bannerPos

Halm er fremtiden

I Danmark er der hvert år 2-2,5 millioner tons halm, som ikke bliver brugt, men som ifølge Danske Halmleverandører kunne gavne samfundet som en CO2-neutral energikilde til gavn for klima, miljø og økonomi. Arkivfoto

Anders Kurt Simonsen

Freelancejournalist
16-06-2019 08:00
Der er masser af nye muligheder for udnyttelse af halm som miljø- og klimavenlig råvare til blandt andet energi. Det er emnet for et arrangement, som Danske Halmleverandører indbyder alle interesserede til hos Heden Maskinforretning på torsdag.

Valgene til EU-Parlamentet og til Folketinget er overstået. Og det er nu muligt – i nogenlunde fred og ro – at reflektere lidt over valgets emner og resultater.

- Et par af de hotte emner – ikke mindst i valgkampen op til folketingsvalget – var miljø og klima, påpeger Danske Halmleverandørers formand, Hans Stougaard, Flemløse. Derfor har vi i Danske Halmleverandører set på, hvor tingene bevæger sig henad. Vi vil gerne være klimavenlige, og vi synes, det er vigtigt at følge samfundsudviklingen.

- Vi er i den situation, at vi i dansk landbrug har 2-2,5 millioner tons halm om året, som ikke bliver brugt. Men som kunne gavne samfundet som en CO2-neutral klima- og miljøvenlig råvare til blandt andet energi. Derfor vil vi gerne sætte mere fokus på nye områder, hvor halm kan anvendes til gavn for både klima og økonomi.

Håber på stort fremmøde

- Vi har rigtig mange muligheder med de 2-2,5 millioner tons halm, som vi kan forbedre klimaet med, fortsætter Stougaard. Men det kræver, at endnu flere – så mange som muligt – bakker op om Danske Halmleverandører. Derfor arbejder vi på at komme i kontakt med så mange som muligt – både halmleverandører og alle andre, som interesserer sig for klima og miljø.

- Alle er velkomne til halmmødet hos Heden Maskinforretning A/S, Damtoften 1, Ringe, torsdag den 20. juni klokken 16.00.  Af hensyn til den afsluttende spisning håber vi, at så mange som muligt vil tilmelde sig til Danske Halmleverandørers sekretær, Thomas Holst, på e-mail: halm@lf.dk. Hvis man ikke når at melde sig til, er man velkommen til at møde op alligevel.

Mange muligheder

Blandt de emner, som vil blive behandlet på halmmødet i Heden, nævner Hans Stougaard muligheden for at fortrænge kul på kraftvarmeværkerne, herunder den nyligt omtalte mulighed for at ændre Fynsværkets Blok 7 fra kulfyring til fyring med halm og anden biomasse.

Halm kan i højere grad indgå i produktion af biogas og derved være med til at fortrænge fossil naturgas. Med en helt ny bioraffinerings-teknologi »SkyClean«, som er under udvikling, kan en del af kulstoffet fra halm omdannes til klimaneutralt flybrændstof samt en biokul, der kan bringes ud på marken.

Med en anden ny teknologi kan man af halm udvinde voks, som for eksempel kan indgå i miljøvenlig kosmetik. Og der er mange andre anvendelsesmuligheder for halm til materialer og erstatning for eksempelvis plast, som en del af den cirkulære bioøkonomi, hvor fossile kilder skal udfases.

»Halmens Dag«

Programmet for mødet hos Heden Maskinforretning ser i store træk sådan ud:

Hans Stougaard indleder mødet, hvorefter Venstres miljø- og landbrugsordfører, Erling Bonnesen MF, har et indlæg, - efterfulgt af et indlæg ved direktør Christopher Jensen, Halm 80 ApS. Derudover vil der være et indlæg ved Nature Energy samt fra Danske Halmleverandørers sekretariat ved Thomas Holst. Endelig vil Heden Maskinforretning præsentere maskiner og andet grej til bjergning af halm.

- Selv om der er alle de muligheder, som alle taler om, er det vigtigt at fortælle, at de ikke kommer af sig selv, understreger Thomas Holst. Derfor er det vigtigt, at folk kommer til møde – ikke kun halmleverandører og andre landmænd, men også maskinhandlere og maskinstationsfolk samt øvrige interesserede. Halm er en vigtig og CO2-neutral biomasse. Derfor er det vigtigt at bakke op omkring halmarbejdet.

- Undskyld, kan jeg få noget tilskud her?

Det er oplagt at sælge energibesparelser, da landbruget har et stort energiforbrug. Ordningen udløber med udgangen af 2020, hvor projektet skal være færdigt. Også papirbehandlingen.

Presser på for at få ophævet datokrav for efterafgrøder

Skærpede efterafgrødekrav i den nye gødningslov skaber kæmpe problemer for de nordjyske landmænd. Agri Nord forsøger nu igen at få reglerne ændret.

Pris og holdbarhed skal give polakker dansk gennembrud

Lige nu kører der kun én fuldfoderblander fra Alimamix i Danmark, men den polske producent og den danske importør ser gode muligheder for dansk fodfæste.

Klar til DM i hestepløjning

Himmerlands Køre- og Rideforening er vært for DM i pløjning med heste lørdag den 19. oktober på Nordjyllands Landbrugsskole.

Grovvarevirksomhed investerer grønt

En udlodning på 43 millioner til medlemmerne blev vedtaget, og store investeringer i den grønne omstilling fremlagt, da Vestjyllands Andel forleden holdt ordinær generalforsamling med godt 300 fremmødte.

Dansktimer på gården fanger flere elever

Arbejdstiderne på et landbrug kommer ofte i vejen for at kunne modtage danskundervisning på et sprogcenter. Derfor rykker Sprogcenter Viborg ud og underviser på gården. Hos Bathau Holstein, Tjele, har det givet fem ukrainske elever, som ellers ville have droppet at lære dansk.

Seges jagter krydsningsgevinst hos malkekvæg

Det giver økonomisk gevinst at krydse flere racer af malkekvæg, godtgør et EU-støttet avlsprojekt. Men fordomme skal overvindes, før danske mælkebønder tager midlet i brug i større stil til at forbedre deres økonomi.

Ukrudtsplante kan true dyrkningen af majs

EU-støttede markforsøg hjælper til at dæmme op for ukrudtsplanten hanespore, der truer med at vokse majsplanter over hovedet.

En containerløsning som passer sig selv

Et ETA-fyr sørger for at 30.000 smågrise årligt kan holde varmen. Vigtigst for landmanden selv er, at fyret passer sig selv, at olie er fortid og, at han kan bruge egenproduceret flis og restprodukter fra planteproduktionen.
Side 1 af 58 (1147 artikler)Prev1234567565758Next