bannerPos

Det skal sikres, at kvierne kommer godt gennem græsningssæsonen

Kvierne skal godt igennem græsningssæsonen.
07-06-2019 07:45

Når kalve og kvier kom på græs i »de gode gamle dage», kunne der sættes lighedstegn mellem dette og en mindre arbejdsbyrde for landmanden. I dag er det nok de færreste, der oplever det sådan. Da vi skal sikre kalve og kvier en høj daglig tilvækst, i hele afgræsningsperioden, kræver det en indsats på linje med pasningen i stalden, blot i form af andre opgaver.

Af kvægrådgiver Helle Sievertsen, KvægXperten

 

 Til sommerens faste procedurer hører udtagning af gødningsprøver, som minimum i gruppen af førstegangs græssende. Husk, der kan være stor spredning i alder, i denne gruppe.

En (ØKO)kvie, der bliver født 1. juli 2019 vil være næsten 10 måneder, når den kommer på græs, senest 1. maj 2020. I den forbindelse er det væsentligt at huske, at den er førstegangs græssende og bør gå sammen med andre, der skal have deres første sæson på græs. Den økologiske kviekalv, der er født 1. april 2019 kommer på græs første gang den 1. august 2019, når den er 4. mdr. gammel. Det skal den i følge reglerne. Det giver samtidig en udmærket mulighed for tilvænning til hegn og græs. 1. september må kalvene mellem 4-6 mdr. komme på stald.

Minimer problemer med parasitter – sørg for foldskifte

Det vil være hensigtsmæssigt at udtage gødningsprøver første gang i midten af juli, hvor der også skal ske foldskifte. Tast allerede opgaven ind i din kalender nu. Viser første tjek, at kvierne ikke er behandlingskrævende, udtages der nye gødningsprøver i løbet af august.

Parasitbelastningen optræder ikke nødvendigvis på samme tidspunkt hvert år der tjekkes for løbe-tarmorm. Hvis der er spredt hoste i flokken også for lungeorm. Ved mere udbredt hoste – husk, det kan accelerere meget hurtigt, kontaktes dyrlægen straks.

Bemærk ligeledes, at lungeorm også kan angribe større kvier og køer), som tidligere har afgræsset. 

Vejret, året, dyretryk, slæt eller ej, der er meget, der har indflydelse på udviklingen af parasitter. En tidligere smitte med lungeorm giver ikke livslang immunitet.  

En repræsentativ prøve

For at få et repræsentativt udtryk for dyrenes gennemsnitlige ægudskillelse og dermed infektion med parasitter, skal der som hovedregel udtages en gødningsprøve fra mindst 6 dyr pr. flok. Der udtages prøver af frisk afsat gødning. Den dag, det skal ske, er det smart at kigge til kvierne, når de lige har hvilet, da de ofte afsætter gødning, når de rejser sig. Gødningsprøverne opbevares bedst i en pose eller plasthandske uden luft og på køl. Undersøgelse af prøverne skal udføres hurtigst muligt efter udtagelsen, dog senest dagen efter. Dette kan din dyrlæge klare.

De mindste 

Kalve på græs bør suppleringsfodres, og skal have adgang til skygge, læ og et tørt leje. Fodertrug skal ikke stå direkte på jorden, det giver alt for stor risiko for, at foderet forurenes med gødning. Bemærk at risikoen for dårlig trivsel øges væsentligt, hvis der tilføres nye små kalve til en eksisterende gruppe, altså en gruppe, der har været på græs et stykke tid.

0

Få gennemført generationsskifte inden 1. juli

Nye regler og ny praksis ved familie-salg kan blive dyrt for landmænd, lyder det fra Sagro-dirktør.

Markvand fylder mere

Nordjysk Grundvandssænkning har mærket stigende interesse for markvandsboringer over de seneste år. Derfor har virksomheden nu investeret i en ny lastbil dedikeret til brøndboringsafdelingen.

Fuld gang i test af nyt udstyr til digital grovfoderstyring

Mens snitteren kører, måler NIR-sensoren tørstof, sukker, protein, aske, kløverindhold og fordøjelighed af græsset. Landmanden kan følge snitteren på sin telefon og se data i realtid.

Drive-in Sofari godt besøgt

Omkring 150 biler lagde vejen forbi Kjeldbjerg Økogrise, Skive, der på grund af corona havde lavet det traditionelle Sofari-arrangement om til Drive-in Sofari.

200 år markeret med Ferguson-kunst

En grå Ferguson er blevet forvandlet til at kunstværk og placeret i Storåen for at markere Holstebro Struer Landboforenings 200 år.

Alle landmænd skal kunne beregne gårdens klima-aftryk

Seges og Økologisk Landsforening går nu i gang med at udvikle fremtidens landbrugsredskab: Et digitalt værktøj, som landmanden kan bruge til at beregne sin gårds klimaaftryk.

Covid-19 – nye muligheder

Selvom den almindelig landmand ikke er i spil til diverse hjælpepakker, giver corona-situationen lånemuligheder, forrentningsmuligheder samt mulighed for udskudte betalingsfrister.

Kunstig intelligens skal gøre danske køer mere fodereffektive

Et nyt forskningsprojekt anført af VikingGentics skal ved hjælp af kunstig intelligens og 3D-kameraer gøre det muligt at måle, hvor meget foder en ko æder.

Store varmeforskelle kan give udfordringer i stalden

Maj måneds varme dage og kolde nætter er en udfordring for staldenes ventilationsanlæg. Det koster både på dyrenes produktionstal og sundheden, lyder det fra svinekonsulent, der opfordrer til at få tjekket staldenes luftstrømme netop nu.

Agri Nord-direktør fylder 60

27 år hos KMD har blandt andet givet Kim Koch solid digital viden, der de seneste fem år er kommet Agri Nord til gode.
Side 1 af 81 (1620 artikler)Prev1234567798081Next