bannerPos

Tilskudsordning nu også for fynske Natura2000-områder

Det er nu igen muligt at søge tilskud på op til 55.000 kroner pr. hektar for permanent ekstensivering af arealer i tilknytning til særlige naturtyper i Natura2000-områder. Som noget nyt, er det fra i år også muligt at søge tilskuddet på Fyn. Foto: Camilla Bønløkke

Tekst og foto: Christian Carus

Fagjournalist
13-08-2020 08:00
Der kan nu søges tilskud til sammenhængende arealer med tilknytning til Natura2000-områder, og som noget nyt, er det fra i år også muligt at søge tilskuddet på Fyn. Det meddeler Velas.

Ifølge Hanne Juncher Fris, Jagt- og naturplejekonsulent hos Velas, er det nu igen muligt at søge tilskud på op til 55.000 kroner pr. hektar for permanent ekstensivering af arealer i tilknytning til særlige naturtyper i Natura2000-områder. Det meddeler hun i Velas Avisen.

Som noget nyt, er det fra i år også muligt at søge tilskuddet på Fyn. Hidtil har tilskudsordningen været målrettet ganske få Natura2000-områder. I år er der åbnet op for hele landet. 

Tilskuddets formål

Formålet med tilskuddet er, ved hjælp af permanent ekstensivering af landbrugsarealer, at beskytte særlige naturarealer mod randpåvirkning og sammenbinde særligt sårbare naturarealer i Natura2000-områder. Arealerne har til formål at skabe bedre vilkår for naturen ved at skabe større sammenhængende ekstensive arealer og reducere påvirkning fra landbrugsdrift.

Indsatsen er fokuseret på at fremme fem særlige habitatnaturtyper; kildevæld, rigkær og overdrev, herunder surt overdrev, kalkoverdrev og tørt kalksandsoverdrev.

Tilskuddet er afhængigt af sidste års afgrødekode og ydes primært til arealer beliggende indenfor Natura2000-område. I år kan der søges tilskud i alle Natura2000-områder i hele Danmark, når de rette betingelser er opfyldt. 

Betingelser, forpligtigelser og tilskudssatser

Arealet, der søges på, skal mindst være en hektar og primært beliggende indenfor et Natura2000 område. I år kan arealer beliggende udenfor Natura2000-område også modtage tilskud, hvis de er i sammenhæng med tilskudsberettigede arealer indenfor Natura2000, meddeler konsulenten.

Fredskovsarealer kan ikke modtage tilskud, ligesom ordningen ikke er forenelig med arealer der modtager økologisk arealtilskud.

Arealerne skal henligge som permanente ekstensive græs- eller naturarealer, og der må ikke jordbearbejdes, gødes eller sprøjtes efterfølgende på arealerne.

- Beløbet er en engangskompensation som udbetales til din NemKonto. På baggrund af udbetalingsanmodning vil Miljøstyrelsen stå for tinglysning af arealerne med krav om ekstensiv drift. Miljøstyrelsen afholder selv nødvendige udgifter hertil, påpeger Hanne Juncher Fris.

0

Fra nytår gælder nye skærpede regler for selskaber

Flere landmænd vælger at drive deres landbrugsvirksomhed i et anparts- eller aktieselskab. Sine Storgaard, advokat i Norden Advokatfirma, advarer om, at der allerede til næste år kommer nye skærpede regler, man skal være opmærksom på.

Aflyste generalforsamling for anden gang

Selvom Lemvigegnens Landboforening godt kunne have afholdt årets udsatte generalforsamling uden at bryde de nye corona-restriktioner, turde man ikke afvikle den i et område, hvor smittetrykket vokser.

Tid til udskiftning af belysningen i stalden

Lysmængden fra alle lyskilder aftager over tid, men en af fordelene ved LED-belysning er at de kan være tændt langt flere timer end et almindelig lysstofrør.

Mere magt til medlemslandene giver dilemmaer

Selvbestemmelse over EU-støtte giver mening, men kan skabe kontroverser, mener forsker.

Hvad vil Christiansborgs politikere bruge mere EU-magt til?

Medlemslandene kan få mere medbestemmelse over EU's landbrugsstøtte. Men det er ikke alle i Folketinget, der gerne vil bruge den.

Konference om bioøkonomiske muligheder

En række virksomheder i Region Midtjylland er i fuld med at nytænke bioøkonomiske løsninger til energiforsyning og landbrugs- og fødevareproduktionen. På en konference 26. oktober er aktørerne klar til at afrunde og konkludere på ikke færre end 11 projekter.

Færre berøringer får regnestykket til at gå op

På Van Heesch Dairy Partnership ved Skive er fokus at bruge så få mandetimer og slide så lidt på materiellet som muligt frem for at presse ydelsen i vejret.

Hyrdegård indstillet til nordisk miljøpris for naturpleje på vestkysten

Lystbækgaard ved Torsted i Vestjylland er nomineret som Danmarks bidrag til Nordisk Råds Miljøpris 2020. Vinderen findes sidst i oktober.
Side 1 af 94 (1866 artikler)Prev1234567929394Next