bannerPos

Ud på flisen

I et filtermatriceanlæg er bassinet opfyldt med flis, der derved omdanner nitrat til atmosfærisk kvælstof. Folketingets miljø- og fødevareudvalg kunne derfor gå en tur på vandet i minivådområdet ved Ryslinge. Fra venstre fødevareminister Mogens Jensen (S), Erling Bonnesen (V), Kasper Roug (S), udvalgsformand René Christensen (DF) og Lise Bech (DF).

Tekst og foto: Erik Hansen

Redaktør, LandbrugFyn
24-01-2020 08:00
Fødevareministeren og medlemmer af Folketingets miljø- og fødevareudvalg var forleden i Ryslinge for at studere et minivådområde med flismatrice.

Det kan rent faktisk lade sig gøre at gå på vandet. I hvert fald når der er tale om et minivådområde med flismatrice – det vil sige, at bassinet er fyldt med flis eller anden biomasse, som effektivt forvandler kvælstof fra drænvandet, som minivådområdet får tilført, til atmosfærisk kvælstof til gavn for planter og dyr.

I forbindelse med en studietur til Fyn i forrige uge for Folketingets miljø- og fødevareudvalg havde Erling Bonnesen (V) foreslået sine udvalgskolleger, at de burde en tur ud i virkeligheden for at studere et af de mange kommende minivådområder, der skal etableres for at mindske udledningen af kvælstof til vandmiljøet.

Folketingsmedlemmerne var meget tilfredse med, hvad de så, da de i bogstavelig forstand gik en tur på filtermatricen på det første fynske anlæg af den slags, som er anlagt på gården Højvang ved Ryslinge.

 

Flere med

Blandt deltagerne i studieturen var også fødevareminister Mogens Jensen (S):

- Det er første gang, jeg oplever et såkaldt anlæg i virkeligheden. Minivådområder er et rigtig godt virkemiddel i bestræbelserne på at reducere udledningen af kvælstof og fosfor effektivt. Derfor skal vi have endnu flere landmænd med. Og som vi har set og hørt her i dag, giver det god effekt, og ejerne er godt tilfredse med tiltaget.

Derfor udtrykker ministeren da også tilfredshed med den enorme interesse, som landbruget udviser, og han lover at gøre alt for, at der vil være tilskudskroner nok til alle ansøgninger, som vil komme i den runde, der starter inden længe (ny ansøgningsrunde indledes 28. februar, red.).

 

Bump på vejen

Mogens Jensen erkender, at starten på ordningen ikke har været uden bump på vejen.

- Det har alle lært af, og derfor er jeg overbevist om, at næste periode vil gå langt mere smertefrit, blandt andet med en bedre afsynings- og kontrolform, og med mere rådgivning i hele fasen. Vi vil i hvert fald fra ministeriets side stille alle ressourcer ind for, at det bliver så lempeligt og attraktivt som muligt at etablere nye anlæg.

 

Tilladelse tog et år

Centrovice-formand Torben L. Povlsen var tilfreds med at kunne vise anlægget på Højvang hos gårdejer Per Nordtorp frem for delegationen, der for de flestes vedkommende aldrig før havde set et minivådområde i funktion.

- De vil gerne have en hurtig handling fra os landmænd, men de fik vistnok forståelse for, at det tager tid, fra en ansøgning er sendt, til anlægget står klar til at rense drænvandet, fornemmede den fynske landboforeningsformand, som på sine egne jorde har et matriceanlæg undervejs.

- Jeg ansøgte i april forrige år, og troede tilladelsen ville være på plads om sommeren. Den fik jeg først i februar året efter, så det tog et år. Alt efter vejrliget regner jeg så med, at gravemaskinerne kan gå i gang her til sommer.

Minivådområder

● Minivådområder er et af de frivillige virkemidler i Landbrugspakken. Andre kollektive virkemidler er større vådområder, skovrejsning og lavbundsprojekter

● Landbrugsstyrelsen vurderer, at der skal etableres over 1.000 minivådområder i landet, hvis kvælstofudledningen gennem kollektive virkemidler skal i mål

● I 2018 ansøgte omkring 40 landmænd om at etablere et minivådområde. Sidste år indløb der 338 ansøgninger, og staten afsatte i alt 193,1 millioner kroner til indsatsen (der er 100 procent tilskud til etableringsomkostningerne)

● Årets ansøgningsrunde for minivådområder indledes 28. februar 2020

 

 

Muligheder for bedre og mere natur forringes

Formanden for Østjyllands Plantelaug, Claus Wiese, undrer sig over at de statslige tilskud fjernes i en tid, hvor der er stort fokus på at skabe mere natur

Godt samarbejde, så begge parter vinder

Udbringning af husdyrgødning er ofte en opgave for maskinstationer, da krav til udstyr og specialisering i arbejdsopgaver er stærkt stigende. Gode og klare aftaler mellem begge parter er med til at lave et godt samarbejde, hvor begge parter vinder.

Konsulenter: MUS-samtaler betales mange gange tilbage

Svinekonsulenterne Anders Andersen og Nicklas Jepsen, Velas, kan se mange gode grunde til at holde MUS-samtaler med de ansatte i produktionen.

Chokolade hæver fedtprocent og ædelyst

Det giver ikke kakaomælk, men chokoladen i foderrationen hos Jørgen Elkjær giver højere fedtprocent i mælken og større ædelyst.

Velkommen til Jyllands største outdoormesse

Den 22. og 23. februar slå Messecenter Vesthimmerland endnu engang dørene op til Jyllands største outdoormesse »Jagt og udeliv«.

Dødeligheden blandt køer og kalve kan nedbringes trods stigning

Seges har med tilskud fra Landdistriktsfonden udviklet værktøjer til at forebygge mod sygdom og skader i besætningerne.

Øget viden og større motivation gør en forskel

Der skal mere systematik og stor selverkendelse til i besætningerne for at gøre noget ved dødeligheden, påpeger Seges.

35 millioner fra Danish Agro

Andelsgrovvareselskabet havde sidste år rekordomsætning og et overskud før skat på 402 millioner kroner.

Tysk sag kostede DLG dyrt

Tørken i sommeren 2018 kostede DLG et trecifret millionbeløb på bundlinjen i regnskabet. I 2019 er det en konkurrencesag fra Tyskland, som koster koncernen 119 millioner kroner.

Placeret gylle kan erstatte startgødning

Jo højere udbytte i majsen, jo lavere klimaaftryk, konstaterer planteavlskonsulent Anders Spanggaard, der på Agri Nord Kongres gjorde tilhørerne klogere på, hvornår placeret gylle kan være et redskab til flere foderenheder.
Side 1 af 69 (1365 artikler)Prev1234567676869Next