bannerPos

Præcisionsjordbrug er for alle

Et gradueret udsædskort kan være en hjælp til både GPS-assisteret graduering og manuel graduering i større områder af marken.

Redaktionen

11-03-2019 11:52
Præcisionsjordbrug er ikke kun GPS, faste kørespor, vækstregulering og graduering af gødskning og udsæd inden for få kvadratmeter. Der er mange niveauer, og derfor er præcision for alle.

Af: Nikolaj Wagner, planteavlskonsulent, Landbo Limfjord

Ikke to år er ens. Det kan der efter de sidste par år vist ikke herske tvivl om.

Sommeren 2017 blev den vådeste i 6 år og mest solfattige i 17 år, mens de fleste nok husker den forgangene sommer. Sidste forår begyndte ellers koldt, hvor påsken bød på sne til flere landsdele. Februar 2019 har allerede budt på rekordhøje temperaturer for årstiden. På de lettere jordtyper er det allerede flere uger siden, at ploven kom i jorden og det samme er den første vårsæd. Alt dette understreger vigtigheden af at tage bestik at situationen og ikke blot gøre som man plejer, hvilket de danske landmænd også er dygtige til.

Der er de senere år kommet en del fokus på præcisionsjordbrug og interessen herfor er ikke blevet mindre af, at Landbrugsstyrelsen sammen med Landbrug & Fødevarer undersøger muligheden for at anvende præcisionslandbrug som et virkemiddel til den fremtidige målrettede regulering.

Men præcisionslandbrug er mere end blot mulig opfyldelse af lovkrav. Hvad er præcisionslandbrug så?

Flere niveauer

Mange tænker straks noget med GPS, faste kørespor, vækstregulering, gødskning og udsæd, der kan gradueres inden for relativt få kvadratmeter. Men præcision kan have flere niveauer og handler også om at tage hensyn til variationer og vækstbetingelser på markniveau, hvilket i høj grad rimer på godt håndværk.

Hvis man som landbruger ikke er klar over, hvor meget gylle man har i tanken og hvad der er blevet kørt ud på den enkelte mark og hvad indholdet af dette er, så kan man dybest set ikke bruge en GPS til andet end pynt. Så præcision handler i første omgang om at opnå viden om, hvad man har at gøre med. Hvor meget gylle er der kørt ud, hvad er indholdet i den og hvilke forhold er det bragt ud under. 

Indholdet i gyllen kan bestemmes ud fra en gylleanalyse og effekten kan man få hjælp til at beregne med et gratis it-værktøj, Gylleeffekt, som Seges står bag. Her kan man let indsætte de data, man har fra sin analyse samt udbringningstidspunkt og metode og så få et godt bud på, hvor stor en udnyttelse man har opnået af det udbragte kvælstof. På den måde kan man på et oplyst grundlag omfordele handelsgødning til andre marker og eventuelt spare gødning og dermed penge.

Biomassekort

Et andet område hvor teknologien kan være en hjælp til øget præcision er, når såsæden skal i jorden. 

Mange har marker, hvor en jævnt fordelt udsæd ikke giver anledning til en ensartet plantebestand. Det kan der være flere grunde til, men typiske grunde er, at der er variationer i jordbunden, som giver en forskel i jordens frugtbarhed. De fleste planter kan til en vis grad kompensere for et lavt plantetal ved at buske sig, mens et for tæt plantetal kan øge risikoen for lejesæd.

Disse variationer kan være svære at se, når man står eller kører i marken. Her kan et biomassekort være en god hjælp. I Cropmanager kan man finde biomassekort der med udgangspunkt i den markplan, man har i MarkOnline kan danne grundlaget for at lave et gradueret udsædskort. Kortet kan gemmes og justeres fra år til år og anvendes til flere forskellige afgrøder.

Sådanne kort er ikke kun gavnlige hvis man har mulighed for at graduere udsæden via GPS, men kan også bruges til at identificere større områder i marken, hvor udsædsmængden manuelt kan justeres op eller ned.

Præcision har flere niveauer og derfor er præcisionsjordbrug for alle. Det handler om at opnå kendskab til det man arbejder med og bruge den viden til at optimere den indsats, man lægger i marken for på den måde at tilgodese miljøet og bundlinjen.
 

Lille minus hos Overgaard Gods A/S

Sidste års lave svinepriser og den langvarige og hårde tørke førte sidste år til et lille underskud hos Overgaard Gods A/S. Selskabet kom dog ud af 2018 med en markant styrket egenkapital, og der forventes et mærkbart bedre resultat for 2019.

Sammenhold på Gl. Estrup

Stutteri Stillebækken har fremvist deres ponyer i både ind- og udland med et hav af resultater til følge. Alligevel mener de, at der er noget helt specielt og unikt ved Landbrugsmessen Gl. Estrup.

Nordjyske landmænd har vist de vil naturen og miljøet

Ansøgningsrunden for minivådområder 2019 er nu overstået, og her har landmændene i det nordjyske igen vist, at de tager de miljøudfordringer, landbruget står overfor, seriøst.

Familien samles på dyrskuepladsen

For familien Bach er Fjerritslev Dyrskue en fast tradition, hvor både børn og børnebørn er med til at trække dyrene rundt i ringen. Den tradition har Jonna Bach tænkt sig at holde fast i, mens traditionen for en Bach på skuets formandspost snart er fortid.

God opbakning fra dyreudstillerne

Med i alt 145 tilmeldte dyr glæder formand Jonna Bach sig over en fortsat stigende opbakning til Fjerritslev Dyrskue.

80 køer, robot og automatisk fodring

Per Kjeld Rasmussen, Randers, har 80 køer på ejendommen Raunlund i Floes. For år tilbage kom han altid med holsteinkøer, i år har han tilmeldt ni jerseykøer, en kvie og en kalv.

Opfordrer landmænd til at deltage i Naturmødet

Landbruget er en stor del af naturen, og derfor er det vigtigt, at landmændene deltager aktivt på Naturmødet i Hirtshals den 23.-25. maj, lyder det fra Agri Nord.

Fra byliv i Århus til kødkvægsavl på Djursland

Trine Sørensen og Michael Laursen er begge født i Århus. I dag har de en angusbesætning i Ø. Alling på Djursland og drømmer om at kunne sælge endnu flere avlsdyr.

Læsser med vokseværk

Stemas A/S glæder sig til at vise den hidtil største Weidemann-læsser frem på Landbrugsmessen Gl. Estrup.

Hun er bindeleddet mellem byen, bonden og Borgen

Malene Bach Sevelsted driver Farmvisit i Hem ved Skive. En besøgsgård, hvor børn, unge og ældre kan se, føle og lugte et hav af bondegårdsdyr og høre om livet på landet.
Side 1 af 43 (857 artikler)Prev1234567414243Next