bannerPos

Minivådområde: Hiv fat i din oplandskonsulent allerede nu

Lige nu er der længe til tredje ansøgningsrunde åbner, men vores erfaringer viser, at det tager tid at få placeret et minivådområde korrekt, og de arealer, som er betinget egnet, hvor kommunen skal indover, ligger fristen allerede i efteråret.

Redaktionen

14-05-2019 08:15
Selvom anden ansøgningsrunde for etablering af et minivådområde netop er afsluttet, skal man ikke vente for længe med at kontakte en oplandskonsulent, hvis man ønsker et minivådområde i tredje runde.

Af: Rikke Skyum, oplandskonsulent ved Team Midtjylland og chef for Land, miljø & erhverv i Djursland Landboforening.

Anden ansøgning for etablering af et minivådområde er netop afsluttet, alligevel skal man ikke vente for længe med at opsøge en oplandskonsulent, hvis man overvejer at få etableret et minivådområde, når tredje ansøgningsrunde åbner sandsynligvis i februar 2020.

Lige nu er der længe til tredje ansøgningsrunde åbner, men vores erfaringer viser, at det tager tid at få placeret et minivådområde korrekt, og de arealer, som er betinget egnet, hvor kommunen skal indover, ligger fristen allerede i efteråret.

Et minivådområdet kan placeres på drænet lerjord, men det er også muligt på sandjord, men her skal oplandskonsulenten ud og tage forskellige prøver. Derudover skal oplandskonsulenten foretage særlige undersøgelser, hvis drænoplandet består af 50 procent eller mere drænet sand eller lerjord.

Det tager alt sammen tid, og oplandskonsulenterne landet over har oplevet en stigende interesse for etablering af et minivådområde.

Det betyder bare, at der kan være flere hensyn der gør, at det tager tid at få ansøgningen igennem. Derfor kan man lige så godt tage fat i oplandskonsulenten med det samme, hvis man er interesseret.

 

Få gratis rådgivning

Minivådområderne er kollektive virkemidler. Det betyder, at den kvælstofreducerende effekt tæller for det vandopland, man bor i. Etablering af minivådområder er en del af landbrugspakken og en forudsætning for at fastholde de normaliserede kvælstofkvoter.

Det ideelle projekt er for enden af et hoveddræn inden et vandløb. Drænoplandet skal overvejende være lerjord, og arealerne skal afvande til et vandopland med indsatsbehov. Det ideelle vandopland er 50-100 hektar. Her får landmanden en god effekt, og så fylder området ikke for meget.

Allerede inden ansøgningsrunden åbner, kan du få gratis rådgivning af en oplandskonsulent, og man kan få 100 procent i tilskud til etablering af et minivådområde gennem EU-midler.

Du kan få kompensation for det udtagne areal og til vedligehold.

EU-støtte gav kovelfærden et skub

For mælkeproducent Karsten Mikkelsen faldt ønsket om bedre velfærd i stalden sammen med en af EU’s moderniseringsordninger. I dag har forbedringerne givet stigende ydelse. Og landmanden mener, at støtteordningerne skubber landbruget fremad trods bøvl med ansøgningerne.

Uden EU havde vi færre bønder og højere forbrugerpriser

Den fælles landbrugspolitik har understøttet landmændenes indkomst og er også med til at holde forbrugerpriserne nede.

Undersøgelse af tunge køretøjers påvirkning på små kommuneveje

Resultaterne fra en test af seks tunge køretøjers påvirkning af kommuneveje ligger nu klar.

Weidemanns læssere hædret

To læssere fra Weidemann er blevet hædret med fornemme designpriser.

Få maskinparken serviceret og undgå store skjulte omkostninger

Høsten er i fuld gang landet over. For nogen forløber markarbejdet smertefrit, mens det for andre bliver en stressfuld affære grundet maskinnedbrud. Det er vigtigt, at man løbende vedligeholder sine maskiner og kender sine omkostninger på hver enkelt maskine. Der ligger en stor skjult omkostning og truer, hvis en landmand oplever maskinnedbrud midt i høsten.

Ægtepagter er blevet slettet og kan ikke fremskaffes

Et ukendt antal kopier af ægtepagter i den gamle Grenaa-Ebeltoft retskreds er blevet slettet i forbindelse med digitaliseringen af Tingbogen i 2008. Det betyder, at hvis man ikke selv har en kopi af sin tinglyste ægtepagt liggende i skuffen, kan indholdet af ægtepagten ikke længere ses.

Aulum trodsede skybrud

Trods flere skybrud og aflysninger af mønstringskonkurrencen for kvæg og heste kunne udstillerne og de besøgende opleve engagerede dommere, som bedømte malkekvæg, kødkvæg, heste, kaniner, æsler, får og geder.

Dårligt vejr hæmmer høsten

Landmændene på Djursland oplever lige nu store udfordringer med at få bjerget årets høst. I modsætning til sidste år står kornet stort og godt, men vejret sætter en stopper for markarbejdet.

Historisk dyrskue på Det Grønne Museum

Søndag den 18. august trækkes de gamle husdyr i ringen ved Det Grønne Museum til et historisk dyrskue med bedømmelse, rosetter og ærespræmier.
Side 1 af 52 (1033 artikler)Prev1234567505152Next