bannerPos

Rådgivningsvirksomhed hjælper de vilde bier

Agri Nord har igangsat en kampagne for at sikre mad og levesteder til de vilde bier.
01-06-2019 09:13
Foreningen Agri Nord sætter nu gang i en kampagne for at sikre mad og levesteder til de vilde bier.

Blomster og rod med halmballer og grenbunker.

Så lidt skal der til for at sikre gode fødemuligheder og levesteder for de vilde bier. Derfor har Agri Nord nu søsat en kampagne for at give de vilde bier bedre vilkår.

Foreningen har tilbudt deres medlemmer og kunder, at de kan få sået en blomsterstribe i kanten af deres mark, og går selvfølgelig selv forrest i aktionen for de vilde bier.

Derfor er der rodet med minibigs og grenaffald på Agri Nords egne arealer på Hobrovej i Skalborg i udkanten af Aalborg, der er opsat bi-hoteller, og der er etableret en blomsterstribe hele vejen rundt om rådgivningscentret. Blomsterne er føde til bierne.

Der er med andre ord sørget for både luksusbolig og buffet for de vilde bier.

Flere end 50 landmænd sår blomsterstriber, og det bliver til i alt 26 kilometer fri buffet til bierne.

 

Bien er vigtig for landbruget

Formand for Agri Nord, Carl Christian Pedersen, etablerer også blomsterstribe til de vilde bier på sin egen bedrift, og han er glad for, at så mange medlemmer og kunder gør det samme.

- Det kan måske synes som en bi-ting, men det har stor betydning for vores landbrug, at vi bevarer den vilde bi, siger formanden.

Bien sikrer bestøvning af afgrøder og frugttræer, og dens tilstedeværelse er samtidig en indikation for, at der er et rigt insektliv på og omkring bedriften.

- Det er utroligt vigtigt, at vi bevarer den vilde bi i naturen, og der er en masse god fornuft i at gøre en indsats for et rigere dyreliv, siger formanden.

 

Gode muligheder for et bivenligt landbrug

Landmændene har gode muligheder for at lave bivenlige områder på deres bedrifter med en lille indsats. Udover at tabe en halmballe, samle grene og så blomster kan han lade være med at slå vejrabatterne, bevare gamle træer, lave bihotel ud af stenbunker eller plante hjemmehørende hvidblomstrende buske og træer i læhegn.

Bevarelse og udtagning af arealer til permanent natur er også et effektfuld tiltag overfor det lille, flyvende dyr.

- Mange hjørner, kiler og ukurante marker kan sagtens tages ud af drift, så vi kan skabe en bedre natur. Så har vi intensiv landbrug på nogle arealer og ekstensive arealer andre steder, siger Carl Christian Pedersen.

Muligheder for bedre og mere natur forringes

Formanden for Østjyllands Plantelaug, Claus Wiese, undrer sig over at de statslige tilskud fjernes i en tid, hvor der er stort fokus på at skabe mere natur

Godt samarbejde, så begge parter vinder

Udbringning af husdyrgødning er ofte en opgave for maskinstationer, da krav til udstyr og specialisering i arbejdsopgaver er stærkt stigende. Gode og klare aftaler mellem begge parter er med til at lave et godt samarbejde, hvor begge parter vinder.

Konsulenter: MUS-samtaler betales mange gange tilbage

Svinekonsulenterne Anders Andersen og Nicklas Jepsen, Velas, kan se mange gode grunde til at holde MUS-samtaler med de ansatte i produktionen.

Chokolade hæver fedtprocent og ædelyst

Det giver ikke kakaomælk, men chokoladen i foderrationen hos Jørgen Elkjær giver højere fedtprocent i mælken og større ædelyst.

Velkommen til Jyllands største outdoormesse

Den 22. og 23. februar slå Messecenter Vesthimmerland endnu engang dørene op til Jyllands største outdoormesse »Jagt og udeliv«.

Dødeligheden blandt køer og kalve kan nedbringes trods stigning

Seges har med tilskud fra Landdistriktsfonden udviklet værktøjer til at forebygge mod sygdom og skader i besætningerne.

Øget viden og større motivation gør en forskel

Der skal mere systematik og stor selverkendelse til i besætningerne for at gøre noget ved dødeligheden, påpeger Seges.

35 millioner fra Danish Agro

Andelsgrovvareselskabet havde sidste år rekordomsætning og et overskud før skat på 402 millioner kroner.

Tysk sag kostede DLG dyrt

Tørken i sommeren 2018 kostede DLG et trecifret millionbeløb på bundlinjen i regnskabet. I 2019 er det en konkurrencesag fra Tyskland, som koster koncernen 119 millioner kroner.

Placeret gylle kan erstatte startgødning

Jo højere udbytte i majsen, jo lavere klimaaftryk, konstaterer planteavlskonsulent Anders Spanggaard, der på Agri Nord Kongres gjorde tilhørerne klogere på, hvornår placeret gylle kan være et redskab til flere foderenheder.
Side 1 af 69 (1365 artikler)Prev1234567676869Next