bannerPos

Vil opdrage landmænd til at tjekke bremserne

Over halvdelen af de testede vogne hos TBS Holstebro havde fejl på bremserne.

Tekst og foto: Christian Carus

Fagjournalist
11-09-2020 07:44
Hos TBS håber man, at fast tilbud om bremsetjek inden høst-, majs- og gyllesæsonen kan være med til at forbedre landmændenes fokus på vognbremser. I første testrunde i Holstebro dumpede over halvdelen af vognene.

- Den bremser 95 procent skævt, konstaterer mekaniker Mads Hovgaard.

Dermed var vognen ligesom godt halvdelen af de vogne, der forleden kom forbi TBS Holstebro for at få tjekket op på bremserne: ikke i orden.

Over to dage havde den vestjyske TBS-afdeling sat fokus på bremsetjek. Et område, som sælger og initiativtager Thomas Lilleholt mener fortjener mere opmærksomhed.

- I forhold til lys på traktor og maskiner er der sket meget over de sidste 15-20 år. Det har langt de fleste landmænd og maskinstationer helt styr på nu. Til gengæld må vi konstatere, at langt fra alle er lige så gode til at få justeret bremserne, fortæller Thomas Lilleholt, der tog initiativ til bremseindsatsen efter nedslående meldinger fra en politiindsats ugen forinden.

Her havde man tjekket en række traktorer og vogntog i området omkring Viborg og Spøttrup nord for Skive samt området omkring Spjald. Her var der bremsefejl på cirka halvdelen af de undersøgte vogne, hvilket gav anledning til både bøder, kørselsforbud og mistede kørekort.

Faste tests

Med to dage i Holstebro, der viste klar plads til bremseforbedringer, forventer man hos TBS nu at få taget testanlægget – som man har haft siden 2014 – sat mere systematisk i brug.

- Vi håber på at få lavet en model, hvor bremsetest bliver et fast indslag op til de forskellige sæsoner - høst-, majs-, og gyllesæsonen – hvor vi så stiller anlægget op nogle dage i hver afdeling. Det er noget, vi har talt om tidligere, men aldrig fået gjort noget ud af, fortæller Thomas Lilleholt, der de sidste seks år kun har set testanlægget blive brugt sporadisk.

- Det tager en halv dag at stille op, så det er ikke noget, man finder frem for en enkelt vogn, men hvis man kan få det lavet til en fast ting og få sendt flere vogne igennem, giver det rigtig god mening. For når først det er sat op, kan vi teste de fleste vogne på en halv time, forklarer sælgeren, mens Mads Hovgaard pumper på bremsehydraulikken.

Svært at vurdere

I Thomas Lilleholts optik er der flere gode grunde til at få testet vognbremserne:

- Det er sådan en ting, der nærmest er umulig at vurdere i det daglige arbejde, hvis man ikke har kørt med vognen fra ny af. Hvis det var traktorens baghjul, der bremsede skævt, ville man mærke det med det samme, men det er noget andet, når vi snakker vogne. Så mærker man det ikke på samme måde. Derfor kan man også kun få vished ved en regulær test. Det er ikke nok at tro, at bremserne virker. Man skal vide det, og der er altså mange, der bliver overraskede, når de kommer her, for de fleste har på fornemmelsen at bremserne virker, som de skal, fortæller sælgeren.

- Og det er bare så vigtigt både image- og sikkerhedsmæssigt, at bremserne virker. Det belaster også traktoren utrolig meget, hvis ikke bremserne gør, som de skal. Derudover ved enhver landmand, hvor kostbar tiden er, når høsten står på. Der har man ikke tid til at blive stoppet og få kørselsforbud. Der skal dagene udnyttes til fulde, og man ved også, at det er umuligt at låne en vogn af kollegerne, fordi de har lige så travlt, konstater Thomas Lilleholt, der tager 200 kroner pr. aksel for en test.

- Det er en lille pris for at få vished om, at alt er som det skal være. Jeg tænker også, at det må være rart at kunne vise en seddel på at tingene i hvert fald fungerede, som de skulle for en måned siden, hvis man skulle blive stoppet af politiet. Jeg ved ikke, om det vil få dem til at se mildere på eventuelle fejl, men så har man i hvert fald vist sin gode vilje.

Skal opdrages

To dage med fokus på bremser er dog langt fra nok til at få vendt en kedelig statistik erkender Thomas Lilleholt, der fik besøg af 10 kunder til bremsetjek.

- Det er noget, vi lige så stille skal have opdraget vores kunder til. Her i første omgang var det en lidt pludselig indskydelse, men hvis vi får gjort det til en fast ting og rammer de rigtige tidspunkter inden sæsonerne, er der forhåbentlig også flere, der fremover vil benytte sig af det, spår Thomas Lilleholt, der sammen med resten af TBS-holdet også har ture ud af huset med testanlægget på tegnebrættet.

- Vi har snakket om at få stillet anlægget op ved en kartoffelcentral, hvor der kommer mange vogne forbi, som så kunne blive tjekket, når de alligevel var der. Der kunne også ligge muligheder i at få det sat op hos en maskinstation, hvor det kunne stå nogle dage, så man kunne få testet en masse maskiner. Det gælder som sagt om at få opfundet en måde, hvor vi kan tjekke flere vogne og gøre testen mere tilgængelig for vores kunder, fastslår Thomas Lilleholt, der trods mange dumpede vogne også kunne se flere klare sig gennem testen uden anmærkninger.

- Det er dejligt at se, at det ikke er alle vogne, der er problemer med. Men der er stadig stor plads til forbedring, konstaterer han, og krydser fingre for, at alle de testede vogne kommer igen til næste år – også selvom de gik glat igennem tjekket denne gang.

- Bremserne bliver også påvirkede af at stå stille. De kan ruste fast og der kan ske mange forskellige ting. Derfor er det ikke nogen garanti, at de blev testet sidste år, selvom vognen ikke er blevet brugt siden, advarer han.

- I forhold til lys på traktor og maskiner er der sket meget over de sidste 15-20 år. Det har langt de fleste landmænd og maskinstationer helt styr på nu. Til gengæld må vi konstatere, at langt fra alle er lige så gode til at få justeret bremserne.

Thomas Lilleholt, TBS

0

Aflyste generalforsamling for anden gang

Selvom Lemvigegnens Landboforening godt kunne have afholdt årets udsatte generalforsamling uden at bryde de nye corona-restriktioner, turde man ikke afvikle den i et område, hvor smittetrykket vokser.

Tid til udskiftning af belysningen i stalden

Lysmængden fra alle lyskilder aftager over tid, men en af fordelene ved LED-belysning er at de kan være tændt langt flere timer end et almindelig lysstofrør.

Mere magt til medlemslandene giver dilemmaer

Selvbestemmelse over EU-støtte giver mening, men kan skabe kontroverser, mener forsker.

Hvad vil Christiansborgs politikere bruge mere EU-magt til?

Medlemslandene kan få mere medbestemmelse over EU's landbrugsstøtte. Men det er ikke alle i Folketinget, der gerne vil bruge den.

Konference om bioøkonomiske muligheder

En række virksomheder i Region Midtjylland er i fuld med at nytænke bioøkonomiske løsninger til energiforsyning og landbrugs- og fødevareproduktionen. På en konference 26. oktober er aktørerne klar til at afrunde og konkludere på ikke færre end 11 projekter.

Færre berøringer får regnestykket til at gå op

På Van Heesch Dairy Partnership ved Skive er fokus at bruge så få mandetimer og slide så lidt på materiellet som muligt frem for at presse ydelsen i vejret.

Hyrdegård indstillet til nordisk miljøpris for naturpleje på vestkysten

Lystbækgaard ved Torsted i Vestjylland er nomineret som Danmarks bidrag til Nordisk Råds Miljøpris 2020. Vinderen findes sidst i oktober.

Majsen skal først i jorden til maj

En god fremspiring i majsen kræver en ordentlig jordtemperatur – og det får man ikke i midten af april, lyder det fra en grovfoderrådgiver fra Velas.
Side 1 af 94 (1865 artikler)Prev1234567929394Next