bannerPos

Det skal sikres, at kvierne kommer godt gennem græsningssæsonen

Kvierne skal godt igennem græsningssæsonen.

Redaktionen

07-06-2019 07:45
Når kalve og kvier kom på græs i »de gode gamle dage», kunne der sættes lighedstegn mellem dette og en mindre arbejdsbyrde for landmanden. I dag er det nok de færreste, der oplever det sådan. Da vi skal sikre kalve og kvier en høj daglig tilvækst, i hele afgræsningsperioden, kræver det en indsats på linje med pasningen i stalden, blot i form af andre opgaver.

Af kvægrådgiver Helle Sievertsen, KvægXperten

 

 Til sommerens faste procedurer hører udtagning af gødningsprøver, som minimum i gruppen af førstegangs græssende. Husk, der kan være stor spredning i alder, i denne gruppe.

En (ØKO)kvie, der bliver født 1. juli 2019 vil være næsten 10 måneder, når den kommer på græs, senest 1. maj 2020. I den forbindelse er det væsentligt at huske, at den er førstegangs græssende og bør gå sammen med andre, der skal have deres første sæson på græs. Den økologiske kviekalv, der er født 1. april 2019 kommer på græs første gang den 1. august 2019, når den er 4. mdr. gammel. Det skal den i følge reglerne. Det giver samtidig en udmærket mulighed for tilvænning til hegn og græs. 1. september må kalvene mellem 4-6 mdr. komme på stald.

Minimer problemer med parasitter – sørg for foldskifte

Det vil være hensigtsmæssigt at udtage gødningsprøver første gang i midten af juli, hvor der også skal ske foldskifte. Tast allerede opgaven ind i din kalender nu. Viser første tjek, at kvierne ikke er behandlingskrævende, udtages der nye gødningsprøver i løbet af august.

Parasitbelastningen optræder ikke nødvendigvis på samme tidspunkt hvert år der tjekkes for løbe-tarmorm. Hvis der er spredt hoste i flokken også for lungeorm. Ved mere udbredt hoste – husk, det kan accelerere meget hurtigt, kontaktes dyrlægen straks.

Bemærk ligeledes, at lungeorm også kan angribe større kvier og køer), som tidligere har afgræsset. 

Vejret, året, dyretryk, slæt eller ej, der er meget, der har indflydelse på udviklingen af parasitter. En tidligere smitte med lungeorm giver ikke livslang immunitet.  

En repræsentativ prøve

For at få et repræsentativt udtryk for dyrenes gennemsnitlige ægudskillelse og dermed infektion med parasitter, skal der som hovedregel udtages en gødningsprøve fra mindst 6 dyr pr. flok. Der udtages prøver af frisk afsat gødning. Den dag, det skal ske, er det smart at kigge til kvierne, når de lige har hvilet, da de ofte afsætter gødning, når de rejser sig. Gødningsprøverne opbevares bedst i en pose eller plasthandske uden luft og på køl. Undersøgelse af prøverne skal udføres hurtigst muligt efter udtagelsen, dog senest dagen efter. Dette kan din dyrlæge klare.

De mindste 

Kalve på græs bør suppleringsfodres, og skal have adgang til skygge, læ og et tørt leje. Fodertrug skal ikke stå direkte på jorden, det giver alt for stor risiko for, at foderet forurenes med gødning. Bemærk at risikoen for dårlig trivsel øges væsentligt, hvis der tilføres nye små kalve til en eksisterende gruppe, altså en gruppe, der har været på græs et stykke tid.

Drivvåde dyrskue-smil i Thisted

En ordentlig byge midt på dagen tog ikke humøret fra gæster eller -udstillere på Dyrskuet Thy-Mors.

175 gæster oplevede fremtidens topsorter på Mors

Fremtidens sorter var på programmet da Vestjyllands Andel holdt markvandring på Peterslund på Mors.

100-årige Grimme har stort fokus på kundepleje

Mange ting har ændret sig i de 100 år, det nuværende Grimme Skandinavien har eksisteret. Men kundeplejen er fortsat i højsædet.

Succesfuldt åbent hus

Almas måtte forleden ud og købe flere grillpølser og drikkevare da flere end ventet kom til åbent hus i Hvam.

Velbesøgt Agri Farm Day

600-700 nordjyder lagde vejen forbi Agri Farm Day ved Aalborg.

Faste kameraer optimerer i stalden

Selvom det er mere end et år siden, han første gang fik lavet en videoanalyse fra stalden, finder Christian Mark stadig stof til eftertanke, når han kigger på billeder fra sine faste kamerainstallationer.

Traditioner i Løgstør

Lørdag den 15. juni er der dyrskue i Løgstør. Et skue med landbrugsdyr og et særligt fokus på sund og hurtig mad.

Så er der dyrskue i Skive

Den 15. juni er det 14. gang MidtWest Farmshow løber af stablen.

Sojaen skippet til fordel for hestebønner

Mælkeproducent Martin Agesen, Vestervig, prøvede for første gang at dyrke og fodre med hestebønner sidste år til sine økologiske malkekøer. Ser man bort fra tørken blev det en så stor succes, at hestebønnerne nu er en fast del af foderplanen.

Arealet med faunastriber er blevet fordoblet i år

Landmænd i rådgivningsvirksomheden Sagros område har i år sået faunastriber, der vil kunne dække en to meter bred blomsterstribe fra Skagen til grænsen
Side 1 af 46 (901 artikler)Prev1234567444546Next