bannerPos

Landbruget vil hjælpe de truede insekter

- Vi håber, at faunastriberne vil inspirere landmændene til at lave endnu flere tiltag, der kan hjælpe insekterne, siger Camilla Thomsen, miljøkonsulent ved LandboNord.

Redaktionen

18-04-2019 15:49
Landmændene skal igen i år inspireres til at give naturen en håndsrækning.

Det er efterhånden ingen hemmelighed, at insektlivet i Danmark er trængt, og hvert år kommer der nye meldinger om tilbagegangen i biodiversiteten. I et forsøg på at give naturen en håndsrækning har LandboNord i samarbejde med Danmarks Jægerforbund og Danmarks Biavlerforening de sidste år arbejdet med at tilbyde lodsejere at etablere såkaldte faunastriber på markerne. Faunastriberne er striber hvor der sås vildtvenlige blomster til glæde for fugle og insekter. Sidste år nåede faunastriberne en længde på 100 kilometer fordelt i hele Nordjylland, og håbet er at gøre kunsten efter i 2019.

Det er muligt at vælge mellem to forskellige typer af faunastriber:

En blomsterstribe, som består af en lang række sommerblomster der giver en flot og farverig stribe med en lang blomstringstid. Blomsterne sørger derudover for vigtig nektar til bier og insekter.

Man kan også vælge en vildtstribe, som har til formål at producere pollen og nektar som tiltrækker bier, sommerfugle med videre. Blandingen giver føde til en lang række insekter som dermed fungerer som fødegrundlag for fugleunger i marken. Vildtstriben er flerårig og har også god effekt ved genblomstring sæsonen efter.

- Faunastriberne er måske et lille tiltag, men selv små tiltag skal være velkomne i forsøget på at hjælpe den trængte biodiversitet i den danske natur. Vi håber at faunastriberne vil inspirere landmændene til at lave endnu flere tiltag, der kan hjælpe insekterne, siger Camilla Thomsen, miljøkonsulent ved LandboNord.

Striberne kan placeres overalt i marken; langs skel, grøfter, skov, læhegn eller måske langs indkørslen til ejendommen. Faunastriber er et ønsket tiltag fra statens side, og det er derfor sikret, at de stadig er støtteberettiget under grundbetalingsstøtten som »vildtvenlige tiltag«. Det eneste krav er, at de ikke er over 10 meter brede eller udgør over 10 procent af markens areal.

cc

Det koster faunastriberne

Vildtstribe:

400 m fordelt på maks. 2 lokaliteter (inkl. frø) = 900 kr

800 m fordelt på maks. 4 lokaliteter (inkl. frø) = 1.400 kr

Blomsterstribe:

400 m fordelt på maks. 2 lokaliteter (inkl. frø) = 1.000 kr

800 m fordelt på maks. 4 lokaliteter (inkl. frø) = 1.500 kr

EU-støtte gav kovelfærden et skub

For mælkeproducent Karsten Mikkelsen faldt ønsket om bedre velfærd i stalden sammen med en af EU’s moderniseringsordninger. I dag har forbedringerne givet stigende ydelse. Og landmanden mener, at støtteordningerne skubber landbruget fremad trods bøvl med ansøgningerne.

Uden EU havde vi færre bønder og højere forbrugerpriser

Den fælles landbrugspolitik har understøttet landmændenes indkomst og er også med til at holde forbrugerpriserne nede.

Undersøgelse af tunge køretøjers påvirkning på små kommuneveje

Resultaterne fra en test af seks tunge køretøjers påvirkning af kommuneveje ligger nu klar.

Weidemanns læssere hædret

To læssere fra Weidemann er blevet hædret med fornemme designpriser.

Få maskinparken serviceret og undgå store skjulte omkostninger

Høsten er i fuld gang landet over. For nogen forløber markarbejdet smertefrit, mens det for andre bliver en stressfuld affære grundet maskinnedbrud. Det er vigtigt, at man løbende vedligeholder sine maskiner og kender sine omkostninger på hver enkelt maskine. Der ligger en stor skjult omkostning og truer, hvis en landmand oplever maskinnedbrud midt i høsten.

Ægtepagter er blevet slettet og kan ikke fremskaffes

Et ukendt antal kopier af ægtepagter i den gamle Grenaa-Ebeltoft retskreds er blevet slettet i forbindelse med digitaliseringen af Tingbogen i 2008. Det betyder, at hvis man ikke selv har en kopi af sin tinglyste ægtepagt liggende i skuffen, kan indholdet af ægtepagten ikke længere ses.

Aulum trodsede skybrud

Trods flere skybrud og aflysninger af mønstringskonkurrencen for kvæg og heste kunne udstillerne og de besøgende opleve engagerede dommere, som bedømte malkekvæg, kødkvæg, heste, kaniner, æsler, får og geder.

Dårligt vejr hæmmer høsten

Landmændene på Djursland oplever lige nu store udfordringer med at få bjerget årets høst. I modsætning til sidste år står kornet stort og godt, men vejret sætter en stopper for markarbejdet.

Historisk dyrskue på Det Grønne Museum

Søndag den 18. august trækkes de gamle husdyr i ringen ved Det Grønne Museum til et historisk dyrskue med bedømmelse, rosetter og ærespræmier.
Side 1 af 52 (1033 artikler)Prev1234567505152Next