Det er vigtigt at have styr på sten- og jorddiger

Den udpegning af diger, som ses på Miljøportalen er kun vejledende. Det vil altså sige, at hvis man skal have helt styr på sine udpegninger så skal man have fat i de gamle 4 cm-kort. (Kilde: arealinfo.dk)

Tenna Bang

Journalist
09-10-2018 07:27
De fleste landmænd og konsulenter har kendskab til Miljøportalen/Arealinfo og hvordan man finder frem til hvad der ligger af beskyttede sten- og jorddiger på sin ejendom. Den udpegning som ses på Miljøportalen er dog kun vejledende. Det vil altså sige, at hvis man skal have helt styr på sine udpegninger så skal man have fat i de gamle 4 cm-kort.

Af: Miljøkonsulent Rasmus Arvidson, LandboNord

1. juli 1992 blev sten- og jorddiger beskyttet efter Naturbeskyttelsesloven(NBL). Et studie havde vist, at der i Østdanmark havde været en kraftig tilbagegang af diger, som var fjernet lovligt, og Folketinget besluttede, at der skulle gøres noget. Beskyttelsen af digerne blev i første omgang lagt ind under NBL som en småbiotop.
Man valgte ved lovens tiltrædelse i 1992 at tage udgangspunkt i de dige-udpegninger, som var påtegnet på de gamle militære 4 cm-kort, indtil man fik lavet en konkret udpegning på landsplan. Den konkrete udpegning er imidlertid aldrig blevet foretaget. Det betyder, at fandtes diget påtegnet på det senest udgivne 4 cm-kort før lovens ikrafttrædelse, er det ifølge loven et beskyttet dige. 
Det faktum at der i årene efter lovens ikrafttrædelse ikke blev foretaget en konkret udpegning af beskyttede diger, kan i bedste fald betegnes som noget frygteligt rod. De ejendomme, hvor der både lovligt og ulovligt er fjernet diger siden lovens ikrafttrædelse, kan jo være handlet både en og to gange siden 1992. Og nuværende ejer har i mange tilfælde ingen chance for at vide, hvad der har været fjernet lovligt og ulovligt.

Vurder digets bevaringsværdige status

Beskyttelsen af diger er senere lagt ind under Museumsloven, med Kulturarvsstyrelsen som tilsynsmyndighed. Der er nu tre forhold hvormed et dige kan have en beskyttelsesværdig status. Landskabelig, kulturhistorisk og biologisk betydning er alle kriterier hvorunder et dige kan være beskyttet. Objektivt set betyder det, at man som lodsejer vil få svært ved at kunne påvise, at et dige ikke har en beskyttelsesværdig betydning, uanset hvilken tilstand diget befinder sig i, og dermed er forvaltningen af digerne af princip restriktiv fra kommunens side.
Praksis og håndtering af sager angående diger er forskellig fra i de enkelte kommuner. Det vil i nogle tilfælde være muligt at få dispensation til mindre ændringer, som etablering af passager til markredskaber. I nogle tilfælde vil det også være muligt at opnå tilladelse til at foretage ændringer i diger, mod etablering af et erstatningsdige. Det vil i alle tilfælde bero på en konkret vurdering af digets bevaringsværdige status, og omfanget af ændringen. 

Miljøportalen er kun vejledende

De fleste landmænd og konsulenter har kendskab til Miljøportalen/Arealinfo og hvordan man finder frem til, hvad der ligger af beskyttede sten- og jorddiger på sin ejendom. Den udpegning som ses på Miljøportalen er dog kun vejledende. Det vil altså sige, at hvis man skal have helt styr på sine udpegninger, så skal man have fat i de gamle 4 cm-kort. 
Det er den nuværende ejer af ejendommen, der hæfter for ulovligt fjernede diger. Så selvom du som lodsejer i god tro har købt en ejendom, uden diger, så kan du stadig komme til at stå i en situation hvor du hæfter for ulovligt fjernede diger i fortiden. En situation som i mange tilfælde kan opleves helt urimelig i forhold til at diget faktisk kan være fjernet før lovens tiltrædelse. 

Hav styr på digerne

Der er fra kulturministeriet afsat 15 mio. kroner som kommunerne har mulighed for at søge til at foretage en konkret udpegning af alle diger. Det er et fåtal af kommuner, der er gået i gang med arbejdet.
Man kunne frygte, at en total gennemgang og en konkret udpegning af alle diger vil medføre en del sager omkring ulovlige fjernede diger. Så derfor er det vigtigt at have styr på sine sten- og jorddiger.
 

Knivskarp hobby

17-02-2019 14:27:00

For 24 år siden lavede Jørn Sønderskov Christensen sin første kniv. Siden er sværhedsgraden øget betragteligt for formanden for Dansk Knivforening, som står klar til at vise arbejdet frem på Jagt & Udeliv-messen i Aars.


Landbrug & Fødevarer Østjylland er blevet en realitet

16-02-2019 11:03:44

Dansk Landbrug Midt-Østjylland har skiftet navn til Landbrug & Fødevarer Østjylland. Med navneskiftet følger ønsket om større synlighed og øget politisk samarbejde blandt de fem Østjyske landboforeninger.


Tørken påvirkede Danish Agro og DLG

15-02-2019 14:53:35

Både hos Danish Agro og DLG har 2018-regnskabet været påvirket af tørken. Alligevel sender de penge tilbage til ejerne.


Hold igen med gødningen

15-02-2019 10:56:42

Det kan være fristende at komme i gang med årets markarbejde og køre en tur med gyllevognen eller gødningssprederen, men hold igen.


Én Kloakdoktor bliver til to

15-02-2019 07:43:36

23-årige Kristian B. Larsen har købt sig ind i Hobrofirmaet, Kloakdoktoren.


Foderstof hjælper konkursbo

14-02-2019 16:06:56

Hornsyld Købmandsgaard gennemfører nu på vegne af konkursboet efter foderstofvirksomheden BMG A/S mange af de kornkøbskontrakter, som Randers-virksomheden havde indgået.


50 nye arbejdspladser i Thisted

14-02-2019 12:43:22

Højere udbeningsaktivitet, en ny afdeling til forædlede Japan varer og kapacitetsløft senere på året giver vækst og 50 nye arbejdspladser på Ticans afdeling i Thisted.


Rejsegilde for Kornets Hus

14-02-2019 12:04:43

Forleden blev Danmarks kommende videns- og inspirationscenter om korn og madkultur, Kornets Hus, fejret ved et velbesøgt rejsegilde.


Vestjyske andelsselskaber indgår samarbejdsaftale

12-02-2019 10:32:52

Vestjyllands Andel og Jysk Energi har, med et driftsoverskud på henholdsvis 94 og 62 millioner kr. i seneste regnskabsår, en betydelig position i hver deres branche. Nu har de to selskaber indgået en samarbejdsaftale for at kunne at udnytte en række fælles relationer.


Ukrainske medhjælpere samles på fodboldbanen

10-02-2019 16:00:44

Flere gange om ugen trækker Sallingsund FC Inter ukrainske landbrugsmedarbejdere fra en stor del af Midt- og Vestjylland til træningsbanen i Højslev.


Landbrug & Fødevarer Østjylland er en realitet

07-02-2019 21:53:09

Dansk Landbrug Midt-Østjylland har skiftet navn til Landbrug & Fødevarer Østjylland. Med navneskiftet følger ønsket om større synlighed og øget politisk samarbejde blandt de fem Østjyske landboforeninger.


Claus Clausen har trukket sig som formand

07-02-2019 21:38:11

Landboforeningen Limfjord meddeler, at nuværende formand, Claus Clausen, Vroue, har valgt at trække sig som formand.


Østjylland har fået sit første minivådområde

06-02-2019 09:26:35

Landmænd over hele landet bidrager lige nu til et bedre miljø. Etableringen af Østjyllands første minivådområde er blevet en realitet.


Oplagte skattefradrag for deltids- og fritidslandmænd

05-02-2019 08:33:00

Det er muligt at få store skattefradrag, hvis man kaster sig ud i et liv på et nedlagt landbrug med få hektar jord, fortæller en skatteekspert.


Østjylland har fået sit første minivådområde

04-02-2019 09:51:00

En landmand ved Haslund syd for Randers kan nu kalde sig en tilfreds indehaver af Østjyllands første minivådområde.


Skadedyr i bygninger

03-02-2019 08:36:05

Der findes mange særprægede ældre bygninger i det danske land. Nogle af farerne ved disse kan være skadedyr. Især rotten kan være svær at bekæmpe.


Landmænd kræver solcelle-arealer af kommunerne

03-02-2019 08:06:48

Agri Nord lægger pres på de nordjyske kommuner for at få udpeget arealer til solcelleanlæg. Det er til gavn for både klima og erhvervet.


Nyt projekt: Herregårde skal give liv til landdistrikter

31-01-2019 14:00:39

Under titlen »Jagten på Fortiden« skal danskerne de næste tre år på genopdagelse i deres lokale herregårdsområder med events og undervisning i det fri.


Biogas i grøn erhvervspark

31-01-2019 08:09:38

Forleden blev første spadestik taget til Greenlab Skive Biogas, der skal være et centralt omdrejningspunkt i den grønne erhvervspark.


De globale fødevarepriser falder

12-01-2018 14:27:01

Opgørelser, som FN's fødevare- og landbrugsorganisation, FAO, netop har offentliggjort, viser at de globale fødevarepriser falder


Side 1 af 33 (648 artikler)Prev1234567313233Next

Digitale brochurer

A-One Danmark er den danske del af Devenish & A-One Feeds og har over 60 års erfaring i landbrugsindustrien. Devenish er førende inden for udvikling og levering af avancerede ernæringsmæssige løsninger i forbindelse med de forskellige udfordringer, som vores kunder står over for inden for svine- og fjerkræsektoren samt i forbindelse med drøvtyggere, kæledyr og heste.

Gennem årene har Hansen & Larsen gennemført en lang række byggeprojekter i dansk landbrug. Vi har sat vores signatur på en bred vifte af kostalde, svinestalde, specialstalde, haller og gylletanke – for nu blot at nævne de mest oplagte projekter inden for dette felt.

Polaris ATV er amerikanske ATV maskiner i høj kvalitet. Polaris Sportsman ATV’er er driftsikre og har lang levetid til gode priser. Vores sortiment omfatter proffesionelle arbejds ATV’er, Rangere som er terrængående med kabine, lad og plads til to Sportsman ATV’er og Ranger er modeller som ofte bliver brugt i landbrug. Vi har også kraftige og sikre børneATV’er, EL-biler og meget mere. Vi har et bredt tilbehørssortiment og redskabssortiment til Sportsman ATV’erne og Ragner modellerne, med det rigtige udstyr og de rigtige redskaber bliver maskinerne nyttige arbejdsredskaber.

– DER ER RIGTIG MANGE PENGE I RENT DRIKKEVAND TIL PRODUKTIONSDYR I LANDBRUGET – ECA-vand også kaldet NEUTHOX, er det nye sort til alle produktionsdyr i landbruget. Waterclean ApS er forhandler af det eneste danskproducerede ECA-vand anlæg i Danmark. NEUTHOX er godkendt af fødevarestyrelsen og registreret (lovpligtigt) i EU! Waterclean ApS har mere end 35 års erfaring i vandbehandling, og rådgivning! Vi kan træffes på tlf. +45 82 30 40 20 eller e-mail: lg@waterclean.dk

Læs de nyeste tilbudsaviser fra P. Lindberg

Se flere brochurer