Gode køer starter som stærke kalve

Henriette Lemvig 07-01-2019 07:44:13
Hans Chr. Christiansen, udviklingschef hos Calvex forudser, at et øget fokus på kalvemanagement og fravælgelse af de ringeste kviekalve som kommende malkekøer, for en besætning på 250 årskøer, vil kunne øge fortjenesten med en kvart million kroner.
Ved at udvælge de kommende malkekøer blandt puljen af kviekalve ud fra genetik, tilvækst og eventuelt sygdomsforløb, maksimes chancerne for at få de bedst mulige malkekøer.

Agronom og udviklingschef hos Skive-virksomheden Calvex, Hans Chr. Christiansen, slår et slag for, at stærke kalve giver stærke køer, når virksomheden deltager på dette års Nutrifair.

- Det er gang på gang påvist, at kviekalvens opvækst har stor indflydelse på dyrets mælkeydelse senere i livet, - Det gælder også hos de dyr, der har høje NTM-værdier, siger han. 

Studier har vist, at 25 procent af variationen i mælkeydelsen mellem køer i 1. laktation, er direkte relateret til deres tilvækst i mælkefodringsperioden – og forskellen slår mindst lige så hårdt igennem i de senere laktationer.

Derfor opfordrer han til at reducere antallet af køer i den dårligste tredjedel i besætningen og ad den vej øge gennemsnittet.

Sats på stærke kalve

Den fremtidige besætning af malkekøer bør ifølge Hans Chr. Christiansen baseres på en produktion af kvier af bedst mulig kvalitet i et antal, der giver mulighed for at effektuere den ønskede udskiftningsprocent i kostalden.

- Det handler således ikke udelukkende om at have et tilstrækkeligt antal kvier, der kan gå ind i mælkeproduktionen, men i høj grad også om kvaliteten af dyrene. I praksis gælder det derfor om målsætninger og opfølgning i kalvestalden. Hvad sigtes der konkret efter – og hvorledes udtrykkes det i målbare parametre?

Drøfter udvælgelse

I de besætninger hvor der måles og registres vægt for kalvene, bliver der i større og større grad drøftet udvælgelse af kommende produktionsdyr. 

- Uanset om et eventuelt overskud af kviekalve er en tilfældighed eller kommer som følge af en bevidst strategi, er det værd at overveje, hvorvidt der skal selekteres i dyrene, førend de når frem til kostalden. Det er sjældent en god forretning at erstatte en slagteko med en dårlig kælvekvie, der med stor sandsynlighed har en mælkeydelse under besætningsgennemsnit og næppe når frem til 2. laktation, siger Hans Chr. Christiansen.

Han understreger, at der altid vil være variation dyrene imellem, men at man ved at udvælge de kommende malkekøer blandt puljen af kviekalve ud fra genetik, tilvækst og eventuelt sygdomsforløb, maksimerer chancerne for at få de bedst mulige malkekøer ud fra det forhåndenværende dyremateriale. 

Fortjeneste på en kvart million kroner

Hvor meget der økonomisk er at hente ved forbedret kalvemanagement og eventuel fravælgelse af kviekalve som kommende malkekøer, afhænger af en række parametre på den enkelte bedrift.

- Vi ved dog ud fra praktiske undersøgelser, at gennemsnitsydelsen i en konkret bedrift kan øges med 700 kilo ved, at 15 procent af de lavtydende køer erstattes med køer, der ydelsesmæssigt ligger over gennemsnittet. Kalkuleres der med et marginalt dækningsbidrag på halvanden kroner pr. kilo EKM, svarer det til 1.050 kroner pr. årsko, siger Hans Chr. Christiansen og uddyber.

- For en besætning på 250 årskøer vil den forøgede fortjeneste beløbe sig til godt og vel en kvart million kroner.

- Det giver rig mulighed for at investere i kalvene, have et eventuelt negativt dækningsbidrag på kviekalve der fravælges som kommende malkekøer – og alligevel ende ud med et pænt merudbytte på bundlinjen, lyder det fra udviklingschefen.

Limousiner slår dørene op

21-01-2019 07:58:42

Selvom Limousine-avlen er en hobby hos Birkely Limousine, er det en seriøs en af slagsen, fortæller Jakob Ravn, der den 26. januar er én af værterne, når Limousinerne holder åbent hus.


Landmænd håber, sprøjteforbud omkring vandboringer giver ro

20-01-2019 07:54:10

Trods et i forvejen velbeskyttet drikkevand, tror formanden for DLMØ, at politikernes strategi om forsigtighedsprincip i forhold til de boringsnære beskyttelsesområder vil skabe ro.


Vejen er fem år lang og går fra leje til selveje

19-01-2019 07:39:23

Brødrene Sudergaard drømmer om at blive selvstændige. For dem lykkes det ved at indgå en lejeaftale på Gedsted Nørgaard i Himmerland. Den ejendom, med alt hvad der hører, lejer de de næste fem år af to investorer, hvorefter de unge brødre har købspligt og kan kalde sig selvstændige mælkeproducenter.


Mæglervirksomhed genopstår

18-01-2019 07:35:45

Agriteam Viborg/Aars ApS ejendomsmæglerfirmaet Ib Bjerregaard har oprettet en afdeling i Randers. Afdelingen får Bernt Villadsen i spidsen og skal dække Djursland og Randersområdet samt syd herfor.


Generationsskifte på vej hos Farmas

17-01-2019 07:32:22

Ole Borup Rosengreen er blevet udnævnt til underdirektør i Farmas A/S, som en del af et glidende generationsskifte, hvor direktør, Anette Rosengreen med tiden vil overdrage familievirksomheden til sin søn.


Danske Svineproducenter skal have ny formand

16-01-2019 14:30:21

Efter blot et år på formandsposten har Torben Hauskov valgt at stoppe som Danske Svineproducenters formand.


Valg af majssorter til 2019

16-01-2019 10:45:55

Sortsvalg i majs er meget vigtig, da det har stor indvirkning på den samlede grovfoderration og økonomi.


Tre nye teleskoplæssere til virksomhed med vokseværk

15-01-2019 07:55:28

HPH Totalbyg, Århus, har udvidet maskinparken med tre teleskoplæssere.


Sikkerhed: Skræddersyet førstehjælpskursus til landmanden

14-01-2019 11:12:05

Djursland Landboforening fortsætter med at have fuld fokus på sikkerhed i landbruget i 2019. Til marts tilbyder foreningen et førstehjælpskursus skræddersyet branchen.


Avisen kommer nu om tirsdagen

14-01-2019 08:00:15

Ugeavisen fra L-MedieHus uddeles nu tirsdag/onsdag i stedet for torsdag/fredag af FK Distributions bude. Men allerede fra lørdag morgen kan avisen læses her på hjemmesiden.


Selvbyg skal give mere velfærd til kødkvæg

14-01-2019 07:43:57

Et byggesæt fra Nørager Trælast er blevet til en løsdriftsstald på 320 kvadratmeter ved familien Ettrup, Løgstør. Stalden er bygget af familien selv med fokus på velfærd for familiens kødkvæg.


Entreprenør- og kloakbranchen overses på uddannelsesområdet

12-01-2019 07:38:05

DM&E opfordrer erhvervet til at komme på efteruddannelse år efter år. Der er et kæmpe behov og et hul i forhold til andre branchers uddannelsesmuligheder, mener branchedirektør Bent Juul Jørgensen.


Er det dyrt at sektionere farestalden ordentligt?

11-01-2019 07:31:23

Mens større investeringer ikke er i populære, når indtjeningen er lav i svinebranchen, er mindre investeringer med kort tilbagebetalingstid interessante. For eksempel sektionering af farestalden.


Aalborg Symfoniorkester slår tonen an i Kornets Hus

10-01-2019 07:25:55

Violinernes fortolkning af de bølgende kornmarker bliver en del af lyduniverset, når Kornets Hus åbner ved Hjørring om et års tid.


En aften fuld af politik, valgsnak og kommunikation

09-01-2019 15:53:43

Årets første medlemsmøde i landboforeningerne Østjysk, Vejle-Fredericia og Odder-Skanderborg havde fokus på det, Landbrug & Fødevarer gør for medlemmerne.


Agri Nord udvider med rådgivning i arbejdsmiljø

09-01-2019 10:47:26

Agri Nord-koncernen har den 1. januar 2019 etableret fir-maet Dansk Arbejdsmiljø Rådgivning. Agri Nord etablerer hermed et nyt forretningsområde, som skal være med til at sikre land-mænd, private og offentlige virksomheder samt deres ansatte, at de får et bedre arbejdsmiljø. Det sker gennem opkøb af firmaet sp-arbejdsmiljørådgivning.


Hiver ukrudtet op ved roden

09-01-2019 09:14:56

Med en Biorotor er Henriks Markservice, Aars, klar til at få styr på rodukrudtet på de himmerlandske øko-marker.


Udstiller-rekorden er nu slået på Nutrifair

08-01-2019 07:49:23

Over 250 udstillere og en forventning om et brag af etprogram. Det er, hvad Nutrifair kan byde på, når Messe C i Fredericia for ottende gang slår dørene op onsdag den 16. og torsdag den 17. januar.


Gode køer starter som stærke kalve

07-01-2019 07:44:13

Ved at udvælge de kommende malkekøer blandt puljen af kviekalve ud fra genetik, tilvækst og eventuelt sygdomsforløb, maksimes chancerne for at få de bedst mulige malkekøer.


De globale fødevarepriser falder

12-01-2018 14:27:01

Opgørelser, som FN's fødevare- og landbrugsorganisation, FAO, netop har offentliggjort, viser at de globale fødevarepriser falder


Side 1 af 31 (617 artikler)Prev1234567293031Next

Digitale brochurer

A-One Danmark er den danske del af Devenish & A-One Feeds og har over 60 års erfaring i landbrugsindustrien. Devenish er førende inden for udvikling og levering af avancerede ernæringsmæssige løsninger i forbindelse med de forskellige udfordringer, som vores kunder står over for inden for svine- og fjerkræsektoren samt i forbindelse med drøvtyggere, kæledyr og heste.

Gennem årene har Hansen & Larsen gennemført en lang række byggeprojekter i dansk landbrug. Vi har sat vores signatur på en bred vifte af kostalde, svinestalde, specialstalde, haller og gylletanke – for nu blot at nævne de mest oplagte projekter inden for dette felt.

Polaris ATV er amerikanske ATV maskiner i høj kvalitet. Polaris Sportsman ATV’er er driftsikre og har lang levetid til gode priser. Vores sortiment omfatter proffesionelle arbejds ATV’er, Rangere som er terrængående med kabine, lad og plads til to Sportsman ATV’er og Ranger er modeller som ofte bliver brugt i landbrug. Vi har også kraftige og sikre børneATV’er, EL-biler og meget mere. Vi har et bredt tilbehørssortiment og redskabssortiment til Sportsman ATV’erne og Ragner modellerne, med det rigtige udstyr og de rigtige redskaber bliver maskinerne nyttige arbejdsredskaber.

– DER ER RIGTIG MEGET VELFÆRD OG ØKONOMI I RENT DRIKKEVAND TIL PRODUKTIONSDYR I LANDBRUGET – Har du problemer med biofilm og bakterier i dyrenes drikkevandssystemer? Waterclean ApS er eneforhandler af det dansk producerede DCW Elektrolyseanlæg til produktion af det godkendte og helt neutrale desinfektionsmiddel NEUTHOX. Waterclean ApS har mere end 35 års erfaring i vandbehandling, og rådgivning! Vi kan træffes på tlf. +45 82 30 40 20 eller e-mail: lg@waterclean.dk

Læs de nyeste tilbudsaviser fra P. Lindberg

Se flere brochurer