bannerPos

Gode resultater med nedtrappet mælkemængde

Nedtrapning af sødmælk hos leverandøren og høj mængde skummetmælk hos slagtekalvsproducenten kan give bedre resultater.

Christian Carus

Journalist
07-06-2019 13:01
På DLBR Slagtekalves sommermøde fortalte dyrlæge Lene Jensen, LVK, om gode resultater ved nedtrapning af mælkemængden hos leverandøren efterfulgt af høj tildeling hos slagtekalveproducenten.

Der er noget at hente, hvis slagtekalveproducenter kan få leverandørerne til at trappe tildelingen af sødmælk til kalvene ned den sidste uge inden flytning fra mælkeproducenten og selv lægge ud med en høj tildeling af skummetmælk.

- Og hvis det ikke er muligt at få mælkeproducenten med på at nedtrappe, så er der i hvert fald en idé i, at I selv giver en høj mælkemængde, når I modtager kalvene, lød det fra dyrlæge Lene Jensen fra LVK, da DLBR Slagtekalve holdt sommermøde hos Rasmus Alstrup ved Videbæk.

Med sig havde hun resultater fra Seges-projektet, »Fra Kalv til Krog«, hvor man havde forsøgt sig med forskellige mælkefodringsstrategier hos Rasmus Alstrup og et udpluk af hans leverandører.

Halvdelen af kalvene i forsøget fortsatte med en konstant høj mælketildeling hos leverandøren inden flytningen, mens den anden halvdel blev nedtrappet. Hver af disse grupper blev så igen delt i to, hvor den ene blev tildelt en høj andel af skummetmælk – syv liter eller mere – mens den anden fik en lav andel af skummetmælk – fem liter eller mindre.

I en tabel kunne Lene Jensen vise, at de kalve, der var blevet nedtrappet og efterfølgende havde fået en høj mælkemængde, havde den laveste slagtealder af de fire grupper. 295 dage mod et gennemsnit på 298. Slagtevægten var ligeledes højere end gennemsnittet med 203 kilo mod 201 i gennemsnit. Mens tilvækstværdien også var højere end gennemsnittet.

Samtidig lå kalvene i gruppen med nedtrapning – og efterfølgende høj tildeling – lavere end de andre ved slagtefund af både leverbylder, lungear og bughindear.

 

Råd til at betale leverandøren mere

Økonomisk kommer nedtrapningen dog til at koste for mælkeproducenten inden salget til slagtekalvsbesætningen. Ifølge Seges-udregningerne kommer management og tabt tilvækst til at trække ned, så mælkeproducenten mister 69,62 kroner pr. kalv.

- Men for jer slagtekalveproducenter vil nedtrapning og efterfølgende høj mælketildeling give en ekstra værdi, som også burde give plads til at betale mælkeproducenten lidt mere, hvis han går med til at trappe kalvene ned, fastslog Lene Jensen, der kunne se forsøget give et dækningsbidrag på 1.422 kroner pr. produceret kalv og 1.982 kroner pr. årskalv. Ved konstant mælketildeling hos mælkeproducenten og høj tildeling hos slagtekalveproducenten lød dækningsbidraget på 1.292 kroner pr. produceret kalv og 1.767 kroner pr. årskalv.

- Forsøget tyder i hvert fald på, at der er noget at hente både i forhold til sundhed og tilvækst, hvis mælkemængden bliver nedtrappet inden salg, og slagtekalveproducenten starter op med høj mælkemængde i besætningen, fastslog hun.

EU-støtte gav kovelfærden et skub

For mælkeproducent Karsten Mikkelsen faldt ønsket om bedre velfærd i stalden sammen med en af EU’s moderniseringsordninger. I dag har forbedringerne givet stigende ydelse. Og landmanden mener, at støtteordningerne skubber landbruget fremad trods bøvl med ansøgningerne.

Uden EU havde vi færre bønder og højere forbrugerpriser

Den fælles landbrugspolitik har understøttet landmændenes indkomst og er også med til at holde forbrugerpriserne nede.

Undersøgelse af tunge køretøjers påvirkning på små kommuneveje

Resultaterne fra en test af seks tunge køretøjers påvirkning af kommuneveje ligger nu klar.

Weidemanns læssere hædret

To læssere fra Weidemann er blevet hædret med fornemme designpriser.

Få maskinparken serviceret og undgå store skjulte omkostninger

Høsten er i fuld gang landet over. For nogen forløber markarbejdet smertefrit, mens det for andre bliver en stressfuld affære grundet maskinnedbrud. Det er vigtigt, at man løbende vedligeholder sine maskiner og kender sine omkostninger på hver enkelt maskine. Der ligger en stor skjult omkostning og truer, hvis en landmand oplever maskinnedbrud midt i høsten.

Ægtepagter er blevet slettet og kan ikke fremskaffes

Et ukendt antal kopier af ægtepagter i den gamle Grenaa-Ebeltoft retskreds er blevet slettet i forbindelse med digitaliseringen af Tingbogen i 2008. Det betyder, at hvis man ikke selv har en kopi af sin tinglyste ægtepagt liggende i skuffen, kan indholdet af ægtepagten ikke længere ses.

Aulum trodsede skybrud

Trods flere skybrud og aflysninger af mønstringskonkurrencen for kvæg og heste kunne udstillerne og de besøgende opleve engagerede dommere, som bedømte malkekvæg, kødkvæg, heste, kaniner, æsler, får og geder.

Dårligt vejr hæmmer høsten

Landmændene på Djursland oplever lige nu store udfordringer med at få bjerget årets høst. I modsætning til sidste år står kornet stort og godt, men vejret sætter en stopper for markarbejdet.

Historisk dyrskue på Det Grønne Museum

Søndag den 18. august trækkes de gamle husdyr i ringen ved Det Grønne Museum til et historisk dyrskue med bedømmelse, rosetter og ærespræmier.
Side 1 af 52 (1033 artikler)Prev1234567505152Next