bannerPos

Godt samarbejde, så begge parter vinder

Sven Erik Pinstrup, planteavlskonsulent, Landbo Limfjord
19-02-2020 06:47

Udbringning af husdyrgødning er ofte en opgave for maskinstationer, da krav til udstyr og specialisering i arbejdsopgaver er stærkt stigende. Gode og klare aftaler mellem begge parter er med til at lave et godt samarbejde, hvor begge parter vinder.

Af Sven Erik Pinstrup, planteavlskonsulent, Landbo Limfjord

Vinteren har været usædvanlig mild og regnfuld. Det giver tidlig plantevækst og mange afgrøder skal snart have tildelt den første gødning. Husdyrgødning udgør en stor andel af gødningen på mange landbrug. En god udnyttelse af husdyrgødningen er derfor en forudsætning for gode udbytter i marken. Det er vigtigt at få viden om.

Forventningsafstemning

I Landbo Limfjord har vi flere gange afholdt kursusdage, hvor maskinstationer og landmænd mødes og diskuterer emner, hvor man har fælles interesse. Formålet med møderne har været at styrke samarbejdet mellem landmænd og maskinstationer, så begge parter vinder.

Med baggrund i møderne og flere års god dialog med både landmænd og maskinstationer kan der opstilles en række forhold, der har stor betydning for samarbejdet, omkostningsniveauet, kvaliteten af arbejdet og fremstillingsprisen på afgrøderne.

Evaluer sidste sæson

Tag et møde om vinteren, hvor man evaluerer sidste sæson og aftaler eventuelle ændringer til kommende år. Forbered maskinstationen på mødet og fortæl, at man gerne vil evaluere sidste sæson, så maskinstationsejeren kan spørge traktorførerne, der har kørt på ejendommen, om de har forslag til forbedringer eller ændringer til kommende sæson. Ofte har de konkrete bud på forhold på ejendommen, der kan ændres og gøre deres arbejde billigere eller bedre. Eksempelvis kan et hul i læhegnet gøre returkørsel hurtigere.

Kend din gylle

Kend din gylles indhold. Mange har flere gylletanke, og gyllens indhold af næringsstoffer svinger meget mellem tankene. Omrør tankene inden udkørsel og brug gylleanalyser.

Afstem gyllemængde pr. hektar efter gylleanalyse og gødningsbehov. En god tilbagemelding om den faktiske udbragte gødningsmængde pr. hektar eller mark er vigtig for at kunne afstemme markens gødningsbehov med eventuel handelsgødning efterfølgende.

Rationel drift

Lav en enkel og rationel markdrift. Saml afgrøderne i klynger, så spildtid minimeres.

Lav gode adgangsforhold til gylletanke, siloanlæg og planér markveje med mere. Det effektiviserer maskinstationens arbejde og reducerer omkostningerne.

Minimer omkostninger til maskinstation og fremstillingspris på afgrøder ved at dyrke korn i marker, der ligger langt fra ejendommen, små marker og marker med de største maskinomkostninger.

Registrer udbytte og omkostninger på markniveau. Når omkostninger og udbytte kendes, kan fremstillingsprisen for de enkelte marker beregnes. Man bliver ofte overrasket over, at det er de samme marker, der gennem årene giver de billigste og dyreste fremstillingspriser, og herefter skal sædskifte og afgrødevalg tilrettes de faktiske fremstillingspriser på markniveau.

Forbered gylle-udkørsel

Lej eventuel en gylletank i nærheden af marker, der ligger længere væk fra ejendommen. Gyllen kan transporteres tæt på markerne i vinterperioden, og udkørsel i højsæsonen bliver hurtigere. Eller anvend lastbiler og buffertanke ved gyllekørsel over længere afstande, da lastbiler transporterer mere gylle pr. time, og ofte har en lavere timepris end traktor og gyllevogn.

Undlad kørsel på markerne, når de er vandmættede. Maskinerne bliver større og tungere, og risikoen for strukturskade er stor hvis markerne er vandmættede. Strukturskader giver lavere udbytter og er svære at genoprette. 

Klare aftaler

Maskinstationer er vigtige samarbejdspartnere og begge parter har behov for god dialog og klare aftaler. Grundlæggende er en god aftale med landmand og maskinstation en aftale, som begge parter er parate til at forlænge år efter år, og hvor man løbende laver forventningsafstemning og hører på hinandens forslag til forbedringer af aftalen.

0

- Planen er, at jeg skal leve af butikken

Naturpleje med kvæg og får sikrer efterhånden en stor del af indtægten for ægteparret Michael Baun og Bente Villadsen på Fanø.

Et lille sted er en god start

Per Christensen og Daniel Nørhave har overtaget Aarestrup Traktor Center i Himmerland. Nu hedder det Aarestrup Traktor og Maskiner, og har stadig Tom Jensen ansat, præcis som han har været længe forinden de nye indehavere blev født.

Bidt af naturpleje

Før overså Michael Baun sjældne sommerfugle og blomster i marken. Sidste år fik han sammen med sin hustru, Bente Villadsen, 15. Juni Fondens årlige ildsjælepris for at have gjort en særlig indsats for naturen.

Ny Pöttinger-forhandler

For at styrke det nordvestjyske område har Pöttinger indgået aftale med Thy-Mors Udmugning og Maskinservice om forhandling af Pöttingers store maskinprogram.

Endelig i gang på marken

Efter en sløv start på sæsonen med våde marker, har Maskinstation Christian Bendix endelig sendt gyllevognen på opgaver, der ikke kun går ud på at undgå, at gylletanken flyder over.

Vil sikre arbejdskraft til nordjyske landbrug

Med initiativet »Vi hjælper hinanden« vil LandboNord sikre, at nordjyske landbrug ikke kommer til at mangle hænder, hvis landmændene eller deres medarbejdere bliver syge af Covid-19.

Heller ikke dyrskue i Fjerritslev i år

På grund af den nuværende Covid-19 situation i Danmark, har LandboNord besluttet at aflyse dette års Fjerritslev Dyrskue, som skulle have været afholdt den 16. maj.

Dansk Kødkvæg indgår samarbejde med Topdanmark

Et nyt samarbejde mellem Dansk Kødkvæg og Topdanmark skaber både gode rabatter, fordele for foreningens medlemmer og stor begejstring hos begge parter.

Hobro Dyrskue må vente endnu et år

Efter pause i 2019 for at komme tilbage med fornyet styrke i år, har corona-situationen tvunget partnerne bag Hobro Dyrskue til at vente til 2021.

Thise Mejeri er årets mest bæredygtige brand

For andet år i træk er Thise Mejeri kåret som Danmarks mest bæredygtige brand af danske forbrugere indenfor fødevarer.
Side 1 af 74 (1470 artikler)Prev1234567727374Next