bannerPos

Tidlig sået vintersæd kan løse op for nordjyske bekymringer

Arkivfoto

Tekst og foto: Lasse Ege Pedersen

Nyhedsredaktør, Effektivt Landbrug
20-11-2018 10:30
I Agri Nord er man bekymret for, at nordjyske landmænd fremover bliver mødt med krav om at så flere efterafgrøder, da høsten i området ofte er sent på den. Seges’ plantedirektør Troels Toft fortæller, at det er håbet, at virkemidlet "tidlig såning" løser det problem.

I et udkast til ny gødskningslov, som blev sendt ud i sidste uge, er der lagt op til, at landbruget får et længe ventet ønske opfyldt om mere fleksible frister, når det kommer til at så efterafgrøder. 

I fire år i træk er fristen 20. august blevet udskudt, og hver gang har forløbet op til været årsag til stor frustration, da fristforlængelserne ofte er kommet meget sent. 

Som Effektivt Landbrug kunne fortælle i weekenden, så er alt dog stadigvæk ikke fryd og gammen. 

Fra Landbrug & Fødevarer har man således hurtigt være ude at markere sin utilfredshed med dele af udkastet. Her er man især utilfreds med udsigten til, at man fremover nu helt ned på markniveau skal til at indberette, hvor man har tænkt sig at så efterafgrøderne. Organisationen forventer her en betydelig stigning i bureaukrati. 

Og i Agri Nord er man også utilfredse. Her handler det især om, at der fremover bliver lagt op til, at de steder, hvor man sår efterafgrøderne sent, der risikerer man yderligere krav. Jo senere efterafgrøderne bliver sået, desto mindre er deres effekt til at samle kvælstofresterne op nemlig. Og netop i Nordjylland er man ofte sent færdige med høsten, og det betyder, at man fra Agri Nords side frygter, at de nordjyske landmænd bliver mødt med krav om at så endnu flere efterafgrøder, så kravet om kvælstofreduktion kan blive opfyldt.

- Der er tale om, at vi kan risikere helt op til 50 procent ekstra efterafgrøder, lød det i weekenden fra chefkonsulent i Agri Nord, Flemming Floor Jensen.

 

Sætter sin lid til tidlig såning

Fra Seges lyder det fra plantedirektør Troels Toft, at man herfra er opmærksom på problemstillingen, der altså især kan gå ud over nordjyske landmænd. Han fortæller, at man fra Seges sætter sin lid til, at det lykkes at få ændret omregningsfaktoren for tidlig såning. Det er der nemlig åbnet op for, at det kan blive en mulighed i det udkast, som kom i sidste uge. 

I dag er det sådan, at fire hektar tidligt sået vintersæd kan erstatte en hektar med efterafgrøder. Fra Seges har man længe gerne set, at det bliver justeret ned, så to hektar tidlig sået vintersæd kan erstatte en hektar med efterafgrøder. 

- Den her problemstilling er en udløber af den fleksibilitet, som vi jo egentlig ønsker os. Vi ved, at når vi kommer efter den 20. august, så bliver efterafgrøderne ikke så store, og de når ikke at samle det op, som de skal. 

- Er man så i den del af landet, hvor man ofte ikke når at blive færdig med høst, så man kan så efterafgrøderne inden den 20. august, så er det rigtig træls. Her håber vi dog på, at man kan kombinere det med, at omregningsfaktoren for tidlig sået vintersæd bliver ændret fra 1:4 til 1:2, siger Troels Toft.

Han forklarer, at i Nordjylland der er man jo i forvejen særligt interesseret i at så tidligt, og bliver omregningsfaktoren ændret, så bliver det altså meget lettere at få konverteret flere af de almindelige efterafgrøder til tidligt sået vintersæd.

- Lykkes det for os at komme igennem med det, så synes jeg alt i alt, at vi har fået opnået noget rigtig, rigtig fornuftigt, siger Troels Toft.
Han fortæller, at det formentlig først bliver efter, at høringen af lovudkastet er overstået, at det kommer frem, hvorvidt Seges har haft helt med at overtale Miljø- og Fødevareministeriet til at ændre omregningsfaktoren. 

 

Skal ikke gøre det mere besværligt

Fra Landbrugsstyrelsen lyder det fra enhedschef Louise Piester, at formålet med at ændre loven ikke er at gøre livet mere besværligt for nordjyske landmænd – eller landmænd andre steder i landet – tværtimod. 

- Hvis lovændringen bliver gennemført, skulle det gerne blive lettere at drive sin bedrift ud fra de lokale vejr- og jordforhold. 

- Med lovforslaget får landmanden flere muligheder. Det står ham frit for at følge de nuværende frister, hvor efterafgrøderne skal være i jorden senest den 20. august. Men vi lægger samtidig op til større fleksibilitet, så den enkelte landmand kan så og nedpløje efterafgrøderne inden for tidsintervaller, der passer for hans bedrift. Hvis der er særlige forhold i Nordjylland, som medfører, at landmændene der høster senere, og dermed også får efterafgrøderne senere i jorden, så kan de i stedet vælge at kompensere miljøet ved at vælge et kvotetræk, siger Louise Piester.
 

0

Trådløs forbindelse og gradueret tildeling

Väderstads Spirit såmaskiner fås i år med trådløs Isobus-opkobling.

Ansøgning om byggetilladelse foregår i 3 trin

Myndighedsbehandling i forbindelse med ansøgning om byggetilladelse og ansøgning om nedrivningstilladelse er ikke klaret med byggetilladelsen alene. Det er meget vigtigt at have overblik over alle 3 trin inden man går i gang, så man ikke kommer i problemer ved afslutningen af byggeriet.

Gennemgå staldanlægget inden køb

I forbindelse med køb af ejendom er der mange ting, der skal følges op på og kontrolleres, inden den endelige underskrift kan sættes. Som byggerådgiver har man fokus på bygningerne, men også på det potentiale og de muligheder der kan være på ejendommen. Derfor anbefaler Velas en bygningsgennemgang og en potentialevurdering

Markdemoer i en corona-tid

Livestreaming, videomøder, rundvisning og selvstudier er nogle af de metoder, Sagro har grebet fat i, for stadig at kunne dele ud af deres viden fra demonstrationsarealerne i marken.

Med kærlig hilsen – din landmand

Blomstermarker ved Holstebro og Struer er til fri plukning.

Skadedyrsbekæmpere er flyttet ind hos landmand på Mols

Før sked de ned ad væggen og gylpede på gulvet, nu har to redekasser gjort tårnfalkene hos Jørn Ivar Mikkelsen til økologiske skadedyrsbekæmpere uden gener.

Mobilt anlæg fremstiller såsæd til enkornssåning

Gl. Buurholt har udvidet flåden og kan nu også tilbyde et mobilt anlæg, som kan sortere såsæd til enkornssåning. Det vil sige en kernestørrelse på mellem kernestørrelse på imellem 2,5 og 3,3 millimeter.

Dansk mælkeproducent oplever akut mangel på arbejdskraft i New Zealand

Landbruget i New Zealand mangler lige nu 5.000 medarbejdere. De er på grund af corona strandet i deres hjemland, da de tog hjem på ferie inden virussen brød ud. Danske Lone Sørensen fortæller her om situationen for mælkeproducenterne.

Fra robothader til robotelsker

Selv kaldte han sig verdens største robot-hader for bare et år siden. Lars Donskov Hansen, selvstændig mælkeproducent i Vendsyssel, og i dag indehaver af to elskede malkerobotter.

Køerne æder det friske græs før alt andet

Køerne elsker det friske græs på foderbordet i Østhimmerland ved Lars Sommer. Et foderkoncept, som gerne skal give en lavere fremstillingspris og måske et hak opad på ydelsen.
Side 1 af 88 (1758 artikler)Prev1234567868788Next