bannerPos

Det skal sikres, at kvierne kommer godt gennem græsningssæsonen

Kvierne skal godt igennem græsningssæsonen.

Redaktionen

07-06-2019 07:45
Når kalve og kvier kom på græs i »de gode gamle dage», kunne der sættes lighedstegn mellem dette og en mindre arbejdsbyrde for landmanden. I dag er det nok de færreste, der oplever det sådan. Da vi skal sikre kalve og kvier en høj daglig tilvækst, i hele afgræsningsperioden, kræver det en indsats på linje med pasningen i stalden, blot i form af andre opgaver.

Af kvægrådgiver Helle Sievertsen, KvægXperten

 

 Til sommerens faste procedurer hører udtagning af gødningsprøver, som minimum i gruppen af førstegangs græssende. Husk, der kan være stor spredning i alder, i denne gruppe.

En (ØKO)kvie, der bliver født 1. juli 2019 vil være næsten 10 måneder, når den kommer på græs, senest 1. maj 2020. I den forbindelse er det væsentligt at huske, at den er førstegangs græssende og bør gå sammen med andre, der skal have deres første sæson på græs. Den økologiske kviekalv, der er født 1. april 2019 kommer på græs første gang den 1. august 2019, når den er 4. mdr. gammel. Det skal den i følge reglerne. Det giver samtidig en udmærket mulighed for tilvænning til hegn og græs. 1. september må kalvene mellem 4-6 mdr. komme på stald.

Minimer problemer med parasitter – sørg for foldskifte

Det vil være hensigtsmæssigt at udtage gødningsprøver første gang i midten af juli, hvor der også skal ske foldskifte. Tast allerede opgaven ind i din kalender nu. Viser første tjek, at kvierne ikke er behandlingskrævende, udtages der nye gødningsprøver i løbet af august.

Parasitbelastningen optræder ikke nødvendigvis på samme tidspunkt hvert år der tjekkes for løbe-tarmorm. Hvis der er spredt hoste i flokken også for lungeorm. Ved mere udbredt hoste – husk, det kan accelerere meget hurtigt, kontaktes dyrlægen straks.

Bemærk ligeledes, at lungeorm også kan angribe større kvier og køer), som tidligere har afgræsset. 

Vejret, året, dyretryk, slæt eller ej, der er meget, der har indflydelse på udviklingen af parasitter. En tidligere smitte med lungeorm giver ikke livslang immunitet.  

En repræsentativ prøve

For at få et repræsentativt udtryk for dyrenes gennemsnitlige ægudskillelse og dermed infektion med parasitter, skal der som hovedregel udtages en gødningsprøve fra mindst 6 dyr pr. flok. Der udtages prøver af frisk afsat gødning. Den dag, det skal ske, er det smart at kigge til kvierne, når de lige har hvilet, da de ofte afsætter gødning, når de rejser sig. Gødningsprøverne opbevares bedst i en pose eller plasthandske uden luft og på køl. Undersøgelse af prøverne skal udføres hurtigst muligt efter udtagelsen, dog senest dagen efter. Dette kan din dyrlæge klare.

De mindste 

Kalve på græs bør suppleringsfodres, og skal have adgang til skygge, læ og et tørt leje. Fodertrug skal ikke stå direkte på jorden, det giver alt for stor risiko for, at foderet forurenes med gødning. Bemærk at risikoen for dårlig trivsel øges væsentligt, hvis der tilføres nye små kalve til en eksisterende gruppe, altså en gruppe, der har været på græs et stykke tid.

EU-støtte gav kovelfærden et skub

For mælkeproducent Karsten Mikkelsen faldt ønsket om bedre velfærd i stalden sammen med en af EU’s moderniseringsordninger. I dag har forbedringerne givet stigende ydelse. Og landmanden mener, at støtteordningerne skubber landbruget fremad trods bøvl med ansøgningerne.

Uden EU havde vi færre bønder og højere forbrugerpriser

Den fælles landbrugspolitik har understøttet landmændenes indkomst og er også med til at holde forbrugerpriserne nede.

Undersøgelse af tunge køretøjers påvirkning på små kommuneveje

Resultaterne fra en test af seks tunge køretøjers påvirkning af kommuneveje ligger nu klar.

Weidemanns læssere hædret

To læssere fra Weidemann er blevet hædret med fornemme designpriser.

Få maskinparken serviceret og undgå store skjulte omkostninger

Høsten er i fuld gang landet over. For nogen forløber markarbejdet smertefrit, mens det for andre bliver en stressfuld affære grundet maskinnedbrud. Det er vigtigt, at man løbende vedligeholder sine maskiner og kender sine omkostninger på hver enkelt maskine. Der ligger en stor skjult omkostning og truer, hvis en landmand oplever maskinnedbrud midt i høsten.

Ægtepagter er blevet slettet og kan ikke fremskaffes

Et ukendt antal kopier af ægtepagter i den gamle Grenaa-Ebeltoft retskreds er blevet slettet i forbindelse med digitaliseringen af Tingbogen i 2008. Det betyder, at hvis man ikke selv har en kopi af sin tinglyste ægtepagt liggende i skuffen, kan indholdet af ægtepagten ikke længere ses.

Aulum trodsede skybrud

Trods flere skybrud og aflysninger af mønstringskonkurrencen for kvæg og heste kunne udstillerne og de besøgende opleve engagerede dommere, som bedømte malkekvæg, kødkvæg, heste, kaniner, æsler, får og geder.

Dårligt vejr hæmmer høsten

Landmændene på Djursland oplever lige nu store udfordringer med at få bjerget årets høst. I modsætning til sidste år står kornet stort og godt, men vejret sætter en stopper for markarbejdet.

Historisk dyrskue på Det Grønne Museum

Søndag den 18. august trækkes de gamle husdyr i ringen ved Det Grønne Museum til et historisk dyrskue med bedømmelse, rosetter og ærespræmier.
Side 1 af 52 (1033 artikler)Prev1234567505152Next