bannerPos

Arealet med faunastriber er blevet fordoblet i år

Forsøgsleder Kresten Junker Sagro/Ytteborg har sået faunastriber til gavn for fugle, dyr og insekter i landbrugsarealer nær Holstebro. Det har omkring 300 landmand gjort, så der samlet vil være en to meter bred stribe planter fra Skagens Gren til grænsen.

Redaktionen

09-06-2019 06:57
Landmænd i rådgivningsvirksomheden Sagros område har i år sået faunastriber, der vil kunne dække en to meter bred blomsterstribe fra Skagen til grænsen

Interessen for frivilligt at så faunastriber er blevet stor blandt jyske landmænd.

Alene blandt de landmænd, der er tilknyttet rådgivningsvirksomheden Sagro, bliver der i år lavet faunastriber til gavn for fugle, insekter og vildt i 239 kilometer. Her sås de i striber á tre meters bredde, så der er gode muligheder for, at dyr kan finde steder at leve eller hente føde.

- Lagde man striben ud i to meters bredde, ville den strække sig fra Skagens Gren til den dansk-tyske grænse, fortæller natur- og vildtrådgiver Rasmus Filsø Løbner, Sagro.

Ideen til faunastriberne stammer, ifølge Sagro, fra Herning-Ikast Landboforening og har nu bredt sig til et langt større område. Inden for det område, som Sagro hovedsageligt har kunder i, er der i alt i 2019 sået hele 239 kilometer faunastriber fordelt i de 9 kommuner. Til sammenligning blev der i 2018 sået 110 kilometer. Så det er over dobbelt så meget som sidste år. Da der såes en flerårig blomsterblanding, forventes det, at cirka 2/3 af sidste års faunastriber blomstrer igen i 2019.

 

Faunastriber

Faunastriber er et projekt, hvor lokale landmænd i samarbejde med grønne organisationer og kommuner etablerer levesteder i og ved marken til gavn for insekt- og dyrelivet.

 

Faunastriberne sås i og ved landmandens marker, med forskellige planter, blandt andet rødkløver, honningurt, boghvede, solsikke og cikorie, så insekter, bier, fugle og dyr kan finde føde, bygge reder, søge skjul og yngle.

Initiativet til Faunastriberne og det brede samarbejde mellem landmænd, grønne organisationer og kommuner kommer fra Herning-Ikast Landboforening. Der er i projektet skabt konstruktiv dialog hen over kommunegrænser og samarbejder på tværs af foreninger med vidt forskellige interesser.

Drivvåde dyrskue-smil i Thisted

En ordentlig byge midt på dagen tog ikke humøret fra gæster eller -udstillere på Dyrskuet Thy-Mors.

175 gæster oplevede fremtidens topsorter på Mors

Fremtidens sorter var på programmet da Vestjyllands Andel holdt markvandring på Peterslund på Mors.

100-årige Grimme har stort fokus på kundepleje

Mange ting har ændret sig i de 100 år, det nuværende Grimme Skandinavien har eksisteret. Men kundeplejen er fortsat i højsædet.

Succesfuldt åbent hus

Almas måtte forleden ud og købe flere grillpølser og drikkevare da flere end ventet kom til åbent hus i Hvam.

Velbesøgt Agri Farm Day

600-700 nordjyder lagde vejen forbi Agri Farm Day ved Aalborg.

Faste kameraer optimerer i stalden

Selvom det er mere end et år siden, han første gang fik lavet en videoanalyse fra stalden, finder Christian Mark stadig stof til eftertanke, når han kigger på billeder fra sine faste kamerainstallationer.

Traditioner i Løgstør

Lørdag den 15. juni er der dyrskue i Løgstør. Et skue med landbrugsdyr og et særligt fokus på sund og hurtig mad.

Så er der dyrskue i Skive

Den 15. juni er det 14. gang MidtWest Farmshow løber af stablen.

Sojaen skippet til fordel for hestebønner

Mælkeproducent Martin Agesen, Vestervig, prøvede for første gang at dyrke og fodre med hestebønner sidste år til sine økologiske malkekøer. Ser man bort fra tørken blev det en så stor succes, at hestebønnerne nu er en fast del af foderplanen.

Arealet med faunastriber er blevet fordoblet i år

Landmænd i rådgivningsvirksomheden Sagros område har i år sået faunastriber, der vil kunne dække en to meter bred blomsterstribe fra Skagen til grænsen
Side 1 af 46 (901 artikler)Prev1234567444546Next