bannerPos

Bukkejagten er belønningen for en god forvaltning af områdets råvildt

På Fyn skyder jægerne to bukke ud af tre rådyr. Det handler om tradition, jagtglæde men ikke ond vilje, påpeger Niels Søndergaard. Som jagtfaglig chef i Jægerforbundet håber han på en ændring i den onde spiral.

Tekst og foto: Niels Søndergaard

Jagtfagligchef/Afdelingschef Danmarks Jægerforbund
23-05-2020 08:00
Jagtfaglig chef peger på en voldsom underhøstning af hundyr og unge dyr, når de fynske jægere skyder to bukke ud af rådyr.

Mine udtalelser her i avisen den 6. maj har tilsyneladende givet anledning til en række misforståelser, som jeg gerne skal afklare.

Fra slutningen af1980’erne steg antallet af rådyr, som jægere nedlagde eksplosivt. I 2009 toppede udbytte med mere end 132.000. Siden da er udbytte blevet reduceret med knap en tredjedel.

Zoomer man ind på områder som for eksempel Fyn, som historisk lå meget højt med råvildtudbyttet, kom der et drastisk fald i udbytte flere år, førend vi så det på landsplan.

Uanset hvor og hvornår så bør voldsom reduktion i et af jægernes mest fortrukne jagtobjekter afføde handling. Der har været gjort forskellige forsøg på et klarlægge en årsag til disse lokalt oplevede bestandskollaps. Ingen entydig forklaring er påvist. Men mange teser er udtænkt - fra tungmetal, forgiftning fra landbrugets svinegylle og til ukendte virussygdomme. Alle resultater peger i retning af, at vi er vidne til et syndrom. 

Kan kun tage ansvar for egne handlinger

Som jægere er der få ting, som vi reelt vil kunne gøre, selv om vi kendte den konkrete forklaring. Vi kan ikke medicinere vilde dyr. Vi kan ikke påbyde et eller flere erhverv at omlægge deres driftsmetoder. Det, vi – derimod - kan, er at tage ansvar for vores egne handlinger.

Vi ved faktisk ganske udmærket, hvad der skal til for at råvildt trives. Trivsel målt på god kondition, høj produktion og stærke trofæer. Det har blandt andre den verdenskendte danske råvildtforsker Helmuth Strandgaard fortalt os for længe side. Vi skal have bestanden under terrænets biologiske bæreevne og vores samlede bestand i den produktive alder.

Sidste gang, det samlede råvildtudbytte blev opgjort minutiøst, var i jagtsæsonen 2012/13. Det viste sig, at mere end hver andet rådyr, der blev nedlagt, var en buk. Ingen kan sige, om det antal af bukke er for højt. Men det bør sige sig selv for en hver med indsigt i pattedyrs reproduktion, at det er en voldsom underhøstning af hundyr og unge dyr.

Hvis en landmand kun sender sine voksne handyr på slagteriet, vil stalden meget hurtigt blive overfyldt. Naturens måde at kompensere her for vil i første omgang være, at produktionen falder, men i anden omgang at der udbryder tæthedsafhængige sygdomme.  

På Fyn skyder jægerne to bukke ud af tre rådyr

Siden undersøgelsen i 2012/13 er der intet, der peger på, at jægernes afskydningsfordeling er blevet bedre – snarere tværtimod.

Ser vi på de fynske kommuner er op mod to ud af tre rådyr, der årligt nedlægges bukke.

Nu er jægere jo forstandige mennesker. Så hvorfor fastholdes denne onde spiral?

Jeg ser to årsager: Den første handler om tradition. Mange jægere kan huske, at råvildtet er gået fra fåtalligt til alment udbredt. En del af årsagen hertil her ubetinget været, at man ikke skød råerne – det var jo dem, der skulle producere lammene. I opgangstiderne gik det godt, der var masser af plads, som bestanden kunne brede sig ud på. De ældste og svagelige råer faldt bort under hårde vintre etc.

Denne mentalitet hænger stadig fast. For hvad man i ungdommen nemmer, man ej i alderdommen glemmer. Endvidere virker det kontraintuitivt, at når bestanden går tilbage, så skal man nedlægge flere af hundyr – der er jo dem, som skal sikre bestandens produktion.  

Sker af jagtglæde, ikke ond vilje

Den anden årsag er, at bukkejagten ganske enkelt er fantastisk! Ikke alene jager vi i naturen, hvor mange synes, at den er allermest dragende. Det er også den jagttid, hvor vi har mest tid til det overhovedet. Dagene er lange. Vi gå på jagt på tidspunkter, hvor vores omgivelser ikke forventer noget af os. Hverken arbejdsgiver eller familie har de store forventninger til, hvad man bruger sin tid til før klokken 8 og efter klokken 19.

Nu er jagt jo et begrænset gode, og cirka 100.000 aktive bukkejægere kan ikke alle have adgang til arealer, hvor der bæredygtigt kan afskydes det antal bukke, som mange gerne vil. Dermed sker der - ikke af ondvilje men af simpel jagtglæde - en uforholdsmæssig stor afskydning af bukke på nogle arealer.

I Jægerforbundet arbejder vi ud fra den tilgang, at råvildtjagten begynder den 1. oktober og først slutter den 15. juli.

Vi mener nemlig, at der bæredygtigt kan nedlægges en buk på arealer, hvor der forudgående er nedlagt en rå og mindst et lam. Bukkejagten er belønningen for en god forvaltning af områdets råvildt.

Knæk og bræk til alle derude.

0

Opdatér din miljøgodkendelse og øg dit dækningsbidrag

Er din miljøgodkendelse mere end et par år gammel, er der gode chancer for, at en ny kan tjene sig selv ind på under et år og efterfølgende give en årlig gevinst.

»Mig og far« – en kærlighedshistorie til limousineracen

Man skal ikke tage fejl af det lange lyse hår, smykkerne og de tætsiddende jeans. Mille Kragelund er 20 år gammel, passioneret limousineavler og bidt af dyrskuer. Hun stiller i år med tyren Kærsgaards Oberst.

DM i pløjning på en lidt anderledes måde

Den frivillige styregruppe bag LandboUngdoms DM i pløjning har besluttet, at man vil fastholde afholdelsen af DM i pløjning til efteråret ved Aarhus. Det bliver dog noget anderledes, end planen var, før Covid-19 pandemien ramte Danmark.

Større område, mere specialisering

Mens Agroteks comeback som Valtra-forhandler i Vendsyssel har givet vokseværk for både dækningsområde og medarbejderstab, har det også givet maskinforhandleren en størrelse, der giver bedre mulighed for specialisering, som skal komme både nye og gamle kunder til gode.

Hobro Dyrskue bliver i år et virtuelt dyrskue

I år vil man kunne opleve et sjovt og anderledes Hobro Dyrskue når en onlineudgave åbner op lige efter pinse. Her bliver det muligt, fra ens mobiltelefon eller tablet, at besøge maskinudstillere og se de flotte udstillede dyr.

Lundbæk skal rumme alle og følge dem på vej

Nordjyllands Landbrugsskole skal i fremtiden være endnu bedre til at rumme og gribe forskelligheden. De skal følge med tiden og uddanne elever, som passer til hvad samfundet efterspørger. Og så er det vigtigt for den nye forstander, Jakob Autzen, ikke at slippe de unge efter endt uddannelse. Det skal blandt andet ske gennem et traineeforløb for uddannede agrarøkonomer.

Den nye forstander er kommet »hjem«

Jakob Autzen er ny forstander på Nordjyllands Landbrugsskole. Skolen er ikke ny for ham, det var her han i sin tid tog sin landmandsuddannelse og senere underviste som landbrugsskolelærer. Nu er Jakob kommet »hjem« – denne gang som forstander.

Græsmaskiner på Danmarksturné

De velkendte græsmaskiner fra Kuhn tager nu på Danmarksturné. Her vil de demonstrere alt fra skårlægning til indpakning.

Subaru går efter landkunder

Permanent firhjulstræk er et slagnummer for den japanske bilproducent, der har lanceret en ny version af sin XV-model.
Side 1 af 82 (1632 artikler)Prev1234567808182Next