bannerPos

Fasthold din konkurrencekraft

Christian R. Paulsen, økonomikonsulent Landbo Limfjord

Redaktionen

24-05-2019 06:54
De fleste danske landmænd producerer til et pristagermarked, og vinderne i dette marked er dem, som kan holde den laveste fremstillingspris på salgsproduktet. Hvordan ligger du i dette konkurrenceprægede marked og hvor finder du dine indsatsområder?

Af: Christian R. Paulsen, økonomikonsulent Landbo Limfjord

 

De seneste 10 år er mælk afregnet til 2,55 kroner pr. kilo EKM i gennemsnit, slagtesvin til 9,94 kroner pr. kilo og smågrise til beregnet notering plus mycoplasma lungesyge til 368, samt byg og hvede til salg til 122 kroner pr. tønde.

Med udgangspunkt i dette bør din fremstillingspris derfor ligge under disse niveauer for, at din virksomhed er i balance. Vær dog opmærksom på at fremstillingsprisen gælder for driftsgrenen isoleret set, og må ikke forveksles med nulpunktet, som gælder for den samlede virksomhed.

Hvad er fremstillingsprisen for dine driftsgrene?

 

Priserne svinger

Markedskræfterne gælder i høj grad for landbrugsprodukter. Svineproducenterne har for eksempel set puljepriserne gå fra 555 kroner i 2017 til 235 kroner og så i skrivende stund tilbage på 510 kroner. Det øvrige landbrug kender til samme slags rutsjetur.

Festen kan altså hurtig starte og slutte, og din virksomhed skal kunne absorbere det.

 

Benchmarking og fraktilanalysen er et godt sted at starte

Benchmarkingen viser dig, hvordan du ligger i forhold til andre på de forskellige regnskabsposter. Fraktilanalyserne opstiller dele af dine driftsgrenstal og viser dig, hvor du er konkurrencedygtig, og hvor du har forbedringspotentiale inden for forskellige dele af dine driftsgrene. Du får altså hurtigt syn for sagen for, hvor skoen trykker, og hvor det derfor vil være en god idé grave et spadestik dybere for at iværksætte tiltag.

For at øge dine chancer for succes vil jeg anbefale, at du prioriterer maksimalt tre indsatsområder, så der ikke igangsættes for mange ting på én gang.

 

Eksempler på indsatsområder

En høj maskinsaldo pr. hektar kan for eksempel være én af årsagerne til høje maskinomkostninger. Saldoen pr. hektar skal helst ligge under 10.000 kroner og gør den ikke det, så kan det være en god idé at inddrage en maskinkonsulent, så maskinparken kan rationaliseres, og du dermed kan sænke maskinomkostningerne.

For smågriseproducenter kan et eksempel være høj fremstillingspris på trods af mange grise pr. årsso. Her kan synderen for eksempel være foderomkostningernes andel. Denne oplysning fremgår af din benchmarking.

Er det foderforbruget eller en skæv fordeling mellem blandingerne, som belaster foderomkostningerne, så er det oplagt at søge sparring her og opstille konkrete handlingsplaner med fokus på management.

Er det foderpriserne, som ligger skævt i forhold til andre, så vil det være en god idé at få udarbejdet en råvarestrategi i samarbejde i AgroMarkets.

 

Sæt mål for din fremstillingspris

Sæt klare mål for fremstillingsprisen for hver driftsgren. Det gør dig skarpere i din udpegning af indsatsområder. Samtidig vil det være oplagt, at du kommunikerer dine mål ud til alle, som skal være en del af at nå de mål, det vil sige dine medarbejdere, erfagruppe, rådgivere, finansielle samarbejdspartnere.

Din konkurrencekraft er altafgørende, men det er forskelligt fra landbrug til landbrug, hvordan den fastholdes og forbedres. Mit forsøg med artiklen er at give et forslag til, hvor du kan starte dit detektivarbejde, så du herefter kan grave et spadestik dybere og få lavet konkrete handlingsplaner. Er du allerede i gang, så husk at få fulgt op, sætte nye mål og nye indsatsområder.

 

Flotteste træ var fra Nibe

Efter 20 års deltagelse blev Jørgen Bang fra Nibe for første gang tildelt den gyldne stjerne for sin normannsgran på Langesømessen.

Ny redskabsstyring mindsker sidehældspåvirkninger

Thorsen-Teknik vil lette markarbejdet med universalløsningen ImpSteer.

Overarbejde kan udløse bøder og stress

48-timers reglen betyder, at der er grænser for, hvor mange timer dine medarbejdere må arbejde.

EU-støtte gav kovelfærden et skub

For mælkeproducent Karsten Mikkelsen faldt ønsket om bedre velfærd i stalden sammen med en af EU’s moderniseringsordninger. I dag har forbedringerne givet stigende ydelse. Og landmanden mener, at støtteordningerne skubber landbruget fremad trods bøvl med ansøgningerne.

Uden EU havde vi færre bønder og højere forbrugerpriser

Den fælles landbrugspolitik har understøttet landmændenes indkomst og er også med til at holde forbrugerpriserne nede.

Undersøgelse af tunge køretøjers påvirkning på små kommuneveje

Resultaterne fra en test af seks tunge køretøjers påvirkning af kommuneveje ligger nu klar.
Side 1 af 52 (1039 artikler)Prev1234567505152Next