bannerPos

Arealet med faunastriber er blevet fordoblet i år

Forsøgsleder Kresten Junker Sagro/Ytteborg har sået faunastriber til gavn for fugle, dyr og insekter i landbrugsarealer nær Holstebro. Det har omkring 300 landmand gjort, så der samlet vil være en to meter bred stribe planter fra Skagens Gren til grænsen.

Redaktionen

09-06-2019 06:57
Landmænd i rådgivningsvirksomheden Sagros område har i år sået faunastriber, der vil kunne dække en to meter bred blomsterstribe fra Skagen til grænsen

Interessen for frivilligt at så faunastriber er blevet stor blandt jyske landmænd.

Alene blandt de landmænd, der er tilknyttet rådgivningsvirksomheden Sagro, bliver der i år lavet faunastriber til gavn for fugle, insekter og vildt i 239 kilometer. Her sås de i striber á tre meters bredde, så der er gode muligheder for, at dyr kan finde steder at leve eller hente føde.

- Lagde man striben ud i to meters bredde, ville den strække sig fra Skagens Gren til den dansk-tyske grænse, fortæller natur- og vildtrådgiver Rasmus Filsø Løbner, Sagro.

Ideen til faunastriberne stammer, ifølge Sagro, fra Herning-Ikast Landboforening og har nu bredt sig til et langt større område. Inden for det område, som Sagro hovedsageligt har kunder i, er der i alt i 2019 sået hele 239 kilometer faunastriber fordelt i de 9 kommuner. Til sammenligning blev der i 2018 sået 110 kilometer. Så det er over dobbelt så meget som sidste år. Da der såes en flerårig blomsterblanding, forventes det, at cirka 2/3 af sidste års faunastriber blomstrer igen i 2019.

 

Faunastriber

Faunastriber er et projekt, hvor lokale landmænd i samarbejde med grønne organisationer og kommuner etablerer levesteder i og ved marken til gavn for insekt- og dyrelivet.

 

Faunastriberne sås i og ved landmandens marker, med forskellige planter, blandt andet rødkløver, honningurt, boghvede, solsikke og cikorie, så insekter, bier, fugle og dyr kan finde føde, bygge reder, søge skjul og yngle.

Initiativet til Faunastriberne og det brede samarbejde mellem landmænd, grønne organisationer og kommuner kommer fra Herning-Ikast Landboforening. Der er i projektet skabt konstruktiv dialog hen over kommunegrænser og samarbejder på tværs af foreninger med vidt forskellige interesser.

EU-støtte gav kovelfærden et skub

For mælkeproducent Karsten Mikkelsen faldt ønsket om bedre velfærd i stalden sammen med en af EU’s moderniseringsordninger. I dag har forbedringerne givet stigende ydelse. Og landmanden mener, at støtteordningerne skubber landbruget fremad trods bøvl med ansøgningerne.

Uden EU havde vi færre bønder og højere forbrugerpriser

Den fælles landbrugspolitik har understøttet landmændenes indkomst og er også med til at holde forbrugerpriserne nede.

Undersøgelse af tunge køretøjers påvirkning på små kommuneveje

Resultaterne fra en test af seks tunge køretøjers påvirkning af kommuneveje ligger nu klar.

Weidemanns læssere hædret

To læssere fra Weidemann er blevet hædret med fornemme designpriser.

Få maskinparken serviceret og undgå store skjulte omkostninger

Høsten er i fuld gang landet over. For nogen forløber markarbejdet smertefrit, mens det for andre bliver en stressfuld affære grundet maskinnedbrud. Det er vigtigt, at man løbende vedligeholder sine maskiner og kender sine omkostninger på hver enkelt maskine. Der ligger en stor skjult omkostning og truer, hvis en landmand oplever maskinnedbrud midt i høsten.

Ægtepagter er blevet slettet og kan ikke fremskaffes

Et ukendt antal kopier af ægtepagter i den gamle Grenaa-Ebeltoft retskreds er blevet slettet i forbindelse med digitaliseringen af Tingbogen i 2008. Det betyder, at hvis man ikke selv har en kopi af sin tinglyste ægtepagt liggende i skuffen, kan indholdet af ægtepagten ikke længere ses.

Aulum trodsede skybrud

Trods flere skybrud og aflysninger af mønstringskonkurrencen for kvæg og heste kunne udstillerne og de besøgende opleve engagerede dommere, som bedømte malkekvæg, kødkvæg, heste, kaniner, æsler, får og geder.

Dårligt vejr hæmmer høsten

Landmændene på Djursland oplever lige nu store udfordringer med at få bjerget årets høst. I modsætning til sidste år står kornet stort og godt, men vejret sætter en stopper for markarbejdet.

Historisk dyrskue på Det Grønne Museum

Søndag den 18. august trækkes de gamle husdyr i ringen ved Det Grønne Museum til et historisk dyrskue med bedømmelse, rosetter og ærespræmier.
Side 1 af 52 (1033 artikler)Prev1234567505152Next