer, siger René Lund Hansen, der er formand for Agri Nord Planteavl.

I samarbejde med Agri Nords planteavlsafdeling vil han derfor rette henvendelse til Landbrugsstyrelsen.

- Vi vil have datotyranniet ophævet. Styrelsen er simpelthen nødt til at kigge på fagligheden og ikke mindst virkeligheden, siger René Lund Hansen.

 

Skaber frustration og bekymring

René Lund Hansen får mange henvendelser fra kollegaer, der er ekstremt frustrerede over reglerne, som de umuligt har kunnet overholde.

At der er indført force majeure, altså ansvarsfraskrivelse, for etablering af MFO-afgrøder har ringe effekt.

- Vi har fire efterafgrødetyper, og kan vi ikke så MFO-afgrøder, så kan vi altså heller ikke så de andre, siger René Lund Hansen.

- Mine kollegaer og vores medlemmer i Agri Nord bekymrer sig mere over, hvilke sanktioner, de kan risikere på grund af efterafgrøderne, end de bekymrer sig over den våde høst. Det er bare ikke rimeligt, siger han.

De nordjyske landmænd risikerer både træk i hektarstøtten og bøder for den manglende etablering.

 

Differentierede krav

Det er ikke nok for nordjyderne, at kravene til etablering af efterafgrøder inden en bestemt dato fjernes.

Agri Nords chefkonsulent for planteavl, Flemming Floor Jensen, vil også have foretaget nærmere undersøgelser af de nordjyske afgrøders kvælstofoptag.

- Vi bør have mildere krav i forhold til etablering af efterafgrøder. Vores korn har 7-14 dages længere vækstperiode, og det bør være lig mindre udvaskning. Det, mener jeg, bør undersøges, siger han.

0

Den nye forstander er kommet »hjem«

Jakob Autzen er ny forstander på Nordjyllands Landbrugsskole. Skolen er ikke ny for ham, det var her han i sin tid tog sin landmandsuddannelse og senere underviste som landbrugsskolelærer. Nu er Jakob kommet »hjem« – denne gang som forstander.

Græsmaskiner på Danmarksturné

De velkendte græsmaskiner fra Kuhn tager nu på Danmarksturné. Her vil de demonstrere alt fra skårlægning til indpakning.

Subaru går efter landkunder

Permanent firhjulstræk er et slagnummer for den japanske bilproducent, der har lanceret en ny version af sin XV-model.

Oase for lokale fødevarer midt i byen

Byens Gårdbutik i Svendborg sælger varer fra 65 forskellige fødevareproducenter og skaber arbejdspladser til folk på kanten af det ordinære arbejdsmarked.

Landbrugsstyrelsens tilsagnsbreve forvirrer unødigt

Ordlyden i den mail, som Landbrugsstyrelsen lige nu sender ud til landets landmænd vedrørende tilskud til målrettet kvælstofregulering, er forvirrende, mener Christina H. Siegumfeldt, planteavlskonsulent i Djursland Landboforening, som dagligt oplever opkald fra områdets landmænd.

Få gennemført generationsskifte inden 1. juli

Nye regler og ny praksis ved familie-salg kan blive dyrt for landmænd, lyder det fra Sagro-dirktør.

Markvand fylder mere

Nordjysk Grundvandssænkning har mærket stigende interesse for markvandsboringer over de seneste år. Derfor har virksomheden nu investeret i en ny lastbil dedikeret til brøndboringsafdelingen.

Fuld gang i test af nyt udstyr til digital grovfoderstyring

Mens snitteren kører, måler NIR-sensoren tørstof, sukker, protein, aske, kløverindhold og fordøjelighed af græsset. Landmanden kan følge snitteren på sin telefon og se data i realtid.

Drive-in Sofari godt besøgt

Omkring 150 biler lagde vejen forbi Kjeldbjerg Økogrise, Skive, der på grund af corona havde lavet det traditionelle Sofari-arrangement om til Drive-in Sofari.

200 år markeret med Ferguson-kunst

En grå Ferguson er blevet forvandlet til at kunstværk og placeret i Storåen for at markere Holstebro Struer Landboforenings 200 år.
Side 1 af 82 (1625 artikler)Prev1234567808182Next