bannerPos

Danske DCHI øger sin biosecurity mod afrikansk svinepest

Sofarmen Fantanele. - Vi skal undgå dyrkning af majs tæt ved farmene gennem snak og henstilling til naboerne. Majs tiltrækker vildsvin og dermed risiko for ASF. Ofte skal der betales lidt til naboerne, siger Lars Drescher.

Tekst og foto: Jørgen P. Jensen

Fagjournalist
08-09-2018 10:00
- Lige nu er vi hårdt ramt af restriktioner og begrænsninger for især transport af smågrise og slagtesvin, siger Lars Drescher, direktør i DCHI. Men han ser en ny mulighed i etablering af særlige korridorer for de store svinefarme med høj biosecurity.

Svinefarme med multisite i Rumænien er på det seneste særlig hårdt ramt af restriktionerne i forbindelse med det sidste års tids udbrud af afrikansk svinepest (ASF).

- Der bliver nemlig etableret meget vidtrækkende zoner rundt om lokaliteter, hvor svinebesætninger bliver angrebet af ASF, fortæller Lars Drescher.

- Hele amter er lagt i den særlige zone 3, hvor grise ikke må flyttes ud af området – senest også amter uden udbrud af ASF, men som blot har grænseflade op til et andet amt med udbrud.

Lars Drescher er direktør i DCHI og Premium Porc Group, som er ejet af 98 danske investorer og har et produktionsmål på 600.000 slagtesvin i 2018 i Rumænien.

- Enkelte multisite-svinefarme i Rumænien er begyndt at aflive deres smågrise, da de ikke kan transporter dem til deres slagtesvinefarme, fortæller han.

- Og vi kan ende i den samme situation med en del af vores produktion, hvis disse restriktioner fortsætter.

Maksimal biosecurity

Ingen af DCHIs tre svinefarme i den sydlige del af Rumænien er ramt af ASF.

- Det er primært de mange små baggårds-svinehold og vildsvin, som er blevet ramt. Af de store svinefarme har fem fået konstateret ASF, og det bringer antal nedslagtede svin op over de 300.000.

Det har selvfølgelig ført til et ekstraordinært gennemtjek af alle DCHIs biosecurity-procedurer.

- Alt er sikret til det bedste, det kan være. Vi har yderligere sat insekt net op for alle ventilationshuller og startet UV-belysning af alt materiale, der bringes ind i staldområdet. Mad og cigaretter indkøbes til personalet og UV-belyses.

Flere forsøg har på det seneste vist, at ASF kan være insektbåren.

Staldpersonale og personer på besøg på DCHIs farme skal naturligvis gennem bad og hånddesinfektion inden adgang, ligesom ingen ejendele – som for eksempel mobiltelefoner - må tages med ind i stalden.

- Og så skal vi forsøge at undgå dyrkning af majs tæt ved farmene gennem snak og henstilling til naboerne. Majs tiltrækker vildsvin. Dette er vigtigt, men er svært og ofte skal der betales til naboerne, siger Lars Drescher.

Meget EU-politik i ASF

Det er især fra danske og spanske dyrlæger, at DCHI henter rådgivning om maksimal biosecurity.

- Desuden har vi stor erfaringsudveksling i erfagrupper og med svineproducenter i de andre østeuropæiske lande, der også har ASF-angreb.
Lars Drescher kan naturligvis ikke vurderer om ASF også breder sig til resten af Europa, men han kan godt se et scenarie, hvor ASF bliver en faktor, man må leve med i hele det Euro-asiatiske fastland.

- Vi er i dialog med EU, med de europæiske svineproducentforeninger og landbrugsministre og selvfølgelig med de rumænske myndigheder om at forebygge spredning.

- Måske kan vi undgå at få ASF til Danmark, men i resten af Europa bliver det svært, er hans personlige vurdering.

Der er imidlertid meget politik i håndteringen af ASF i EU-regi, hvor Tyskland og Danmark i øjeblikket har de tungeste poster.

- At forestille sig at ASF kan udryddes i Østeuropa er imidlertid utopi, understreger Lars Drescher.

- Man kan lige så godt erkende dette og så få udtænkt nogen modeller for, hvordan man driver moderne og rationel svineproduktion i landområder, hvor der er ASF til stede.

Forslag fra EU skal fremskyndes

Lars Drescher peger imidlertid på en mulig løsning både her og nu og på længere sigt.

- Fra international side er der et forslag om såkaldt compartmentalisation eller på dansk »opdeling«. Forslaget går på at give de store, godkendte svinefarme fastlagte korridorer til at bevæge dyr og materiel til og fra deres produktionsenheder.

- Det har EU godkendt, at medlemslandene i hele EU kan indføre i 2021 – men vi kan ikke vente så længe, understreger Lars Drescher.
Han savner dog meget opbakning af især de vesteuropæiske lande i EU – også fra Danmark – til at fremme denne løsning.

- Forslaget er vedtaget i EU, men vi skal have det fremskyndet til at være en reel mulighed så hurtigt som overhovedet muligt, slutter Lars Drescher.

DCH International A/S

Danskejet landbrugskoncern med 11 datterselskaber i Rumænien
 2. største svineproduktion i Rumænien med en markedsandel på knap 10%
 Produktion af 415.000 grise i 2017
 Under udvidelse til 17.500 søer
 Forventer 600.000 slagtesvin pr. år fra 2018
 Planteavl på 1.900 hektar landbrugsjord
 To foderfabrikker med daglig produktion af ca. 400 tons foder
 Lagerkapacitet på 40.000 tons korn
 Cirka 420 medarbejdere
 Omsætning på € 65 mio. i 2017
0

Så er der igen varer på hylderne

Både sælgere og købere af landbrugsejendomme valgte at »klappe hesten«, efter statsminister Mette Frederiksen tonede frem på skærmen og lukkede store dele af landet ned

Vil gøre storkene selvforsynende

Lige nu fodrer Per Fjeldgren og familien storkeparret, der er flyttet ind i baghaven i Flynder, men på sigt skal etablering af 21 vandhuller hjælpe til, at de selv kan finde al føde til sig selv og deres unger.

Tilskud kan forbedre naturen og sikre en indtægt

Nu åbner en tilskudsordning til særlige Natura 2000-områder. Det kan forbedre naturværdien og samtidig give mulighed for tilskud til naturpleje, vurderer natur- og projektkonsulent i Agri Nord, Kirsten Badawi Plesner.

Sejr til lodsejere i Lille Vildmose – men kampen er ikke slut

Overtaksationskommissionen har slået fast, at Aalborg Kommune fortsat har et økonomisk mellemværende med lodsejerne i Lille Vildmose. Derfor var grundlaget for at sætte gang i naturgenopretningsprojekt ikke på plads, mener lodsejerne.

Landmand vinder sag mod kommune

Planklagenævnet har ophævet Thisted Kommunes påbud om ophør af virksomhedsdrift for landmand og halmhandler Karlo Bundgård, Vesløs.

Skal læsse tungere og højere

Læssemaskiner bliver oftere og oftere sat på opgaver, der kræver større rækkevidde og bedre løftekapacitet, lyder det fra Martin Madsen, Brøns Maskinforretning, der forleden viste en JCB TM320s frem hos Ingemann Larsen på Agromesse Mors.

Unge skal tænke anderledes

Ejendomsmægler Henrik Kristensen mener, at unge godt kan komme i gang som selvstændige landmænd – de skal bare følge en anden vej

Send foderhandlen i licitation

Igen i år melder LandboNords fodereksperter om store forskelle på de tilbud, man som landmand kan få på foder i øjeblikket. Derfor opfordrer de til at sende foderhandlerne i licitation, inden der handles.

Svensk maskin- og byggeproducent fordobler kapaciteten

Den svenske producent af krogløftere og trailere - Ivarssons i Metsjö – fordobler nu sin produktionskapacitet på samlefabrikken nær Linköping, der udvides markant.
Side 1 af 88 (1744 artikler)Prev1234567868788Next