bannerPos

Søg tilskud til nye stalde på kvægbedrifter i efteråret

Fra 4. september til 30. oktober kan man søge tilskud til nye stalde på kvægbedrifter, herunder til både malkekvæg og kødkvæg/slagtekalve. Arkivfoto: Tenna Bang

Tekst og foto: Redaktion AgriNews

10-09-2020 07:56
Der er 85 millioner kroner i puljen, og denne gang fokus på reduktion af miljøbelastning. Derfor skal der investeres i miljøteknologi.

Der er fra den 4. september 2020 til den 30. oktober 2020 mulighed for at søge tilskud til nye stalde på kvægbedrifter, herunder til både malkekvæg og kødkvæg/slagtekalve.

Der gives 20 procent i tilskud af de standardpriser, som Landbrugsstyrelsen har bestemt, og man kan maksimalt opnå 5 millioner kroner i støtte. Der er afsat 85 millioner kroner, heraf 20 millioner kroner øremærket til økologi.

Skal gå til miljøteknologi

Forskellen fra de tidligere ansøgningsrunder er, at der er meget mere fokus på reduktion af miljøbelastningen fra kvægbrugssektoren. Det betyder, at der skal investeres i en miljøteknologi.

Det kan være teknik til fasefodring, teltoverdækning af gylletank, forsuringsanlæg og overvågning af dyrenes adfærd – og nogle kan endda kombineres. En anden vigtig ændring er, at der udelukkende kan søges til nye staldkvadratmeter. Det vil sige ikke til ombygninger.

Der søges ikke længere på antal dyr, men på et bruttoareal af det, der skal bygges, samt en miljøeffekt. Det hele ender ud med at give en omkostningseffektivitets-score. Som tidligere vil der prioriteres tilskud til dem med højest score.

Bruttoarealet opgøres som det areal i stalden, dyrene har både kontinuerlig og kortvarig adgang til. Dette er målt fra ydersiden af ydervægge og fratrukket servicearealer, arealer med malkefaciliteter, foderlade og halmlade.

Hvis der skal indgå flere af staldtyperne i dit projekt, skal én af staldtyperne minimum udgøre 70 procent af opholdsarealet i projektet. Det er den staldtype, du angiver ved ansøgning om tilsagn om tilskud. Opholdsarealet er den del af stalden, som dyrene har kontinuerlig adgang til.

Der er ikke krav om finansieringserklæring, miljø- eller byggetilladelser ved ansøgning om tilskud. Du skal dog være opmærksom på, at byggeriet skal være færdigt ved udgangen af 2023. Ligeledes er der ikke krav om 2 tilbud fra leverandører, men krav om at gemme fakturaer i 5,5 år efter udbetaling af tilskuddet – og endelig skal investeringerne bibeholdes i 3 år.

Kontakt din bygnings- og tilskudskonsulent for at høre nærmere om tilskudsordningen.

Tilskudspuljen er opdelt i 3 indsatsområder:

 

Indsatsområde

Samlet pulje (mio. kr.)

Heraf øremærket til økologi (mio. kr.)

1.

Etablering af stalde til malkekvæg/kvier og malkestald

21

5

2.

Etablering af stalde til malkekvæg/kvier

35

8

3.

Etablering af stalde til slagtekvæg og/eller kalve

29

7

I alt

 

85

20

 

0

Aflyste generalforsamling for anden gang

Selvom Lemvigegnens Landboforening godt kunne have afholdt årets udsatte generalforsamling uden at bryde de nye corona-restriktioner, turde man ikke afvikle den i et område, hvor smittetrykket vokser.

Tid til udskiftning af belysningen i stalden

Lysmængden fra alle lyskilder aftager over tid, men en af fordelene ved LED-belysning er at de kan være tændt langt flere timer end et almindelig lysstofrør.

Mere magt til medlemslandene giver dilemmaer

Selvbestemmelse over EU-støtte giver mening, men kan skabe kontroverser, mener forsker.

Hvad vil Christiansborgs politikere bruge mere EU-magt til?

Medlemslandene kan få mere medbestemmelse over EU's landbrugsstøtte. Men det er ikke alle i Folketinget, der gerne vil bruge den.

Konference om bioøkonomiske muligheder

En række virksomheder i Region Midtjylland er i fuld med at nytænke bioøkonomiske løsninger til energiforsyning og landbrugs- og fødevareproduktionen. På en konference 26. oktober er aktørerne klar til at afrunde og konkludere på ikke færre end 11 projekter.

Færre berøringer får regnestykket til at gå op

På Van Heesch Dairy Partnership ved Skive er fokus at bruge så få mandetimer og slide så lidt på materiellet som muligt frem for at presse ydelsen i vejret.

Hyrdegård indstillet til nordisk miljøpris for naturpleje på vestkysten

Lystbækgaard ved Torsted i Vestjylland er nomineret som Danmarks bidrag til Nordisk Råds Miljøpris 2020. Vinderen findes sidst i oktober.

Majsen skal først i jorden til maj

En god fremspiring i majsen kræver en ordentlig jordtemperatur – og det får man ikke i midten af april, lyder det fra en grovfoderrådgiver fra Velas.
Side 1 af 94 (1865 artikler)Prev1234567929394Next