bannerPos

Rugen er en stabil afgrøde

Rugsorten KWS Vinetto gør det godt hos Niels Henrik Dalsgaard Andersen (t.h) ved Aalborg. Han ses her sammen med Vibeke Fabricius, Nordic Seed, og Arne Skibsted Kristensen, Danish Agro. Foto: Nordic Seed.
05-06-2020 14:08

Niels Henrik Dalsgaard Andersen, Aalborg, er glad for at have hybridrug i sædskiftet på grund af dens mange gode egenskaber, og fordi det er en stabil afgrøde.

Brødrug er en højt prioriteret afgrøde hos Niels Henrik Dalsgaard Andersen på Damgaard i Gistrup syd for Aalborg. Den er med i markplanen hvert år på grund af en række positive egenskaber.

- Det er en dyrkningssikker afgrøde, den er billig at fremdrive, den giver et godt udbytte, og er der tale om brødrug, er der ofte en god merpris i vente, lyder det fra landmanden, der på sin bedrift har 180 hektar i omdrift (JB 4-5) og 50 hektar skov- og naturområder.

- Jeg har dyrket hybridrug gennem de sidste 12-15 år og er godt tilfreds med at kunne avle i snit 8,5 til 9 tons pr. hektar afregnet.

- Rug er en stabil afgrøde uden de helt store udsving, lyder det fra landmanden, der hvert år har omkring 50 hektar rug og ellers dyrker vårbyg, raps og hvede.

- Rugen klarer sig godt under stort set alle forhold og på alle jordtyper. I efterårets og vinterens løb var rugen dog udfordret af de ekstreme regnmængder efter etablering. Kold og samtidig våd jord er ikke rugens kop the, og regn ved modenhed er også en udfordring for rugen.

- Jeg skal ikke have mere rug, end jeg kan nå at høste, når afgrøden er klar. Når det regner, kan det drille voldsomt, hvis rugen lægger sig ned, og samtidig bliver faldtallet og dermed rugens bageegenskaber hurtigt forringet i en våd og langtrukken høst.

Mere populær

LandbrugNord har sat Niels Henrik Dalsgaard Andersen stævne på hans gård ved Aalborg sammen med produktchef Arne Skibsted Kristensen, Danish Agro og agronom Vibeke Fabricius, Nordic Seed.

Marken, vi kigger på, er kommet godt efter det ovenpå vejrligets udfordringer og ser i dag fin og grøn ud. Sorten er Vinetto, en velkendt og anerkendt højtydende hybrid fra det tyske forædlingsfirma KWS og repræsenteret af Nordic Seed.

- Det er en sort, der er stærk i strået, hvilket er en meget afgørende egenskab, når der er tale om brødrug, hvor vi ikke kan stråforkorte, fortæller Niels Henrik Dalsgaard Andersen.

Han har kontrakt med Danish Agro, som afsætter brødrugen til bageriet Schulstad.

- Schulstad bruger udelukkende dansk produceret mel, og på den baggrund er der basis for at øge rugarealet i Danmark, siger Arne Skibsted Kristensen.

- Hybridrug er en afgrøde, der i de senere år har været en stigende interesse for. Hvor man før sagde, at den egnede sig bedst til de lettere jorder, er den nu blevet langt mere anerkendt og dyrket, også på den stærkere jord.

- Årsagen til dette er, at der har været et skarpt fokus på rugen igennem mange år. Det har resulteret i et højt udbyttepotentiale med lave dyrkningsomkostninger samt færre og mindre angreb af meldrøjere, som har øget rugens værdi også til opfodring.

Etablering

Hybridrug egner sig godt til den helt tidlige såning i begyndelsen af september med et lavt plantetal, da afgrøden har en meget stærk buskningsevne. Det lod sig imidlertid ikke gøre i efteråret på grund af de våde forhold, og rugen blev på bedriften først sået den 20. september med en mindre mængde placeret gødning.

- Selv om det var lidt sent, fik vi heldigvis lavet et pænt såbed og rugen etableret i den vigtige ensartede sådybde på to-tre centimeter. Normalt foretager vi en dybdeharvning før såning, men i efteråret pløjede vi, for umiddelbart efter at kunne så rugen. Der er udsået 50 kg pr. hektar, lidt mere end normalt på grund af vejret og det sene såtidspunkt.

Den blev sprøjtet for ukrudt i efteråret og afgrøden har fået i alt 150 kg kvælstof pr. hektar fordelt over tre gange her i foråret.

- Vi trækker altid den sidste del af kvælstoftildelingen til hen i strækningsfasen omkring 1. maj for at forebygge lejesæd, siger Niels Henrik Dalsgaard Andersen.

Sorten er meget sund, men vi prioriterer altid minimum én svampebehandling for at forebygge angreb af tabsgivende brunrust og for at styrke strået og forebygge lejesæd.

- Brødrug skal passes godt, lyder det fra planteavleren.

Forædling

Vibeke Fabricius påpeger vigtigheden af en god forædlingsteknik i forhold til at forædle højtydende hybridrugsorter med en høj stråstyrke og samtidig en lav modtagelighed for meldrøjere.

- Her er KWS Vinetto og den nye meget højtydende generation hybrid, KWS Berado, nogle stærke valg til både brød og foder, siger hun og tilføjer, at Nordic Seed er på vej med rugsorter fra egen forædling, hvor meget høj stråstyrke og lav modtagelighed for meldrøjere også er i højsædet. Dette er netop tilfældet med den ældre sort, Helltop, fra Nordic Seed, som anbefales til opfodring på grund af sin udbyttestabilitet gennem mange år og sit lave indhold af arabinoxylaner.  

- Vi ser hybridrug som en meget interessant afgrøde på mange bedrifter, fordi den kan levere høje stabile udbytter og ikke er så krævende med hensyn til rettidighed og plantebeskyttelse. Samtidig er den velegnet til den helt tidlige såning i september, som jo mange landmænd ønsker og har behov for af hensyn til såvel såkapacitet som supplement til de mange efterafgrøder, der kræves i dag.

- Hybridrug kan virkelig levere høje udbytter på lave dyrkningsomkostninger, men håndværket skal være i orden lige fra etablering til høst. Det er vigtigt med en ensartet øverlig sådybde for at opnå en hurtig og ensartet fremspiring og buskning. Og i hele sæsonen er det vigtigt at prioritere en ensartet udvikling i afgrøden, som er afgørende for en god ensartet bestøvning, når rugen drær. Dermed minimerer man risikoen for angreb af meldrøjere. I denne mark kan vi godt se, at de våde forhold i efteråret har betydet, at afgrøden ikke er helt så ensartet og godt busket, som man kunne ønske sig.

- Men rugen er god til at kompensere, hvis forholdene i resten af sæsonen er i orden, siger hun. Den har et højt bundniveau.

 

Familien arbejder sammen

Niels Henrik Dalsgaard Andersen købte Damgaard i 1985. Han driver den sammen med sin samlever, Puk Ahlenborg, der arbejder som lægesekretær. På gården er der mink, og for en del år siden var der også en slagtesvineproduktion.

- Jeg har tilladelse til 4.700 minktæver, men kører lige nu med kun 1.300 tæver på grund af de lave priser på skind. Jeg har valgt at passe dyrene selv, det er tredje år, jeg kører med lav bemanding, fortæller han.

Opgaverne i markbruget klarer han sammen med sin søn, Søren, der er uddannet landmand men arbejder i en maskinforretning på reservedelslager. Undtaget er dog gyllekørsel, som maskinstationen står for. Puk samt datteren Nanna, hjælper til på minkfarmen i spidsbelastninger og travle perioder.

0

Nye siloer fordobler høstkapaciteten

Hos Hedegaards afdeling i Vebbestrup fordobler to nye stålsiloer næsten kapaciteten. Siloanlægget ventes køreklart 3. august.

Ingen fund af COVID-19 i 125 minkbesætninger

Fødevarestyrelsen har afsluttet en landsdækkende stikprøve-screening af minkbesætninger for COVID-19 uden at finde sygdommen.

Så starter landboauktionen op igen

Efter en corona-pause er landboauktionen i Kongens Tisted den 10. juli igen klar til at sætte dyr under hammeren – dog med en række forholdsregler.

Succes i græsset

Maskinhandler Indkøbsringen (MI) har netop afsluttet deres KUHN Grass Machines Roadshow. Det var velbesøgt af maskinstationer og bedrifter med interesse i græs. MI anslår der har været mellem 300-400 besøgende på turen gennem Danmark.

Når der er gået penge i spildevandet

Det er de samme mennesker, der giver hinanden lov til at udlede tonsvis af spildevand i de midtjyske vandløb, som sidder for bordenden og prioritere millioner af kroner til vandløb, så de kan opnå god økologisk tilstand. Det hænger ikke sammen, mener formanden for Landboforeningen Midtjylland, Frede Lundgaard Madsen.

Høsten nærmer sig

Høsten er en fantastisk tid, hvor resultatet af årets indsats kan registreres. Det er imidlertid også en meget travl tid, og derfor er det vigtigt at forberede den grundigt.

Store indflytningsdag hos DLG

Forleden var det store indflytningsdag hos DLG-koncernen, hvor 250 medarbejdere rykkede ind i nyt domicil i Fredericia. Når flytningen og sammenlægningen i virksomheden er fuldendt efter sommerferien, vil 350 medarbejdere have deres daglige gang i det nye hovedsæde i Fredericia

S.D. Kjærsgaard idømt bøde

S. D. Kjærsgaard er idømt en bøde på 100.000 kroner for at have bestukket den kommunale topchef i Aarhus Kommune, skriver Aarhus Stiftstidende.

LandboNords generalforsamling blev også digital

Torsdag aften afholdt LandboNord generalforsamling digitalt. Her var budskabet blandt andet, at hverken forretning eller forening har ligget i dvale under COVID-19 nedlukningen af Danmark.

Arealscreening giver det bedste solcelleprojekt

Med en arealscreening kan en kommende solcellevært sikre sig den bedste pris og få mest muligt ud af projektet.
Side 1 af 86 (1705 artikler)Prev1234567848586Next