bannerPos

Fasthold din konkurrencekraft

Christian R. Paulsen, økonomikonsulent Landbo Limfjord

Redaktionen

24-05-2019 06:54
De fleste danske landmænd producerer til et pristagermarked, og vinderne i dette marked er dem, som kan holde den laveste fremstillingspris på salgsproduktet. Hvordan ligger du i dette konkurrenceprægede marked og hvor finder du dine indsatsområder?

Af: Christian R. Paulsen, økonomikonsulent Landbo Limfjord

 

De seneste 10 år er mælk afregnet til 2,55 kroner pr. kilo EKM i gennemsnit, slagtesvin til 9,94 kroner pr. kilo og smågrise til beregnet notering plus mycoplasma lungesyge til 368, samt byg og hvede til salg til 122 kroner pr. tønde.

Med udgangspunkt i dette bør din fremstillingspris derfor ligge under disse niveauer for, at din virksomhed er i balance. Vær dog opmærksom på at fremstillingsprisen gælder for driftsgrenen isoleret set, og må ikke forveksles med nulpunktet, som gælder for den samlede virksomhed.

Hvad er fremstillingsprisen for dine driftsgrene?

 

Priserne svinger

Markedskræfterne gælder i høj grad for landbrugsprodukter. Svineproducenterne har for eksempel set puljepriserne gå fra 555 kroner i 2017 til 235 kroner og så i skrivende stund tilbage på 510 kroner. Det øvrige landbrug kender til samme slags rutsjetur.

Festen kan altså hurtig starte og slutte, og din virksomhed skal kunne absorbere det.

 

Benchmarking og fraktilanalysen er et godt sted at starte

Benchmarkingen viser dig, hvordan du ligger i forhold til andre på de forskellige regnskabsposter. Fraktilanalyserne opstiller dele af dine driftsgrenstal og viser dig, hvor du er konkurrencedygtig, og hvor du har forbedringspotentiale inden for forskellige dele af dine driftsgrene. Du får altså hurtigt syn for sagen for, hvor skoen trykker, og hvor det derfor vil være en god idé grave et spadestik dybere for at iværksætte tiltag.

For at øge dine chancer for succes vil jeg anbefale, at du prioriterer maksimalt tre indsatsområder, så der ikke igangsættes for mange ting på én gang.

 

Eksempler på indsatsområder

En høj maskinsaldo pr. hektar kan for eksempel være én af årsagerne til høje maskinomkostninger. Saldoen pr. hektar skal helst ligge under 10.000 kroner og gør den ikke det, så kan det være en god idé at inddrage en maskinkonsulent, så maskinparken kan rationaliseres, og du dermed kan sænke maskinomkostningerne.

For smågriseproducenter kan et eksempel være høj fremstillingspris på trods af mange grise pr. årsso. Her kan synderen for eksempel være foderomkostningernes andel. Denne oplysning fremgår af din benchmarking.

Er det foderforbruget eller en skæv fordeling mellem blandingerne, som belaster foderomkostningerne, så er det oplagt at søge sparring her og opstille konkrete handlingsplaner med fokus på management.

Er det foderpriserne, som ligger skævt i forhold til andre, så vil det være en god idé at få udarbejdet en råvarestrategi i samarbejde i AgroMarkets.

 

Sæt mål for din fremstillingspris

Sæt klare mål for fremstillingsprisen for hver driftsgren. Det gør dig skarpere i din udpegning af indsatsområder. Samtidig vil det være oplagt, at du kommunikerer dine mål ud til alle, som skal være en del af at nå de mål, det vil sige dine medarbejdere, erfagruppe, rådgivere, finansielle samarbejdspartnere.

Din konkurrencekraft er altafgørende, men det er forskelligt fra landbrug til landbrug, hvordan den fastholdes og forbedres. Mit forsøg med artiklen er at give et forslag til, hvor du kan starte dit detektivarbejde, så du herefter kan grave et spadestik dybere og få lavet konkrete handlingsplaner. Er du allerede i gang, så husk at få fulgt op, sætte nye mål og nye indsatsområder.

 

Drivvåde dyrskue-smil i Thisted

En ordentlig byge midt på dagen tog ikke humøret fra gæster eller -udstillere på Dyrskuet Thy-Mors.

175 gæster oplevede fremtidens topsorter på Mors

Fremtidens sorter var på programmet da Vestjyllands Andel holdt markvandring på Peterslund på Mors.

100-årige Grimme har stort fokus på kundepleje

Mange ting har ændret sig i de 100 år, det nuværende Grimme Skandinavien har eksisteret. Men kundeplejen er fortsat i højsædet.

Succesfuldt åbent hus

Almas måtte forleden ud og købe flere grillpølser og drikkevare da flere end ventet kom til åbent hus i Hvam.

Velbesøgt Agri Farm Day

600-700 nordjyder lagde vejen forbi Agri Farm Day ved Aalborg.

Faste kameraer optimerer i stalden

Selvom det er mere end et år siden, han første gang fik lavet en videoanalyse fra stalden, finder Christian Mark stadig stof til eftertanke, når han kigger på billeder fra sine faste kamerainstallationer.

Traditioner i Løgstør

Lørdag den 15. juni er der dyrskue i Løgstør. Et skue med landbrugsdyr og et særligt fokus på sund og hurtig mad.

Så er der dyrskue i Skive

Den 15. juni er det 14. gang MidtWest Farmshow løber af stablen.

Sojaen skippet til fordel for hestebønner

Mælkeproducent Martin Agesen, Vestervig, prøvede for første gang at dyrke og fodre med hestebønner sidste år til sine økologiske malkekøer. Ser man bort fra tørken blev det en så stor succes, at hestebønnerne nu er en fast del af foderplanen.

Arealet med faunastriber er blevet fordoblet i år

Landmænd i rådgivningsvirksomheden Sagros område har i år sået faunastriber, der vil kunne dække en to meter bred blomsterstribe fra Skagen til grænsen
Side 1 af 46 (901 artikler)Prev1234567444546Next