bannerPos

Klageinstans med åbenlys inhabilitet

23-05-2020 17:18

Når inhabilitet er så åbenlys, er konstruktionen uholdbar, hvis vi vil pynte os med at leve i et retssamfund, skriver Jørn Rasmussen blandt andet i dette debatindlæg.

Af Jørn Rasmussen, bestyrelsesmedlem i Fair Spildevand, Pilealle 5, Vordingborg

DEBATINDLÆG I LandbrugØst uge 18 omtalte jeg embedsværkets og interesseorganisationernes indbyrdes afhængighed.

Som bestyrelsesmedlem i den landsdækkende interesseorganisation Fair Spildevand undgår man ikke at komme i berøring med diverse klageinstanser.  

Man kunne ønske, at disse instanser var mere uafhængige, da de værste skæverter ville kunne opfanges, hvis embedsmændene ikke blev på dydens smalle vej inden for lovens rammer.

Men sådan forholder det sig desværre ikke. Lad os tage Miljø- og Fødevareklagenævnet, som er et relevant nævn i denne her sammenhæng. Det har blandt andet behandlet »Beder-sagen« om forbud mod anvendelse af pesticider på landbrugsjord.

En slags svikmølle

I Miljø- og Fødevareklagenævnet er de samme interessegrupper repræsenteret, som indirekte har haft indflydelse på den følgelovgivning, der klages over – nemlig Danmarks Naturfredningsforening (DN), Danmarks Sportsfiskerforbund (DS) og Landbrug & Fødevarer (L&F).

Vi kender DN’s »landbrugsvenlige« holdninger, men DS afviger ikke meget herfra. Således udtalte deres fiskebiolog Kaare Ebert til DR primo februar 2020:

»Vi har brugt 60-70 år på at smadre havmiljøet med kvælstof, så nu tager det nok nogle år at få et godt havmiljø tilbage igen. Men ved at etablere nogle kystnære stenrev kan vi fremme processen med at få torsken tilbage igen. Så når vi får stoppet udledningen af kvælstof, kan vi nå i mål«.

De produktive erhverv, landbrug, skovbrug og fiskeri, som er underlagt lovgivningen, er dermed havnet i en slags svikmølle.

Når inhabilitet er så åbenlys, er konstruktionen uholdbar, hvis vi vil pynte os med at leve i et retssamfund.

Løgnagtige miljøanklager

Et modargument kunne være, at L&F også deltager som interesseorganisation for at skabe lidt balance. 

Igennem flere årtier har L&F, med Seges som garant for den forskningsmæssige validitet, haft mandatet til at varetage landbrugets interesser. Det er muligt, de har haft viljen, men at imødegå de falske og løgnagtige miljøanklager imod landbruget, har de ikke evnet. Bæredygtigt Landbrugs relative store succes bør her være dokumentation nok.

Fair Spildevands medlemmer i landdistrikter bliver på samme måde som landbruget pålagt mange tåbelige og lovstridige påbud, der hviler på misforståede naturlove og manglende lovpligtige målinger. Men Fair Spildevand har ikke de samme muskler og accept i samfundet som L&F.

Fantasi-beregninger

Derfor vil jeg opfordre L&F – sammen med andre gode kræfter i landbruget – om at reparere på fortidens synder ved at ignorere alle de »fantasi-beregninger« med tilhørende konklusioner, der ligger til grund for lovgivningen og i stedet forlange målinger fra virkeligheden.

I modsat fald vil det samlede landbrug forlange fuldskalaforsøg i virkeligheden, der dokumenterer konklusionerne fra modelberegningerne på samme måde, som man gør med al anden forskning. Hvor svært kan det være – tag jer nu sammen.

I denne epidemitilstand, der synliggør landbrugets betydning for samfundet, vil jeg minde om det i øjeblikket meget benyttede Churchill-citat: »Lad aldrig en god krise gå til spilde«. 

0

Større område, mere specialisering

Mens Agroteks comeback som Valtra-forhandler i Vendsyssel har givet vokseværk for både dækningsområde og medarbejderstab, har det også givet maskinforhandleren en størrelse, der giver bedre mulighed for specialisering, som skal komme både nye og gamle kunder til gode.

Hobro Dyrskue bliver i år et virtuelt dyrskue

I år vil man kunne opleve et sjovt og anderledes Hobro Dyrskue når en onlineudgave åbner op lige efter pinse. Her bliver det muligt, fra ens mobiltelefon eller tablet, at besøge maskinudstillere og se de flotte udstillede dyr.

Lundbæk skal rumme alle og følge dem på vej

Nordjyllands Landbrugsskole skal i fremtiden være endnu bedre til at rumme og gribe forskelligheden. De skal følge med tiden og uddanne elever, som passer til hvad samfundet efterspørger. Og så er det vigtigt for den nye forstander, Jakob Autzen, ikke at slippe de unge efter endt uddannelse. Det skal blandt andet ske gennem et traineeforløb for uddannede agrarøkonomer.

Den nye forstander er kommet »hjem«

Jakob Autzen er ny forstander på Nordjyllands Landbrugsskole. Skolen er ikke ny for ham, det var her han i sin tid tog sin landmandsuddannelse og senere underviste som landbrugsskolelærer. Nu er Jakob kommet »hjem« – denne gang som forstander.

Græsmaskiner på Danmarksturné

De velkendte græsmaskiner fra Kuhn tager nu på Danmarksturné. Her vil de demonstrere alt fra skårlægning til indpakning.

Subaru går efter landkunder

Permanent firhjulstræk er et slagnummer for den japanske bilproducent, der har lanceret en ny version af sin XV-model.

Oase for lokale fødevarer midt i byen

Byens Gårdbutik i Svendborg sælger varer fra 65 forskellige fødevareproducenter og skaber arbejdspladser til folk på kanten af det ordinære arbejdsmarked.

Landbrugsstyrelsens tilsagnsbreve forvirrer unødigt

Ordlyden i den mail, som Landbrugsstyrelsen lige nu sender ud til landets landmænd vedrørende tilskud til målrettet kvælstofregulering, er forvirrende, mener Christina H. Siegumfeldt, planteavlskonsulent i Djursland Landboforening, som dagligt oplever opkald fra områdets landmænd.

Få gennemført generationsskifte inden 1. juli

Nye regler og ny praksis ved familie-salg kan blive dyrt for landmænd, lyder det fra Sagro-dirktør.
Side 1 af 82 (1629 artikler)Prev1234567808182Next