bannerPos

Et minivådområde kan fungere som en selvstændig biotop

Billedtekst: Minivådområde på 3.000 kvadratmeter ved Voer på Djursland. Foto: Djursland Landboforening.
09-03-2020 06:33

Et minivådområde kan med den rette placering blive en selvstændig biotop. Det giver herlighedsværdi på ejendommen, rigt dyreliv og bedre muligheder for jagt i nærområdet. Den tredje ansøgningsrunde for ansøgning om tilskud til et minivådområde er nu åben.

Tredje ansøgningsrunde for at søge tilskud til et minivådområde åbnede den 28. februar og strækker sig frem til den 28. april 2020. Landets oplandskonsulenterne, hvoraf der er fem i Team Midtjylland, har efterhånden fået rigtig meget erfaring i at finde den helt rette placering hos landmanden.

Vi bruger meget tid på at få placeret områderne så godt som muligt, så de passer ind i landskabet. Et minivådområde kan blive en selvstændig biotop, som ikke bare give herlighedsværdi på ejendommen, men naturen og det åbne vand tiltrækker mange dyr,

Der er stadig hjælp at hente

Minivådområderne skaber levested for planter og smådyr, og de gavner både naturen og miljøet, da minivådområderne renser drænvand for fosfor og kvælstof. Men det er ikke den eneste gevinst.

Mange steder kan et minivådområde også bidrage til en forbedret afvanding af de drænede marker, fordi vandet altid passerer frit gennem minivådområdet. Det skaber en naturlig buffer i en måske dårlig afvandet lavning.

Hvis man som landmand overvejer at få etableret et minivådområde, kan man fortsat få gratis hjælp til en gennemgang af mulighederne for at få lavet et projekt med tilskud. Oplandskonsulenterne hjælper også med at få de nødvendige tilladelser og godkendelser fra myndighederne.

I sidste ende hjælper vi også med selve udarbejdelsen af ansøgningen om tilskud. Det ideelle projekt er for enden af et hoveddræn inden et vandløb. Drænoplandet skal overvejende være lerjord, og arealerne skal afvande til et vandopland med et indsatsbehov. Hvis vandoplandet er 50-100 hektar får landmanden en god effekt, og så fylder området ikke for meget, fortæller Rikke Skyum.

Fakta om minivådområder

Frem mod 2021 skal landbruget og danske landmænd lave kollektive virkemidler i form af blandt andet minivådområder, skovrejsning og store vådområder. Samlet set skal disse virkemidler reducere udledning af kvælstof til vandmiljøet med 2.400 tons.

For at nå målet skal der laves et sted mellem 1.000 og 2.000 minivådområder, cirka 5.000 hektar ny skov og cirka 13.000 hektar vådområder. Tiltagene er betalt af staten og EU.

0

Mobil melfabrik rykker ud til økologiske landmænd

Økologiske landmænd kan nu løfte værdien af deres korn ved at få malet deres eget korn til mel ude på gårdene og pakket i poser til videresalg.

Nye siloer fordobler høstkapaciteten

Hos Hedegaards afdeling i Vebbestrup fordobler to nye stålsiloer næsten kapaciteten. Siloanlægget ventes køreklart 3. august.

Ingen fund af COVID-19 i 125 minkbesætninger

Fødevarestyrelsen har afsluttet en landsdækkende stikprøve-screening af minkbesætninger for COVID-19 uden at finde sygdommen.

Så starter landboauktionen op igen

Efter en corona-pause er landboauktionen i Kongens Tisted den 10. juli igen klar til at sætte dyr under hammeren – dog med en række forholdsregler.

Succes i græsset

Maskinhandler Indkøbsringen (MI) har netop afsluttet deres KUHN Grass Machines Roadshow. Det var velbesøgt af maskinstationer og bedrifter med interesse i græs. MI anslår der har været mellem 300-400 besøgende på turen gennem Danmark.

Når der er gået penge i spildevandet

Det er de samme mennesker, der giver hinanden lov til at udlede tonsvis af spildevand i de midtjyske vandløb, som sidder for bordenden og prioritere millioner af kroner til vandløb, så de kan opnå god økologisk tilstand. Det hænger ikke sammen, mener formanden for Landboforeningen Midtjylland, Frede Lundgaard Madsen.

Høsten nærmer sig

Høsten er en fantastisk tid, hvor resultatet af årets indsats kan registreres. Det er imidlertid også en meget travl tid, og derfor er det vigtigt at forberede den grundigt.

Store indflytningsdag hos DLG

Forleden var det store indflytningsdag hos DLG-koncernen, hvor 250 medarbejdere rykkede ind i nyt domicil i Fredericia. Når flytningen og sammenlægningen i virksomheden er fuldendt efter sommerferien, vil 350 medarbejdere have deres daglige gang i det nye hovedsæde i Fredericia

S.D. Kjærsgaard idømt bøde

S. D. Kjærsgaard er idømt en bøde på 100.000 kroner for at have bestukket den kommunale topchef i Aarhus Kommune, skriver Aarhus Stiftstidende.

LandboNords generalforsamling blev også digital

Torsdag aften afholdt LandboNord generalforsamling digitalt. Her var budskabet blandt andet, at hverken forretning eller forening har ligget i dvale under COVID-19 nedlukningen af Danmark.
Side 1 af 86 (1706 artikler)Prev1234567848586Next