bannerPos

Præcisionsjordbrug er for alle

Et gradueret udsædskort kan være en hjælp til både GPS-assisteret graduering og manuel graduering i større områder af marken.

Redaktionen

11-03-2019 11:52
Præcisionsjordbrug er ikke kun GPS, faste kørespor, vækstregulering og graduering af gødskning og udsæd inden for få kvadratmeter. Der er mange niveauer, og derfor er præcision for alle.

Af: Nikolaj Wagner, planteavlskonsulent, Landbo Limfjord

Ikke to år er ens. Det kan der efter de sidste par år vist ikke herske tvivl om.

Sommeren 2017 blev den vådeste i 6 år og mest solfattige i 17 år, mens de fleste nok husker den forgangene sommer. Sidste forår begyndte ellers koldt, hvor påsken bød på sne til flere landsdele. Februar 2019 har allerede budt på rekordhøje temperaturer for årstiden. På de lettere jordtyper er det allerede flere uger siden, at ploven kom i jorden og det samme er den første vårsæd. Alt dette understreger vigtigheden af at tage bestik at situationen og ikke blot gøre som man plejer, hvilket de danske landmænd også er dygtige til.

Der er de senere år kommet en del fokus på præcisionsjordbrug og interessen herfor er ikke blevet mindre af, at Landbrugsstyrelsen sammen med Landbrug & Fødevarer undersøger muligheden for at anvende præcisionslandbrug som et virkemiddel til den fremtidige målrettede regulering.

Men præcisionslandbrug er mere end blot mulig opfyldelse af lovkrav. Hvad er præcisionslandbrug så?

Flere niveauer

Mange tænker straks noget med GPS, faste kørespor, vækstregulering, gødskning og udsæd, der kan gradueres inden for relativt få kvadratmeter. Men præcision kan have flere niveauer og handler også om at tage hensyn til variationer og vækstbetingelser på markniveau, hvilket i høj grad rimer på godt håndværk.

Hvis man som landbruger ikke er klar over, hvor meget gylle man har i tanken og hvad der er blevet kørt ud på den enkelte mark og hvad indholdet af dette er, så kan man dybest set ikke bruge en GPS til andet end pynt. Så præcision handler i første omgang om at opnå viden om, hvad man har at gøre med. Hvor meget gylle er der kørt ud, hvad er indholdet i den og hvilke forhold er det bragt ud under. 

Indholdet i gyllen kan bestemmes ud fra en gylleanalyse og effekten kan man få hjælp til at beregne med et gratis it-værktøj, Gylleeffekt, som Seges står bag. Her kan man let indsætte de data, man har fra sin analyse samt udbringningstidspunkt og metode og så få et godt bud på, hvor stor en udnyttelse man har opnået af det udbragte kvælstof. På den måde kan man på et oplyst grundlag omfordele handelsgødning til andre marker og eventuelt spare gødning og dermed penge.

Biomassekort

Et andet område hvor teknologien kan være en hjælp til øget præcision er, når såsæden skal i jorden. 

Mange har marker, hvor en jævnt fordelt udsæd ikke giver anledning til en ensartet plantebestand. Det kan der være flere grunde til, men typiske grunde er, at der er variationer i jordbunden, som giver en forskel i jordens frugtbarhed. De fleste planter kan til en vis grad kompensere for et lavt plantetal ved at buske sig, mens et for tæt plantetal kan øge risikoen for lejesæd.

Disse variationer kan være svære at se, når man står eller kører i marken. Her kan et biomassekort være en god hjælp. I Cropmanager kan man finde biomassekort der med udgangspunkt i den markplan, man har i MarkOnline kan danne grundlaget for at lave et gradueret udsædskort. Kortet kan gemmes og justeres fra år til år og anvendes til flere forskellige afgrøder.

Sådanne kort er ikke kun gavnlige hvis man har mulighed for at graduere udsæden via GPS, men kan også bruges til at identificere større områder i marken, hvor udsædsmængden manuelt kan justeres op eller ned.

Præcision har flere niveauer og derfor er præcisionsjordbrug for alle. Det handler om at opnå kendskab til det man arbejder med og bruge den viden til at optimere den indsats, man lægger i marken for på den måde at tilgodese miljøet og bundlinjen.
 

Vandsenge øger mælkeproduktionen

Sagro var med, da Jørgen Pedersens stalde med vandsenge blev vist frem.

Efterafgrøder bør altid nedvisnes med glyphosat før pløjefri såning

- Mange har fået en grim overraskelse af især meget enårig rapgræs, hvor sprøjtning med glyphosat er undladt. Mit råd er derfor at nedvisne efterafgrøder snarest, lyder det fra Erik Sandal, LMO.

Mineralblanding styrker kalvens tarmsundhed

Nutrimin A/S præsenterede en mineralblanding til kalve, som styrker kalvenes tarmsundhed.

Miss Agro Nord 2019

Familien Therkildsen kan se tilbage på et vellykket Agro Nord, hvor familiens seks medbragte køer snuppede flere modeltitler på kvægfagmessen i Aars. Blandt andet Miss Agro Nord.

Øko-græsmarkerne skal vurderes

Tørken i 2018 har sat sine spor på græsmarkerne, og det er derfor nødvendigt at tage en nøje vurdering af, om markerne skal lægges om eller have lov at blive liggende.

Kom krondyrene i forkøbet

Hegn vildtet ude med el-hegn, inden de spiser markudbyttet.

Tilfredshed i Thy

Trods de skygger, tørken har trukket, er det en tilfreds LandboThy, som ser tilbage på 2018. Også her fornemmer man lidt mere velvillighed, når snakken falder på bidragssatser, udlån og generationsskifte.

Markvanding med bedre driftsøkonomi

Ødelagte afgrøder og unødige reparationsudgifter til rørbrud midt i højsommeren er et scenarie, de fleste landmænd gerne vil undgå. Men rørbrud og andre gener i forbindelse med markvanding kan undgås ved at skifte til en frekvensreguleret pumpe, der giver langt bedre driftsøkonomi og minimal risiko for rørbrud.

Professionel skovservice og naturpleje

Hos Alstrup Skovservice ved Videbæk har man specialiseret sig inden for en bred vifte af skov- og naturpleje-opgaver – blandt andet for Skov- og Naturstyrelsen.

Præcisionsjordbrug er for alle

Præcisionsjordbrug er ikke kun GPS, faste kørespor, vækstregulering og graduering af gødskning og udsæd inden for få kvadratmeter. Der er mange niveauer, og derfor er præcision for alle.
Side 1 af 36 (715 artikler)Prev1234567343536Next

Digitale brochurer

A-One Danmark er den danske del af Devenish & A-One Feeds og har over 60 års erfaring i landbrugsindustrien. Devenish er førende inden for udvikling og levering af avancerede ernæringsmæssige løsninger i forbindelse med de forskellige udfordringer, som vores kunder står over for inden for svine- og fjerkræsektoren samt i forbindelse med drøvtyggere, kæledyr og heste.

Gennem årene har Hansen & Larsen gennemført en lang række byggeprojekter i dansk landbrug. Vi har sat vores signatur på en bred vifte af kostalde, svinestalde, specialstalde, haller og gylletanke – for nu blot at nævne de mest oplagte projekter inden for dette felt.

Polaris ATV er amerikanske ATV maskiner i høj kvalitet. Polaris Sportsman ATV’er er driftsikre og har lang levetid til gode priser. Vores sortiment omfatter proffesionelle arbejds ATV’er, Rangere som er terrængående med kabine, lad og plads til to Sportsman ATV’er og Ranger er modeller som ofte bliver brugt i landbrug. Vi har også kraftige og sikre børneATV’er, EL-biler og meget mere. Vi har et bredt tilbehørssortiment og redskabssortiment til Sportsman ATV’erne og Ragner modellerne, med det rigtige udstyr og de rigtige redskaber bliver maskinerne nyttige arbejdsredskaber.

– DER ER RIGTIG MANGE PENGE I RENT DRIKKEVAND TIL PRODUKTIONSDYR I LANDBRUGET – ECA-vand også kaldet NEUTHOX, er det nye sort til alle produktionsdyr i landbruget. Waterclean ApS er forhandler af det eneste danskproducerede ECA-vand anlæg i Danmark. NEUTHOX er godkendt af fødevarestyrelsen og registreret (lovpligtigt) i EU! Waterclean ApS har mere end 35 års erfaring i vandbehandling, og rådgivning! Vi kan træffes på tlf. +45 82 30 40 20 eller e-mail: lg@waterclean.dk

Læs de nyeste tilbudsaviser fra P. Lindberg

Se flere brochurer