bannerPos

Klima-samarbejde er vejen frem

Sammenslutningen Klima Rebild er et godt eksempel på, hvordan landbruget arbejder sammen med både det offentlige og andre grønne organisationer. Der er netop afviklet debatmøde med 70 deltagere ved et stort klima-event.
25-04-2019 07:23

Landmændene er nødt til at arbejde på fælles løsninger på klimaudfordringerne sammen med de grønne organisationer, mener Henrik Dalgaard, Agri Nord.

KLIMA Det skal være slut med, at landbruget står på den ene side og råber ad naturforeninger og grønne organisationer på den anden side, mener man hos Agri Nord.

- Vi har en fælles udfordring, og den løser vi ikke ved at råbe ad hinanden, men ved at tale sammen, siger Henrik Dalgaard.

Det har han selv praktiseret de sidste seks år sammen med en række interesseorganisationer omkring fællesskabet Klima Rebild.

Nu afholder de sammen eventet Klima Rebild. Det strækker sig over to uger med forskellige foredrag, virksomhedsbesøg med mere.

I år var hovedbegivenheden et debatmøde med titlen »Korn eller klima« med deltagelse af forskere, landmænd og medlemmer fra de grønne foreninger.

 

Fælles løsninger

Samarbejdet går helt i tråd med den aftale, Landbrug & Fødevarer har indgået med Danmarks Naturfredningsforening.

Et samarbejde Henrik Dalgaard hilser velkomment.

- Det flytter noget, at vi taler sammen og finder fælles løsninger. Det er vejen frem, siger han.

- Vi er nødt til at stå sammen for at få 179 mandater til at afsætte penge på finansloven til miljø- og klimatiltag, så landmændene kan tage eksempelvis lavbundsjorde ud af dyrkning og få betaling for det. Vi har jo ikke råd til at stoppe med at dyrke vores jord, med mindre vi kompenseres for det, siger han.

Og lige netop forståelsen for, at landbruget ikke kan tage jord ud af drift uden kompensation, er en af de ting, der er kommet ud af den gode dialog.

- Vi har fået naturens organisationer til at anerkende, at landmanden har en række økonomiske forpligtigelser, han ikke kan overholde, hvis han ikke kompenseres for den tabte jord. Den anerkendelse har vi fået gennem den gode dialog, siger han.

 

Landbrugsjorden er et vigtigt middel

Landbruget er forpligtet til at være med til at løse udfordringen, mener Henrik Dalgaard. En af de oplagte indsatser er udtagning af lavbundsjorder.

- Det er en af de lavthængende frugter, der virkelig batter, og selvom landmændene skal kompenseres økonomisk, så er det stadig et af de bedste og billigste klimatiltag, siger han.

 

Landmændene flytter sig

Samarbejdet mellem de tidligere så uenige parter har ikke alene rykket de grønne organisationer.

Det har også rykket landmændene.

- På lokal basis har det fået landmændene til at tage en række initiativer på bedriftsniveau. Det kan være naturpleje eller forskellige naturtiltag som vildt- og bistriber og meget andet, siger Henrik Dalgaard, der er spændt på at se, hvor langt dialogen og det gode samarbejde kan føre klimaindsatserne.

0

Så er der igen varer på hylderne

Både sælgere og købere af landbrugsejendomme valgte at »klappe hesten«, efter statsminister Mette Frederiksen tonede frem på skærmen og lukkede store dele af landet ned

Vil gøre storkene selvforsynende

Lige nu fodrer Per Fjeldgren og familien storkeparret, der er flyttet ind i baghaven i Flynder, men på sigt skal etablering af 21 vandhuller hjælpe til, at de selv kan finde al føde til sig selv og deres unger.

Tilskud kan forbedre naturen og sikre en indtægt

Nu åbner en tilskudsordning til særlige Natura 2000-områder. Det kan forbedre naturværdien og samtidig give mulighed for tilskud til naturpleje, vurderer natur- og projektkonsulent i Agri Nord, Kirsten Badawi Plesner.

Sejr til lodsejere i Lille Vildmose – men kampen er ikke slut

Overtaksationskommissionen har slået fast, at Aalborg Kommune fortsat har et økonomisk mellemværende med lodsejerne i Lille Vildmose. Derfor var grundlaget for at sætte gang i naturgenopretningsprojekt ikke på plads, mener lodsejerne.

Landmand vinder sag mod kommune

Planklagenævnet har ophævet Thisted Kommunes påbud om ophør af virksomhedsdrift for landmand og halmhandler Karlo Bundgård, Vesløs.

Skal læsse tungere og højere

Læssemaskiner bliver oftere og oftere sat på opgaver, der kræver større rækkevidde og bedre løftekapacitet, lyder det fra Martin Madsen, Brøns Maskinforretning, der forleden viste en JCB TM320s frem hos Ingemann Larsen på Agromesse Mors.

Unge skal tænke anderledes

Ejendomsmægler Henrik Kristensen mener, at unge godt kan komme i gang som selvstændige landmænd – de skal bare følge en anden vej

Send foderhandlen i licitation

Igen i år melder LandboNords fodereksperter om store forskelle på de tilbud, man som landmand kan få på foder i øjeblikket. Derfor opfordrer de til at sende foderhandlerne i licitation, inden der handles.

Svensk maskin- og byggeproducent fordobler kapaciteten

Den svenske producent af krogløftere og trailere - Ivarssons i Metsjö – fordobler nu sin produktionskapacitet på samlefabrikken nær Linköping, der udvides markant.
Side 1 af 88 (1744 artikler)Prev1234567868788Next