bannerPos

Succes med læplantning uden tilskud

Hjørring Læplantningslaug er klar med en ny omgang kollektiv læplantning uden tilskud – denne gang i den østlige del af kommunen. Formanden, Niels Ole Volhøj, håber på rigtig mange interesserede.

Tekst og foto: Tenna Bang

Redaktør, LandbrugNord
17-01-2020 06:40
Hjørring Læplantningslaug er stadig den eneste forening i Danmark, som tilbyder kollektiv læplantning uden tilskud. Lodsejerne bakker op om initiativet, blandt andet fordi de kan plante præcis de sorter, de vil. Nu går det løs igen, denne gang i den østlige del af Hjørring Kommune.

I år er det 140 år siden, Hjørring Læplantningslaug så dagens lys, dengang som Hjørring og Omegns Plantningsforening. Siden er der sat mange planter i jorden og de seneste år har et af foreningens tilbud været, kollektiv læplantning uden tilskud.

Første runde var i den vestlige del af Hjørring Kommune, hvor 22.000 planter blev sat i jorden i 2018. Nu gælder det den østlige del af kommunen.

- Vi håber på at rigtig mange vil være med og måske kunne sætte 25.000 planter i jorden til foråret, siger Niels Ole Volhøj, som er formand for foreningen.

Minimum 600 planter pr. lodsejer

Kravene for at være med er, at man minimum sætter 600 planter enten som et tre-rækket læhegn, et seks-rækket læhegn eller som småplantning.

Hvilke planter, der sættes i jorden, bestemmer den enkelte lodsejer selv og prisen er fast, 25 kroner pr. plante.

Entreprenørdelen står HedeDanmark for.

Kunne selv bestemme sorter

En af dem, der var med i sidste omgang, var mælkeproducent Peter Schultz Andersen i Høgsted ved Vrå. Han havde tidligere etableret læbeplantning med tilskud, men så store fordele ved den kollektive plantning uden tilskud.

- For det første giver det mig en mulighed for at plante, hvad jeg gerne vil, blandt andet en hel række sitkagran, fordi rådyrene helst går udenom. Samtidig kunne mit læhegn før blive underkendt af synskontrollen, hvis for mange planter var væk fordi rådyr havde spist dem.

En udfordring som blev større af, at mælkeproducenten tidligere havde oplevet tyveri af planter.

- De planter kan jeg klare mig uden, men når der kommer kontrol, risikerer jeg at få læhegnet kasseret af synskontrollen, for noget der egentlig ikke er min skyld, fortalte Peter Schultz Andersen, da planterne var sat i jorden.

For ham var det også af stor betydning, at der med hans 330 meter 3-rækket læhegn, på den kollektive ordning uden tilskud, ikke var en række krav og regler som skulle overholdes og dermed gå på kompromis med hans ønsker til beplantningen.

Beplantning efter eget ønske

Det kan formanden for Hjørring Læplantningslaug, Niels Ole Volhøj, kun nikke genkendende til. Han oplever at rækken af krav til både sorter og udformning af beplantningen når der søges tilskud, kommer længere og længere væk fra den enkelte lodsejers ønske til for eksempel sit læhegn.

- Vi har store udfordringer med råvildt i området, derfor vil vi blandt andet gerne bruge nogle buske og træer, som der ikke gives tilskud til. Ved at plante uden tilskud bestemmer lodsejeren selv, hvad han vil have plantet, for det er hans læhegn, siger Niels Ole Volhøj.

Prisforskellen på, om man vælger at plante med tilskud eller som kollektiv beplantning uden tilskud er ifølge formanden stort set den samme.

Sidst frist for at få plantet

Rent praktisk foregår den kollektive læplantning ved, at man tilmelder sig ved Hjørring Læplantningslaug og når foråret har meldt sin ankomst, foretager HedeDanmark en reolpløjning, hvorefter planterne sættes i jorden.

Der vil være to års mekanisk renholdelse efter behov og gratis efterplantning det første efterår.

Sidste frist for tilmelding er den 25. januar og det bliver sidste mulighed i denne omgang.

- Markedet er så småt ved at være mættet og derfor vil der også gå nogle år inden vi igen vil se på muligheden, så hvis man skal have plantet, så er det nu, siger Niels Ole Volhøj.

Muligheder for bedre og mere natur forringes

Formanden for Østjyllands Plantelaug, Claus Wiese, undrer sig over at de statslige tilskud fjernes i en tid, hvor der er stort fokus på at skabe mere natur

Godt samarbejde, så begge parter vinder

Udbringning af husdyrgødning er ofte en opgave for maskinstationer, da krav til udstyr og specialisering i arbejdsopgaver er stærkt stigende. Gode og klare aftaler mellem begge parter er med til at lave et godt samarbejde, hvor begge parter vinder.

Konsulenter: MUS-samtaler betales mange gange tilbage

Svinekonsulenterne Anders Andersen og Nicklas Jepsen, Velas, kan se mange gode grunde til at holde MUS-samtaler med de ansatte i produktionen.

Chokolade hæver fedtprocent og ædelyst

Det giver ikke kakaomælk, men chokoladen i foderrationen hos Jørgen Elkjær giver højere fedtprocent i mælken og større ædelyst.

Velkommen til Jyllands største outdoormesse

Den 22. og 23. februar slå Messecenter Vesthimmerland endnu engang dørene op til Jyllands største outdoormesse »Jagt og udeliv«.

Dødeligheden blandt køer og kalve kan nedbringes trods stigning

Seges har med tilskud fra Landdistriktsfonden udviklet værktøjer til at forebygge mod sygdom og skader i besætningerne.

Øget viden og større motivation gør en forskel

Der skal mere systematik og stor selverkendelse til i besætningerne for at gøre noget ved dødeligheden, påpeger Seges.

35 millioner fra Danish Agro

Andelsgrovvareselskabet havde sidste år rekordomsætning og et overskud før skat på 402 millioner kroner.

Tysk sag kostede DLG dyrt

Tørken i sommeren 2018 kostede DLG et trecifret millionbeløb på bundlinjen i regnskabet. I 2019 er det en konkurrencesag fra Tyskland, som koster koncernen 119 millioner kroner.

Placeret gylle kan erstatte startgødning

Jo højere udbytte i majsen, jo lavere klimaaftryk, konstaterer planteavlskonsulent Anders Spanggaard, der på Agri Nord Kongres gjorde tilhørerne klogere på, hvornår placeret gylle kan være et redskab til flere foderenheder.
Side 1 af 69 (1365 artikler)Prev1234567676869Next