bannerPos

Landmændene har fået smag for minivådområderne

Her ses Djurslands første minivådområde på 3000 kvadratmeter ved Voer. Foto: Djursland Landboforening
16-09-2020 10:07

Alene hos oplandskonsulenterne i Djursland Landboforening er der i denne ansøgningsrunde lavet ansøgninger til 21 nye minivådområder, som i alt renser drænvandet fra 1400 hektar.

Overalt i landet dukker der minivådområder op. Miljøvenlige tiltag, som landets landmænd har søgt om at få etableret, så de kan være med til at reducere udledningen af kvælstof til vandmiljøet. Oplandskonsulenterne har op til afslutningen af tredje ansøgningsrunde haft ekstremt travlt. Alene hos Djursland Landboforening er der blevet søgt om 21 nye minivådområder, som i alt renser drænvandet fra 1400 hektar.

- Vi har ikke haft behov for at være opsøgende i denne omgang. De fleste, som har henvendt sig, har haft mulighed for at få lavet et minivådområde, fortæller Rikke Skyum, som er afdelingschef for Land, miljø & erhverv i Djursland Landboforening og en af de fem oplandskonsulenter i Team Midtjylland.

Lige inden tredje ansøgningsrunde åbnede, havde Seges sendt et brev ud til de landmænd, hvor de vurderede, det ville være muligt at etablere et minivådområde. Der blev helt konkret sendt et kort over, hvor et kommende bassin kunne placeres.

- Der er ingen tvivl om, at kortene fra Seges virkelig har gjort noget. Samtidig er ordningen blevet mere spiselig for landmændene, fordi de nu begynder at se resultatet af de mange ansøgninger rundt om i landet i form af flotte minivådområder, lyder det fra Rikke Skyum.

Den ekstreme travlhed op mod afslutningen af denne ansøgningsrunde skyldes ikke kun de mange nye ansøgninger, men også de 14 projekter fra sidste ansøgningsrunde, der også skal følges op på.

Den fjerde ansøgningsrunde forventes at åbne i foråret 2021, og skulle man have lyst til at lave et minivådområde, skal man ikke vente for længe med at kontakte oplandskonsulenterne, som fortsat yder gratis rådgivning i forbindelse med etableringen.

- I år var puljen på 115 millioner kroner og næste år bliver den næsten fordoblet til 215 millioner kroner - så vi får endnu mere travlt. Det er virkelig en god ide allerede nu at melde sig på banen og kontakte sin oplandskonsulent, hvis man overvejer et minivådområde. På den måde kan man komme rigtig godt fra start, lyder opfordringen fra Rikke Skyum.

teba

0

Fra nytår gælder nye skærpede regler for selskaber

Flere landmænd vælger at drive deres landbrugsvirksomhed i et anparts- eller aktieselskab. Sine Storgaard, advokat i Norden Advokatfirma, advarer om, at der allerede til næste år kommer nye skærpede regler, man skal være opmærksom på.

Aflyste generalforsamling for anden gang

Selvom Lemvigegnens Landboforening godt kunne have afholdt årets udsatte generalforsamling uden at bryde de nye corona-restriktioner, turde man ikke afvikle den i et område, hvor smittetrykket vokser.

Tid til udskiftning af belysningen i stalden

Lysmængden fra alle lyskilder aftager over tid, men en af fordelene ved LED-belysning er at de kan være tændt langt flere timer end et almindelig lysstofrør.

Mere magt til medlemslandene giver dilemmaer

Selvbestemmelse over EU-støtte giver mening, men kan skabe kontroverser, mener forsker.

Hvad vil Christiansborgs politikere bruge mere EU-magt til?

Medlemslandene kan få mere medbestemmelse over EU's landbrugsstøtte. Men det er ikke alle i Folketinget, der gerne vil bruge den.

Konference om bioøkonomiske muligheder

En række virksomheder i Region Midtjylland er i fuld med at nytænke bioøkonomiske løsninger til energiforsyning og landbrugs- og fødevareproduktionen. På en konference 26. oktober er aktørerne klar til at afrunde og konkludere på ikke færre end 11 projekter.

Færre berøringer får regnestykket til at gå op

På Van Heesch Dairy Partnership ved Skive er fokus at bruge så få mandetimer og slide så lidt på materiellet som muligt frem for at presse ydelsen i vejret.

Hyrdegård indstillet til nordisk miljøpris for naturpleje på vestkysten

Lystbækgaard ved Torsted i Vestjylland er nomineret som Danmarks bidrag til Nordisk Råds Miljøpris 2020. Vinderen findes sidst i oktober.
Side 1 af 94 (1866 artikler)Prev1234567929394Next