bannerPos

Svært at finde vej i klima-tågen

Hans Thysen gav eksempler på, hvor svært det er at navigere i klima-tallene.

Tekst og foto: Christian Carus

Fagjournalist
16-01-2020 07:51
Forskellige regnemetoder og forskellige definitioner gør det svært at bringe retvisende tal ind i klimadebatten. Alligevel forsøgte Seges-miljøchef at pejle landmændene ind på områder, hvor de kan være med til at gøre en forskel.

Hvornår er man bæredygtig? Hvornår er man klimavenlig? Hvordan bliver man klimaneutral?

Der er mange parametre, mange regnemetoder og mange forskellige opfattelser af tidens store temaer, der også var oppe at vende, da LandboNord, Agri Nord og NF Plus forleden holdt fælles økologi-årsmøde.

- For at være helt ærlig, er det sgu lidt tåget det her, indledte miljøchef, Hans Thysen fra Seges sit oplæg.

- Ud fra én måde at regne klimabelastning på, vil den letteste måde at nå i mål med ambitionerne om at blive klimaneutral være at sætte sig ned og lave næsten ingenting og så købe det hele i Kina. Så er det deres problem, for det er kun produktionen, der tæller med. Med en såkaldt livcyklusanalyse vil tingene så se helt anderledes ud, lød det fra miljøchefen, der også pegede på, at der er stor forskel på, hvad man sætter klimapåvirkningen fra landbrugsjord i forhold til.

- Concito og FN opgør det eksempelvis i forhold til, hvis der i stedet var skov på arealet, og sådan en er altså svær, at konkurrere mod. Og hvad nu, hvis man så køber en vindmølle eller et atomkraftværk? Er bedriften så klimaneutral? Nej, ikke rigtigt, vel, spurgte han.

- Det jeg vil frem til, er at man altså skal spise brød til, når man begynder at opgøre klimaudledningen, forklarede Hans Thysen, der også kom ind på, at der er stor forskel på, om man opgør en kos klimapåvirkning ud fra en cyklus på 100 eller 25 år.

 Fremtid i biokul

Hans Thysen konkluderede, at det formentlig ikke er landbruget, der kommer til at løse hel klimaproblematikken – en sag, der ifølge miljøchefen også kommer til at kræve adskillige ingeniører. Han kunne dog pege på steder, der kan være med til at pynte på tingene. Blandt andet produktion af biokul.

- Ved at komme halm og husdyrgødning i en pyrolyseovn, kan man omdanne 50 procent af massen til biokul, som holder på kulstoffet i 1.000 år, mens det samtidig tyder på, at det har en jordforbedrende effekt, hvis man kommer det i jorden, forklarede han.

Mens teknologien til fremstilling af biokul ikke er ny, bliver processen først for alvor interessant efter man har fundet ud af at lave den anden halvdel af inputtet i pyrolyseovnen til flybrændstof, vurderer miljøchefen.

- Kan I ikke forestille jer, hvis man så lavede det hele økologisk. Økologisk flybrændstof. Det tror jeg, der er en fremtid, lød spådommen fra Hans Thysen, der har regnet sig frem til, at man ved produktion af biokul kan nedbringe dansk landbrugs CO2-udledning med 5-8 millioner tons – altså omkring en halvering.

- Økologien har været med til at drive udviklingen af grøn protein, og her tror jeg også man kan være med til drive udviklingen, vurderede han.

0

Få gennemført generationsskifte inden 1. juli

Nye regler og ny praksis ved familie-salg kan blive dyrt for landmænd, lyder det fra Sagro-dirktør.

Markvand fylder mere

Nordjysk Grundvandssænkning har mærket stigende interesse for markvandsboringer over de seneste år. Derfor har virksomheden nu investeret i en ny lastbil dedikeret til brøndboringsafdelingen.

Fuld gang i test af nyt udstyr til digital grovfoderstyring

Mens snitteren kører, måler NIR-sensoren tørstof, sukker, protein, aske, kløverindhold og fordøjelighed af græsset. Landmanden kan følge snitteren på sin telefon og se data i realtid.

Drive-in Sofari godt besøgt

Omkring 150 biler lagde vejen forbi Kjeldbjerg Økogrise, Skive, der på grund af corona havde lavet det traditionelle Sofari-arrangement om til Drive-in Sofari.

200 år markeret med Ferguson-kunst

En grå Ferguson er blevet forvandlet til at kunstværk og placeret i Storåen for at markere Holstebro Struer Landboforenings 200 år.

Alle landmænd skal kunne beregne gårdens klima-aftryk

Seges og Økologisk Landsforening går nu i gang med at udvikle fremtidens landbrugsredskab: Et digitalt værktøj, som landmanden kan bruge til at beregne sin gårds klimaaftryk.

Covid-19 – nye muligheder

Selvom den almindelig landmand ikke er i spil til diverse hjælpepakker, giver corona-situationen lånemuligheder, forrentningsmuligheder samt mulighed for udskudte betalingsfrister.

Kunstig intelligens skal gøre danske køer mere fodereffektive

Et nyt forskningsprojekt anført af VikingGentics skal ved hjælp af kunstig intelligens og 3D-kameraer gøre det muligt at måle, hvor meget foder en ko æder.

Store varmeforskelle kan give udfordringer i stalden

Maj måneds varme dage og kolde nætter er en udfordring for staldenes ventilationsanlæg. Det koster både på dyrenes produktionstal og sundheden, lyder det fra svinekonsulent, der opfordrer til at få tjekket staldenes luftstrømme netop nu.

Agri Nord-direktør fylder 60

27 år hos KMD har blandt andet givet Kim Koch solid digital viden, der de seneste fem år er kommet Agri Nord til gode.
Side 1 af 81 (1620 artikler)Prev1234567798081Next