bannerPos

Natur er fremtiden for fritidsejendom

Jens Madsen har via natur- og projektkonsulent Mette Møller Ragborg fået tilskud til at lægge landbrugsjord om til natur.
26-06-2020 07:11

Med et naturprojekt går fritidslandmand Jens Madsen forrest i forhold til at tage landbrugsjord ud af drift og sikrer samtidig et nemmere skifte til næste generation.

Fritidslandmand Jens Madsen har et 22 hektar stort område i engene ved Gl. Ullits nær Farsø. De 13 hektar har været dyrket, men det er slut nu.

Han har fået tilskud til at tage arealet ud af drift og udlægge området til natur gennem det statslige projekt »Tilskud til sammenhængende arealer i Natura 2000-områder«.

- Vi ved, at der skal tages landbrugsjord ud af drift, og de her lave arealer, jeg har, er det helt rigtige sted at starte, siger Jens Madsen.

Der er uddelt 20 millioner over de seneste to år til tilskudsordningen for sammenhængende arealer i Natura 2000-områder, og der åbner en ny ansøgningsrunde den 1. juli med 10 millioner.

Det er natur- og projektkonsulent Mette Møller Ragborg, Agri Nord, der har udformet og indsendt ansøgning for Jens Madsen, der fik tilskuddet for at ekstensivere driften på sine arealer.

Landbrug i næsten 300 år

Jorden i engene ved Gl. Ullits har været i familiens eje siden 1700-tallet, og Jens Madsen har arvet jorden fra sin mor.

Der har været drevet landbrug på jordene altid, og Jens Madsen husker blandt andet, at det har været brugt til afgræsning til kvier.

Men efter snart 300 års landbrugsdrift får arealet nu et andet formål: at skabe sammenhæng i naturen.

- Det har selvfølgelig været lidt af en mundfuld, at det lige skulle være mig, der nu går hen og blokerer for landbrugsdrift her, fortæller Jens Madsen, der med kompensationen for at udlægge arealet til natur også får en tinglysning på matriklen.

Den betyder, at der aldrig mere må jordbehandles, gødes eller bruges planteværn.

Selvom jorden udlægges til natur, vil Jens Madsen fortsat kunne modtage hektarstøtten og tilskud til plejen af området. 

Nye tilskudsmuligheder

Jens Madsen kan gøre yderligere naturtiltag i sit Natura 2000-område.

- Der er både mulighed for at få tilskud til hegning af arealet og til rydning af overdrevet, hvor man ønsker, at der kun er op til 10 procent kronedække af hjemmehørende træer og buske, forklarer Mette Møller Ragborg.

Jens Madsen overvejer nu mulighederne.

Næste generation er sikret

Med den nye status som naturareal følger også en stor fordel i forhold til at sikre, at jordstykket kan forblive i familiens eje.

- Det betyder en lavere ejendomsvurdering, og det bliver en fordel for mine børn, den dag en af dem skal overtage. Fordi jeg selv overtog landbrugsjord, var det en ret besværlig og bekostelig affære, fortæller Jens Madsen.

Hele familien Madsen nyder at tage på ture i naturområdet, og det bliver ikke mindre, når hele området nu transformeres til ny natur.

Familien bruger området både til udflugter, og Jens Madsen kan godt lide at gå på jagt.

- Det er virkelig et dejligt fristed for os, siger Jens Madsen.

cc

Tilskud til sammenhængende arealer i Natura 2000

En del af aftalen om Fødevare- og landbrugspakken.

Pilotordning i 2018 og 2019 fortsætter i 2020 og 2021. Tilskudsordningen finansieres af nationale midler fra Miljø- og Fødevareministeriet.

Formålet med ordningen er at understøtte Natura 2000-planernes indsatser om sammenbinding og beskyttelse mod randpåvirkning i udvalgte Natura 2000-områder.

Miljøstyrelsen forventer at åbne den næste ansøgningsrunde den 1. juli 2020, og der er mulighed for at søge frem til den 31. august 2020.

Takster til udbetaling som engangskompensation for ekstensiveringen:

•                Jord i omdrift: 55.000 kr./ha

•                Permanent græs: 28.000 kr./ha

•                Naturarealer: 4.500 kr./ha

0

S.D. Kjærsgaard idømt bøde

S. D. Kjærsgaard er idømt en bøde på 100.000 kroner for at have bestukket den kommunale topchef i Aarhus Kommune, skriver Aarhus Stiftstidende.

LandboNords generalforsamling blev også digital

Torsdag aften afholdt LandboNord generalforsamling digitalt. Her var budskabet blandt andet, at hverken forretning eller forening har ligget i dvale under COVID-19 nedlukningen af Danmark.

Arealscreening giver det bedste solcelleprojekt

Med en arealscreening kan en kommende solcellevært sikre sig den bedste pris og få mest muligt ud af projektet.

Højteknologisk panelstald blev vist frem

Den første slagtesvinestald i Danmark, som har kombineret Intellifarms ventilationsprincip, storstier og vægtstyret foderoptimering blev for nylig vist frem ved Stenager Svin I/S i Aars.

Maskininvestering med fokus på protein

Raunhøj Dairy nær Hjortshøj mellem Randers og Aarhus har investeret i et skårlæggersæt med valsecrimper på frontskårlæggeren.

Agromesse på Mors

En række Mors-virksomheder er gået sammen om at lave en corona-venlig agromesse. I uge 27 kan man besøge dem, hver og en og se et bredt udvalg af deres produkter.

Ny vaskerobot øger vaskeflowet i fjerkræhuse

Jydsk Tagmaling har 170 vask om året i fjerkræhuse. Til det har de netop investeret i en vaskerobot fra Washpower. En robot som tager det tunge slid, gør det manuelle arbejde lettere og øger flowet i det daglige arbejde.
Side 1 af 85 (1699 artikler)Prev1234567838485Next