bannerPos

Kvægchef: - X-Zelit er mere effektivt end Low CAB

Tenna Bang

Journalist (kvægspecialist), LandbrugNord
11-09-2019 12:11
Ser man alene på produktudgifterne er X-Zelit-fodring dyrere end Low CAB-fodring. Men dykker man ned på bundlinjen, ser økonomien anderledes ud, især hvis man sammen med sin Low CAB-fodring tildeler 1-2 calcium bolus, så kan X-Zelit faktisk være lige så billig en strategi som Low CAB, mener den faglige kvægchef ved Vilofoss.

Når man snakker om goldkofoder, er der overordnet set tre strategier, som praktiseres i Danmark, for at minimere risikoen for blandt andet mælkefeber.

Man kan forsure goldkøernes foder, den såkaldte Low CAB-metode, hvor CAB-værdien sænkes til ned omkring minus 100. Det forsurer koens blod, hvilket opfattes af koens krop som calciumunderskud, uden det reelt er tilfældet. Det vil starte en hormonel proces i koen, som frigør calcium fra knoglerne og aktiverer receptorer i tarmen til større optag, hvorved man minimerer risikoen for mælkefeber.

Andre vælger at »kalke køerne til«. En metode hvor man blandt andet tilsætter store mængder calcium til goldkorationen. Man tilsætter også Magnesium, da mangel på dette kan påvirke calciumstofskiftet. En metode, som også er kendt som »Hedegaard-modellen«.

Og så er der DLG-modellen og produktet X-Zelit, som produceres af datterselskabet Vilofoss.

X-Zelit er en zeolit, som binder calcium og fosfor i goldkorationen. Herefter sker den samme hormonelle proces i koen, som ved forsuringsstrategien, og koen begynder at frigøre calcium fra knoglerne og øge optaget i tarmen.

- Forskellen er, at med X-Zelit er det et naturligt og reelt calciumunderskud, koen oplever, mens det ved forsuring er en kunstig og unaturlig tilstand, der er skabt i koen, som trigger systemet, og det er ikke lige så effektivt for koen, som når koens eget system selv sætter i gang, forklarer Jannie R. Ugelvig, som er faglig chef for kvæg hos Vilofoss. Hun forklarer, at koen helt naturligt vil opleve calciumunderskud tre-fire dage før kælvning, hvor hun begynder at producere råmælk.

- Ved at tilføre X-Zelit fremrykker vi blot denne opstartsproces i koen, så den – i stedet for først at have systemet helt oppe at køre fire-fem dage inde i laktationen – har det allerede ved kælvning, siger hun.

Flere mulige foderemner

Jannie R. Ugelvig og Vilofoss arbejder både med CAB-fodring og X-Zelit og har i forskellige sammenhænge sammenlignet metoderne.

Hun oplever, at besætninger har god effekt af CAB-fodring på kliniske mælkefebre, men at der stadig kan være massive problemer med subklinisk mælkefeber i samme besætning, og anser derfor CAB-fodring som mindre effektivt end X-Zelit-fodring og henviser til to forsøg fra USA. Samtidig mener hun, at det ofte er mere besværligt at praktisere end X-Zelit-fodring.

For CAB-fodring kræver fodermidler med en lav CAB-værdi, hvor man ved X-Zelit kan blande den foderration, man ønsker uden at skulle tage højde for CAB-værdien og dermed har muligheden for at lave en billigere ration.

- Man kan for eksempel sagtens fodre med et 5. slæt græsensilage til goldkøer, uden at det giver problemer med mælkefeber, eller vælge en alternativ foderstrategi, hvad angår både foderemner og andelen heraf i rationen, forklarer hun.

Økonomi

Ser man på økonomien i at praktisere low CAB-fodring eller X-Zelit-fodring, er Low CAB billigere end X-Zelit, hvis man alene kigger på produktudgiften.

- Men når man investerer i X-Zelit, er det ikke kun udgiften til produktet, man skal fokusere på, men det samlede dækningsbidrag i forbindelse med goldkoen og den kommende kælvning. Og herunder ligger også management-setup og den tid, der bruges på håndtering af goldkøer og nykælvere og deres foder, forklarer hun.

Jannie R. Ugelvig ser en økonomisk gevinst i, at man ved X-Zelit-fodring ikke behøver tage højde for CAB-værdien og derfor for eksempel kan vælge billigere foderemner og dermed sænke prisen på rationen. En større mængde græs gør også, at man kan spare på mineralblandingen i Fare Off-perioden, foreslår hun. 

Flere positive effekter

X-Zelit hjælper ikke alene som forebyggelse af klinisk og subklinisk mælkefeber, men også mod følgerne heraf som tilbageholdt efterbyrd, børbetændelse og svagtfødte kalve, hvilket der også er et økonomisk perspektiv i.

- Det er ret enkelt muligt at spare 70-100 kroner af de øvrige foderomkostninger pr. goldko ved at skifte fra CAB-fodringsprincippet til fodring med X-Zelit. Det er cirka halvdelen af udgiften til X-Zelit på de omkring 175 kroner pr. goldko, der således er fundet på denne måde. Bliver CAB-fodringen tilmed suppleret af en-to calciumbolus efter kælvning, hvilket jo er standard mange steder, vil fodring med X-Zelit samlet set være en lige så billig foderløsning som CAB-fodring, fortæller Jannie R. Ugelvig, som har flere eksempler på besætninger, hvor de rent faktisk er endt med at have hele udgiften til X-Zelit betalt ved, at øvrige foderomkostninger er blevet reduceret.

- Og hertil kommer så alle de positive effekter med fjernelse af mælkefeber, bedre opstart af nykælvere, mere mælk, ingen tilbageholdt efterbyrd eller børbetændelse som resultat af, at de subkliniske tilfælde af mælkefeber er blevet undgået.

teba@effektivtlandbrug.dk
telefon 61 55 15 87

Malkekøerne strømmer til Kimbrerskuet

Kimbrerskuet – landets største indendørs dyrskue, der afvikles i Messecenter Vesthimmerland den 4. og 5. oktober – oplever stor fremgang på alle fronter.

- X-Zelit er mere effektivt end Low CAB

Ser man alene på produktudgifterne er X-Zelit-fodring dyrere end Low CAB-fodring. Men dykker man ned på bundlinjen, ser økonomien anderledes ud, især hvis man sammen med sin Low CAB-fodring tildeler 1-2 calcium bolus, så kan X-Zelit faktisk være lige så billig en strategi som Low CAB, mener den faglige kvægchef ved Vilofoss.

En goldkostrategi kræver altid opfølgning

Kvægdyrlæge Susanne Sommerlund, LVK, er ikke i tvivl – X-Zelit virker, men det kræver ligesom andre goldkostrategier opfølgning, for ellers risikerer man ikke at få den fulde effekt af produktet.

Tættere på kartoflen

Jan Nørgaard ser frem til at byde offentligheden indenfor, når Vildmosekartoflen I/S den 15. september for første gang slår dørene op til Åbent Landbrug.

Landbruget møder veganere til dialogmøde

Sammen med Danmarks Veganske Forening har Agri Nord arrangeret et dialogmøde som en del af Aalborg Bæredygtighedsfestival.

Styrk din rolle som professionelt bestyrelsesmedlem i landbruget

Bestyrelser arbejder i dag langt mere professionelt end tidligere. Det stiller krav til medlemmerne om specialiseret viden inden for en lang række områder. Djursland Landboforening udbyder lige nu i samarbejde med Landbo Thy og Agri Nord en uddannelse i grundlæggende og målrettet bestyrelsesarbejde i landbruget.

Malkekøerne er nu samlet i den nye kostald

Den 13. september byder Rasmus Nielsen til åben stald på ejendommen Frendrup Nihøje, midt mellem Nibe og Støvring. Her vil man kunne se en spritny kostald med kælvningsafdeling, samt hvordan de gamle bygninger er gjort »up to date«.

Lexion på lang rund-tur

Hele landet får besøg af den nye stormejetærsker fra Claas. Turen går blandt andet forbi en række forhandlere i det nord-, midt- og vestjyske.

Politikken har ikke indflydelse på konkurrenceevnen

EU’s fælles landbrugspolitik er sat i verden for at sikre bønderne en indkomst, og derfor kan CAP ikke flytte på de enkelte landes konkurrenceevne, mener professor.

Danske landmænd skal være dygtigere for at overleve

Dansk landbrugs vilkår er markant ringere end de andre europæiske landes. Innovation og teknologi kan dog være vejen til vækst og bedre konkurrenceevne, siger professor.
Side 1 af 54 (1076 artikler)Prev1234567525354Next