Minivådområdernes første skridt er taget og de næste er på vej

Christian Carus 05-08-2018 07:00:50
Minivådområder og andre tiltag, der er eller er på vej til at blive godkendt som virkemidler til reduktion af kvælstofudledningen. Figur: Seges
Næste ansøgningsrunde for minivådområder kommer i starten af 2019. Den kommende ordning har lagt op til nye muligheder blandt andet muligheden for at etablere minivådområder med filtermatrice
Af: Oplandskonsulent Anders Lehnhardt, landbo Limfjord
 
Her i august står vi midt imellem første og anden runde af minivådområdeordningen. Første runde af ansøgninger er ved at blive færdigbehandlet hos Landbrugsstyrelsen, eller afgørelserne er netop blevet meddelt.
Ansøgere, oplandskonsulenter og entreprenører er ved at forberede sig på at sætte de første projekter i gang. Samtidig kigger vi frem mod næste runde, hvor der kommer en ny bekendtgørelse, med lidt ændrede vilkår. Derfor er vi oplandskonsulenter allerede nu i gang med at gennemgå tidligere henvendelser og tager imod nye, for at se, hvilke muligheder der er til næste ansøgningsrunde i starten af 2019.
 

Nye muligheder 

Den ændrede bekendtgørelse har været i høring, men er endnu ikke endelig godkendt. De vigtigste ændringer, der er lagt op til, er:
• Mulighed for forskudsudbetaling på 50 procent af tilskuddet.
• Standardomkostninger på projekter, det vil sige at tilskuddets størrelse udregnes efter projektets størrelse og ikke efter konkrete tilbud.
• Mulighed for at etablere minivådområder med filtermatrice.
• Ændring af udpegningskortet, så der åbnes for flere placeringer.
 

Minivådområder med filtermatrice

Som nævnt ovenfor vil det som noget nyt blive muligt at etablere minivådområder med en filtermatrice. Her erstattes de åbne bassiner med en matrice af træflis.
I denne type anlæg er effekten omkring dobbelt så stor som ved de åbne minivådområder, og der skal kun benyttes et areal på 0,2-0,25 procent af drænoplandet (de åbne minivådområder kræver 1-1,5 procent). Modsat får man så ikke et stort vandspejl at se på, men udelukkende et miljøtiltag.
 

Fokus på drændybder

At der ikke skal indhentes tilbud, smidiggør processen inden ansøgning om tilskud, men der skal stadig laves et godt forarbejde, da der jo så vidt muligt kun skal søges på projekter, der kan blive udført.
Første års erfaringer har vist, at en del projekter ikke har kunnet udføres inden for det fastsatte tilskudsbeløb. I mange tilfælde har prisen for flytningen af jord været det afgørende for, om projektet kunne gå igennem, så derfor er denne faktor lige så vigtig som kendskabet til drænoplandets størrelse.
 

Hvor kan minivådområder etableres?

Minivådområdet placeres ved et dræn, der dræner mindst 20 hektar. Dette drænopland skal ligge inden for positivområderne på Landbrugsstyrelsens udpegningskort, der viser, hvor der kan søges tilskud.
Kortet er sammensat blandt andet ud fra oplysninger om jordbundsforhold og forventet effekt.  Derudover er det allerede her en god idé at vurdere, hvordan et minivådområde kan placeres i forhold til drænene.  Hvor kan minivådområdet placeres, og hvor dybt ligger drænene på denne placering?
Nogle steder vil det være relevant at anvende en pumpe, da man hermed også kan forbedre dræningen i oplandet. Man skal dog huske, at dette medfører en løbende udgift til drift og vedligehold. Hvor der ikke skal etableres pumpe, skal man tænke på, at vandoverfladen på minivådområdet ikke kan ligge højere end drænindløbet. Derudover skal bassinet i de dybe dele, være mindst én meter dybt. Man kan derfor let komme til at skulle grave 2-2,5 meter ned, hvis terrænet ikke tilbyder en passende lavning, bassinerne kan placeres i, eller hvis man ikke har muligheden for at mindske faldet på drænet opstrøms minivådområdet, så man kan få vandspejlet tættere på jordoverfladen.
 
Oplandskonsulenterne
Oplandskonsulenterne er en række konsulenter fra landets landbocentre.
Oplandskonsulentordningen skal medvirke til at etablere minivådområder, vådområder eller skov igennem lokalforankret dialog mellem landmænd, landboforeninger, kommuner og andre som kunne være interesserede.
Som landmand har du mulighed for at få gratis rådgivning til at lave et minivådområde på din bedrift, indgå i vådområdeprojekt eller søge om tilskud til skovrejsning.
Se mere på oplandskonsulenterne.dk.
(kilde: oplandskonsulenterne.dk)

 

Melkartofler mister udbytte på mellem 10 og 20 procent

20-10-2018 07:26:36

Ligesom spisekartofler har melkartofler lidt under varmen, selv om de er lagt senere på året og har nydt godt af sensommerens regn. Både fabrikken og de fleste avlere holder dog skindet på næsen, melder AKV i Nordjylland.


Ornestation Mors indgår samarbejde med PIC

19-10-2018 10:00:41

Ornestation Mors – Danmarks førende privatejede ornestation og PIC verdens største selskab indenfor svinegenetik, kan nu offentliggøre, at de har indgået en aftale omkring distribution af PIC svinegenetik i Danmark.


Nordjyder opstiller svineproducent til Seges-udvalg

19-10-2018 09:46:46

Svineproducent Ulrik Krogsgaard, Vindblæs ved Løgstør, er opstillet til Seges’ fagudvalg for Økonomi og Virksomhedsledelse. Bag ham står samtlige landboforeninger i Nordjylland.


Gode råd til pressede minkavlere i Nordjylland

19-10-2018 08:18:06

Der blev ikke lagt skjul på, at situationen er alvorlig, da Agri Nords rådgivere forleden gav deres bud på tre veje, minkavlerne kan gå i 2019.


Rapsjordlopperne truer nordjyderne

18-10-2018 13:28:01

Rapsjordlopper er en stadig stigende trussel i det nordjyske. An-greb ses ofte i marker med raps eller efterafgrøder som tidligere naboer. Det oplever Agri Nord Planteavl.


Danish Pig Genetics indgår samarbejde med Ornestation Mors

18-10-2018 11:47:37

Det danske avlsselskab, Danish Genetics, er kommet stærkt fra start og sætter nu ekstra skub under både vækststrategi og udvikling. Med et nyt, stærkt kommende KS samarbejde med Ornestation Mors ruster selskabet sig for alvor til at konkurrere på det danske marked og sætter nye standarder for sundhed og genetik inden for svineproduktion i Danmark.


Når roer kan konkkurere med korn

18-10-2018 10:30:29

De seneste år har roerne haft svært ved at konkurrere med lave kornpriser, men med kornpriser som i år, har det sandsynligvis været en gevinst at fodre med roer. Det var én af pointerne da LandboNord inviterede til Roedag i Himmerland


Fyrer du for gråspurvene?

17-10-2018 07:37:50

Når vinteren melder sin ankomst, skruer vi ikke overraskende ekstra op for termostaten. Kig derfor dit stuehus grundigt efter for at se, om du kan slippe for at betale for varme, du ikke får glæde af.


Pløjeværter klar til DM og NM

16-10-2018 07:27:48

I år står hele to ejendomme som værter for DM og NM i pløjning. Fredag den 26. oktober byder Teri Damgaard og Niels Andersen velkommen, mens det dagen efter er Bea og Henrik Overby Christensen, der har værtsrollen.


Organiseringen i dansk svineproduktion er unik

15-10-2018 09:40:43

»Tag jer sammen! I kan gøre det meget bedre«. Danish Crowns topchef gentager sig selv fra vækstkonferencen i Jyllands-Posten den 12. oktober 2018.


Plæneklipperens Formel 1-racer

13-10-2018 07:09:46

Selvom robotterne er svære at kæmpe mod, har den bemandede plæneklipper stadig sin plads. Ikke mindst som en del af livet på landet, mener FTZ Aps.


Jens Simonsen ny formand for deltidslandmændene

12-10-2018 14:48:36

Deltidslandmand Jens Simonsen, Sinding ved Herning, er på årsmødet i dag valgt som formand for Danmarks deltidslandmænd og har dermed også fået en plads i Landbrug & Fødevarers primærbestyrelse.


Agromek får sit eget fremtidslaboratorium

12-10-2018 11:35:04

Agromania vil vise innovative løsninger, som kan ruste landbruget nu og i fremtiden


Svineproducent: - Det minder utrolig meget om 2007

12-10-2018 08:45:01

Svineproducent Niels Aagaard Jørgensen forsøger at tackle krisen ved at skære ned i arbejdsstyrken og sætte investeringer på hold.


Professor: Reduktion af ammoniak et spørgsmål om penge

12-10-2018 07:57:11

Det vil være svært, men ikke umuligt for landbruget at reducere ammoniakudledningen med 24 procent inden 2020, mener professor Jørgen E. Olesen.


Nu rykker såning og hvedekvalitet i USA

16-05-2018 13:05:57

Efter en mildest talt træg start på såningssæsonen for hvede i USA har vejret nu ændret sig i en mere positiv retning for de amerikanske hvedeproducenter. Det har resulteret i en overraskende fremgang i ikke kun såning af hvede, men også i den amerikanske hvedekvalitet.


De globale fødevarepriser falder

12-01-2018 14:27:01

Opgørelser, som FN's fødevare- og landbrugsorganisation, FAO, netop har offentliggjort, viser at de globale fødevarepriser falder


Hvedeprisen banker atter hovedet mod afgørende prisloft

11-01-2018 12:06:06

Fredag udkommer denne måneds USDA-rapport over den globale afgrødeforsyning. Forud for rapportens opgørelse er der overraskende styrke til europæisk hvedepris der lige nu banker mod et vigtigt modstandsniveau i opadgående retning.


Voldsomt skuffende aktivitet på eksportmarkedet for korn

08-01-2018 17:37:13

Den seneste opgørelse over handels­aktiviteten på eksportmarkedet viser en ekstremt skuffende handelsaktivitet med både majs og hvede hen over juledagene.


Hvedeprisen revancherer to ugers nedtur på to dage

05-01-2018 16:20:32

Det så ikke for godt ud for hvedeprisen da handlen for europæisk hvede blev skudt i gang i det nye år. Men de mere prisstærke takter har atter indfundet sig til trods for en stærk euro og skuffende franske eksporttal.


Side 1 af 26 (509 artikler)Prev1234567242526Next

Digitale brochurer

Gennem årene har Hansen & Larsen gennemført en lang række byggeprojekter i dansk landbrug. Vi har sat vores signatur på en bred vifte af kostalde, svinestalde, specialstalde, haller og gylletanke – for nu blot at nævne de mest oplagte projekter inden for dette felt.

Polaris ATV er amerikanske ATV maskiner i høj kvalitet. Polaris Sportsman ATV’er er driftsikre og har lang levetid til gode priser. Vores sortiment omfatter proffesionelle arbejds ATV’er, Rangere som er terrængående med kabine, lad og plads til to Sportsman ATV’er og Ranger er modeller som ofte bliver brugt i landbrug. Vi har også kraftige og sikre børneATV’er, EL-biler og meget mere. Vi har et bredt tilbehørssortiment og redskabssortiment til Sportsman ATV’erne og Ragner modellerne, med det rigtige udstyr og de rigtige redskaber bliver maskinerne nyttige arbejdsredskaber.

– DER ER RIGTIG MEGET VELFÆRD OG ØKONOMI I RENT DRIKKEVAND TIL PRODUKTIONSDYR I LANDBRUGET – Har du problemer med biofilm og bakterier i dyrenes drikkevandssystemer? Waterclean ApS er eneforhandler af det dansk producerede DCW Elektrolyseanlæg til produktion af det godkendte og helt neutrale desinfektionsmiddel NEUTHOX – også kaldet ECAvand, som tilsættes dyrenes drikkesystemer, og som er helt ufarligt for dyr og mennesker. Waterclean ApS har mere end 35 års erfaring i vandbehandling, og rådgivning! Anlæg og produkt er godkendt af Fødevareministeriet til brug i fødevareproducerende virksomheder og registreret under EU’s biocidforordning under ECHA liste 95 – Ét telefonopkald eller besøg koster ikke noget, men giver bedre vished! Vi kan træffes på tlf. +45 82 30 40 20 eller e-mail: lg@waterclean.dk

Læs de nyeste tilbudsaviser fra P. Lindberg

– troværdig samarbejdspartner i mere end 30 år. Vores viden og vision er at give vore kunder den bedste rådgivning samt kvalitetsprodukter ud fra deres behov, således vi opnår værdiskabende løsninger i fællesskab i den moderne produktion, som landbruget er. Vores aktiviteter dækker over udvikling, produktion, rådgivning i reproduktion, salg og markedsføring. Se vores aktuelle tilbudskatalog ”Svin Maj/Juni” - med masser af gode og spændende tilbud.

Se flere brochurer