bannerPos

Gode resultater med nedtrappet mælkemængde

Nedtrapning af sødmælk hos leverandøren og høj mængde skummetmælk hos slagtekalvsproducenten kan give bedre resultater.

Christian Carus

Journalist
07-06-2019 13:01
På DLBR Slagtekalves sommermøde fortalte dyrlæge Lene Jensen, LVK, om gode resultater ved nedtrapning af mælkemængden hos leverandøren efterfulgt af høj tildeling hos slagtekalveproducenten.

Der er noget at hente, hvis slagtekalveproducenter kan få leverandørerne til at trappe tildelingen af sødmælk til kalvene ned den sidste uge inden flytning fra mælkeproducenten og selv lægge ud med en høj tildeling af skummetmælk.

- Og hvis det ikke er muligt at få mælkeproducenten med på at nedtrappe, så er der i hvert fald en idé i, at I selv giver en høj mælkemængde, når I modtager kalvene, lød det fra dyrlæge Lene Jensen fra LVK, da DLBR Slagtekalve holdt sommermøde hos Rasmus Alstrup ved Videbæk.

Med sig havde hun resultater fra Seges-projektet, »Fra Kalv til Krog«, hvor man havde forsøgt sig med forskellige mælkefodringsstrategier hos Rasmus Alstrup og et udpluk af hans leverandører.

Halvdelen af kalvene i forsøget fortsatte med en konstant høj mælketildeling hos leverandøren inden flytningen, mens den anden halvdel blev nedtrappet. Hver af disse grupper blev så igen delt i to, hvor den ene blev tildelt en høj andel af skummetmælk – syv liter eller mere – mens den anden fik en lav andel af skummetmælk – fem liter eller mindre.

I en tabel kunne Lene Jensen vise, at de kalve, der var blevet nedtrappet og efterfølgende havde fået en høj mælkemængde, havde den laveste slagtealder af de fire grupper. 295 dage mod et gennemsnit på 298. Slagtevægten var ligeledes højere end gennemsnittet med 203 kilo mod 201 i gennemsnit. Mens tilvækstværdien også var højere end gennemsnittet.

Samtidig lå kalvene i gruppen med nedtrapning – og efterfølgende høj tildeling – lavere end de andre ved slagtefund af både leverbylder, lungear og bughindear.

 

Råd til at betale leverandøren mere

Økonomisk kommer nedtrapningen dog til at koste for mælkeproducenten inden salget til slagtekalvsbesætningen. Ifølge Seges-udregningerne kommer management og tabt tilvækst til at trække ned, så mælkeproducenten mister 69,62 kroner pr. kalv.

- Men for jer slagtekalveproducenter vil nedtrapning og efterfølgende høj mælketildeling give en ekstra værdi, som også burde give plads til at betale mælkeproducenten lidt mere, hvis han går med til at trappe kalvene ned, fastslog Lene Jensen, der kunne se forsøget give et dækningsbidrag på 1.422 kroner pr. produceret kalv og 1.982 kroner pr. årskalv. Ved konstant mælketildeling hos mælkeproducenten og høj tildeling hos slagtekalveproducenten lød dækningsbidraget på 1.292 kroner pr. produceret kalv og 1.767 kroner pr. årskalv.

- Forsøget tyder i hvert fald på, at der er noget at hente både i forhold til sundhed og tilvækst, hvis mælkemængden bliver nedtrappet inden salg, og slagtekalveproducenten starter op med høj mælkemængde i besætningen, fastslog hun.

Drivvåde dyrskue-smil i Thisted

En ordentlig byge midt på dagen tog ikke humøret fra gæster eller -udstillere på Dyrskuet Thy-Mors.

175 gæster oplevede fremtidens topsorter på Mors

Fremtidens sorter var på programmet da Vestjyllands Andel holdt markvandring på Peterslund på Mors.

100-årige Grimme har stort fokus på kundepleje

Mange ting har ændret sig i de 100 år, det nuværende Grimme Skandinavien har eksisteret. Men kundeplejen er fortsat i højsædet.

Succesfuldt åbent hus

Almas måtte forleden ud og købe flere grillpølser og drikkevare da flere end ventet kom til åbent hus i Hvam.

Velbesøgt Agri Farm Day

600-700 nordjyder lagde vejen forbi Agri Farm Day ved Aalborg.

Faste kameraer optimerer i stalden

Selvom det er mere end et år siden, han første gang fik lavet en videoanalyse fra stalden, finder Christian Mark stadig stof til eftertanke, når han kigger på billeder fra sine faste kamerainstallationer.

Traditioner i Løgstør

Lørdag den 15. juni er der dyrskue i Løgstør. Et skue med landbrugsdyr og et særligt fokus på sund og hurtig mad.

Så er der dyrskue i Skive

Den 15. juni er det 14. gang MidtWest Farmshow løber af stablen.

Sojaen skippet til fordel for hestebønner

Mælkeproducent Martin Agesen, Vestervig, prøvede for første gang at dyrke og fodre med hestebønner sidste år til sine økologiske malkekøer. Ser man bort fra tørken blev det en så stor succes, at hestebønnerne nu er en fast del af foderplanen.

Arealet med faunastriber er blevet fordoblet i år

Landmænd i rådgivningsvirksomheden Sagros område har i år sået faunastriber, der vil kunne dække en to meter bred blomsterstribe fra Skagen til grænsen
Side 1 af 46 (901 artikler)Prev1234567444546Next