bannerPos

Gode køer starter som stærke kalve

Hans Chr. Christiansen, udviklingschef hos Calvex forudser, at et øget fokus på kalvemanagement og fravælgelse af de ringeste kviekalve som kommende malkekøer, for en besætning på 250 årskøer, vil kunne øge fortjenesten med en kvart million kroner.

Henriette Lemvig

Journalist (Planter)
07-01-2019 07:44
Ved at udvælge de kommende malkekøer blandt puljen af kviekalve ud fra genetik, tilvækst og eventuelt sygdomsforløb, maksimes chancerne for at få de bedst mulige malkekøer.

Agronom og udviklingschef hos Skive-virksomheden Calvex, Hans Chr. Christiansen, slår et slag for, at stærke kalve giver stærke køer, når virksomheden deltager på dette års Nutrifair.

- Det er gang på gang påvist, at kviekalvens opvækst har stor indflydelse på dyrets mælkeydelse senere i livet, - Det gælder også hos de dyr, der har høje NTM-værdier, siger han. 

Studier har vist, at 25 procent af variationen i mælkeydelsen mellem køer i 1. laktation, er direkte relateret til deres tilvækst i mælkefodringsperioden – og forskellen slår mindst lige så hårdt igennem i de senere laktationer.

Derfor opfordrer han til at reducere antallet af køer i den dårligste tredjedel i besætningen og ad den vej øge gennemsnittet.

Sats på stærke kalve

Den fremtidige besætning af malkekøer bør ifølge Hans Chr. Christiansen baseres på en produktion af kvier af bedst mulig kvalitet i et antal, der giver mulighed for at effektuere den ønskede udskiftningsprocent i kostalden.

- Det handler således ikke udelukkende om at have et tilstrækkeligt antal kvier, der kan gå ind i mælkeproduktionen, men i høj grad også om kvaliteten af dyrene. I praksis gælder det derfor om målsætninger og opfølgning i kalvestalden. Hvad sigtes der konkret efter – og hvorledes udtrykkes det i målbare parametre?

Drøfter udvælgelse

I de besætninger hvor der måles og registres vægt for kalvene, bliver der i større og større grad drøftet udvælgelse af kommende produktionsdyr. 

- Uanset om et eventuelt overskud af kviekalve er en tilfældighed eller kommer som følge af en bevidst strategi, er det værd at overveje, hvorvidt der skal selekteres i dyrene, førend de når frem til kostalden. Det er sjældent en god forretning at erstatte en slagteko med en dårlig kælvekvie, der med stor sandsynlighed har en mælkeydelse under besætningsgennemsnit og næppe når frem til 2. laktation, siger Hans Chr. Christiansen.

Han understreger, at der altid vil være variation dyrene imellem, men at man ved at udvælge de kommende malkekøer blandt puljen af kviekalve ud fra genetik, tilvækst og eventuelt sygdomsforløb, maksimerer chancerne for at få de bedst mulige malkekøer ud fra det forhåndenværende dyremateriale. 

Fortjeneste på en kvart million kroner

Hvor meget der økonomisk er at hente ved forbedret kalvemanagement og eventuel fravælgelse af kviekalve som kommende malkekøer, afhænger af en række parametre på den enkelte bedrift.

- Vi ved dog ud fra praktiske undersøgelser, at gennemsnitsydelsen i en konkret bedrift kan øges med 700 kilo ved, at 15 procent af de lavtydende køer erstattes med køer, der ydelsesmæssigt ligger over gennemsnittet. Kalkuleres der med et marginalt dækningsbidrag på halvanden kroner pr. kilo EKM, svarer det til 1.050 kroner pr. årsko, siger Hans Chr. Christiansen og uddyber.

- For en besætning på 250 årskøer vil den forøgede fortjeneste beløbe sig til godt og vel en kvart million kroner.

- Det giver rig mulighed for at investere i kalvene, have et eventuelt negativt dækningsbidrag på kviekalve der fravælges som kommende malkekøer – og alligevel ende ud med et pænt merudbytte på bundlinjen, lyder det fra udviklingschefen.

Vandsenge øger mælkeproduktionen

Sagro var med, da Jørgen Pedersens stalde med vandsenge blev vist frem.

Efterafgrøder bør altid nedvisnes med glyphosat før pløjefri såning

- Mange har fået en grim overraskelse af især meget enårig rapgræs, hvor sprøjtning med glyphosat er undladt. Mit råd er derfor at nedvisne efterafgrøder snarest, lyder det fra Erik Sandal, LMO.

Mineralblanding styrker kalvens tarmsundhed

Nutrimin A/S præsenterede en mineralblanding til kalve, som styrker kalvenes tarmsundhed.

Miss Agro Nord 2019

Familien Therkildsen kan se tilbage på et vellykket Agro Nord, hvor familiens seks medbragte køer snuppede flere modeltitler på kvægfagmessen i Aars. Blandt andet Miss Agro Nord.

Øko-græsmarkerne skal vurderes

Tørken i 2018 har sat sine spor på græsmarkerne, og det er derfor nødvendigt at tage en nøje vurdering af, om markerne skal lægges om eller have lov at blive liggende.

Kom krondyrene i forkøbet

Hegn vildtet ude med el-hegn, inden de spiser markudbyttet.

Tilfredshed i Thy

Trods de skygger, tørken har trukket, er det en tilfreds LandboThy, som ser tilbage på 2018. Også her fornemmer man lidt mere velvillighed, når snakken falder på bidragssatser, udlån og generationsskifte.

Markvanding med bedre driftsøkonomi

Ødelagte afgrøder og unødige reparationsudgifter til rørbrud midt i højsommeren er et scenarie, de fleste landmænd gerne vil undgå. Men rørbrud og andre gener i forbindelse med markvanding kan undgås ved at skifte til en frekvensreguleret pumpe, der giver langt bedre driftsøkonomi og minimal risiko for rørbrud.

Professionel skovservice og naturpleje

Hos Alstrup Skovservice ved Videbæk har man specialiseret sig inden for en bred vifte af skov- og naturpleje-opgaver – blandt andet for Skov- og Naturstyrelsen.

Præcisionsjordbrug er for alle

Præcisionsjordbrug er ikke kun GPS, faste kørespor, vækstregulering og graduering af gødskning og udsæd inden for få kvadratmeter. Der er mange niveauer, og derfor er præcision for alle.
Side 1 af 36 (715 artikler)Prev1234567343536Next

Digitale brochurer

A-One Danmark er den danske del af Devenish & A-One Feeds og har over 60 års erfaring i landbrugsindustrien. Devenish er førende inden for udvikling og levering af avancerede ernæringsmæssige løsninger i forbindelse med de forskellige udfordringer, som vores kunder står over for inden for svine- og fjerkræsektoren samt i forbindelse med drøvtyggere, kæledyr og heste.

Gennem årene har Hansen & Larsen gennemført en lang række byggeprojekter i dansk landbrug. Vi har sat vores signatur på en bred vifte af kostalde, svinestalde, specialstalde, haller og gylletanke – for nu blot at nævne de mest oplagte projekter inden for dette felt.

Polaris ATV er amerikanske ATV maskiner i høj kvalitet. Polaris Sportsman ATV’er er driftsikre og har lang levetid til gode priser. Vores sortiment omfatter proffesionelle arbejds ATV’er, Rangere som er terrængående med kabine, lad og plads til to Sportsman ATV’er og Ranger er modeller som ofte bliver brugt i landbrug. Vi har også kraftige og sikre børneATV’er, EL-biler og meget mere. Vi har et bredt tilbehørssortiment og redskabssortiment til Sportsman ATV’erne og Ragner modellerne, med det rigtige udstyr og de rigtige redskaber bliver maskinerne nyttige arbejdsredskaber.

– DER ER RIGTIG MANGE PENGE I RENT DRIKKEVAND TIL PRODUKTIONSDYR I LANDBRUGET – ECA-vand også kaldet NEUTHOX, er det nye sort til alle produktionsdyr i landbruget. Waterclean ApS er forhandler af det eneste danskproducerede ECA-vand anlæg i Danmark. NEUTHOX er godkendt af fødevarestyrelsen og registreret (lovpligtigt) i EU! Waterclean ApS har mere end 35 års erfaring i vandbehandling, og rådgivning! Vi kan træffes på tlf. +45 82 30 40 20 eller e-mail: lg@waterclean.dk

Læs de nyeste tilbudsaviser fra P. Lindberg

Se flere brochurer