bannerPos

Tilfredshed i Thy

2018 blev for LandboThy et tilfredsstillende år, trods lavere indtjening end året før.

Tenna Bang

Journalist
13-03-2019 07:00
Trods de skygger, tørken har trukket, er det en tilfreds LandboThy, som ser tilbage på 2018. Også her fornemmer man lidt mere velvillighed, når snakken falder på bidragssatser, udlån og generationsskifte.

GENERALFORSAMLING Langt over 100 fremmødte landmænd kunne høre om årets gang i LandboThy, da foreningen afholdte generalforsamling. Et 2018 hvor man blandt andet kan mindes både at været blevet årets elevplads i Nordjylland og en sejr i rådgivningsmatchen.

Foreningen opnåede i 2018 en medlemsfremgang på 14,6 procent, hvilket primært skyldes nedlæggelsen af Mors-Thy Familielandbrug. Det betyder, at foreningen nu har 728 medlemmer og 263 interessemedlemmer, som især har givet arbejde i foreningens økonomiafdeling.

- Vi har udarbejdet 1.600 regnskaber og selvangivelser, hvilket er det højeste nogenside, lød det fra direktør Henrik H. Galsgaard.

 

Tilfredshed trods lavere indtjening

Alligevel bød 2018 på en lavere indtjening for foreningen trods flere medlemmer og rekord mange regnskaber.

- Når vi ser på foreningens resultat, så har vi en målsætning om at ligge på 2 procent af omsætningen. Det har vi også realiseret historisk set, men med et resultat på 724.546 kroner i 2018 mangler der noget, da omsætningen ligger stabilt på cirka 50 millioner kroner, lød det i formanden, Leif Gravesens, beretning.

De godt 700.000 kroner er tilfredsstillende for bestyrelsen set i lyset af sommerens tørke, som fik flere landmænd til at holde igen med at købe rådgivning.

 

Tak til politikerne

Leif Gravesen, som senere blev genvalgt som formand, erkendte da også at tørken har været den suverænt sværeste udfordring for ham som formand.

- Alle ville gerne have en kommentar på konsekvenserne, og hjælpepakker blev forberedt og vedtaget. L&F kæmpede en brav kamp for at lande en retfærdig aftale, hvor en annullering af jordskatten var hovedformålet. Den store pakke kom dog ikke igennem, og vi endte med en samlet pakke på 380 millioner kroner, hvor en nedsættelse af produktionsafgifterne var de eneste direkte penge i ordningen. Det var noget af en skuffelse, da vi i dagene omkring offentliggørelsen kiggede ind i et tab på tørken på mindst 4,5 milliarder kroner, lød det fra formanden, som alligevel rettede en tak til politikerne for støtten.

Leif Gravesen tog sig til takke med, at man i LandboThys område ikke har oplevet tørken helt så slemt, som andre steder i landet, dog med store lokale forskelle.

 

Generationsskifter

Det var også en glad formand, som kunne fortælle om foreningens samarbejde med andre landboforeninger i Region Nordjylland og landbrugsskolerne, i forhold til at få unge og nye ind i erhvervet.

- Projektet skal over tre år styrke kendskabet til vort erhverv overfor de unge primært i folkeskolen, og det er meningen, at det skal målrettes både forældrene og eleverne. Derudover tror jeg, vi må kigge på en model for direkte kontakt med skoleeleverne omkring konfirmationsalderen, lød det fra formanden, som ser lidt mere lys, når snakken kommer til bidragssatser og velvillighed fra bankernes side til at låne penge ud.

Vandsenge øger mælkeproduktionen

Sagro var med, da Jørgen Pedersens stalde med vandsenge blev vist frem.

Efterafgrøder bør altid nedvisnes med glyphosat før pløjefri såning

- Mange har fået en grim overraskelse af især meget enårig rapgræs, hvor sprøjtning med glyphosat er undladt. Mit råd er derfor at nedvisne efterafgrøder snarest, lyder det fra Erik Sandal, LMO.

Mineralblanding styrker kalvens tarmsundhed

Nutrimin A/S præsenterede en mineralblanding til kalve, som styrker kalvenes tarmsundhed.

Miss Agro Nord 2019

Familien Therkildsen kan se tilbage på et vellykket Agro Nord, hvor familiens seks medbragte køer snuppede flere modeltitler på kvægfagmessen i Aars. Blandt andet Miss Agro Nord.

Øko-græsmarkerne skal vurderes

Tørken i 2018 har sat sine spor på græsmarkerne, og det er derfor nødvendigt at tage en nøje vurdering af, om markerne skal lægges om eller have lov at blive liggende.

Kom krondyrene i forkøbet

Hegn vildtet ude med el-hegn, inden de spiser markudbyttet.

Tilfredshed i Thy

Trods de skygger, tørken har trukket, er det en tilfreds LandboThy, som ser tilbage på 2018. Også her fornemmer man lidt mere velvillighed, når snakken falder på bidragssatser, udlån og generationsskifte.

Markvanding med bedre driftsøkonomi

Ødelagte afgrøder og unødige reparationsudgifter til rørbrud midt i højsommeren er et scenarie, de fleste landmænd gerne vil undgå. Men rørbrud og andre gener i forbindelse med markvanding kan undgås ved at skifte til en frekvensreguleret pumpe, der giver langt bedre driftsøkonomi og minimal risiko for rørbrud.

Professionel skovservice og naturpleje

Hos Alstrup Skovservice ved Videbæk har man specialiseret sig inden for en bred vifte af skov- og naturpleje-opgaver – blandt andet for Skov- og Naturstyrelsen.

Præcisionsjordbrug er for alle

Præcisionsjordbrug er ikke kun GPS, faste kørespor, vækstregulering og graduering af gødskning og udsæd inden for få kvadratmeter. Der er mange niveauer, og derfor er præcision for alle.
Side 1 af 36 (715 artikler)Prev1234567343536Next

Digitale brochurer

A-One Danmark er den danske del af Devenish & A-One Feeds og har over 60 års erfaring i landbrugsindustrien. Devenish er førende inden for udvikling og levering af avancerede ernæringsmæssige løsninger i forbindelse med de forskellige udfordringer, som vores kunder står over for inden for svine- og fjerkræsektoren samt i forbindelse med drøvtyggere, kæledyr og heste.

Gennem årene har Hansen & Larsen gennemført en lang række byggeprojekter i dansk landbrug. Vi har sat vores signatur på en bred vifte af kostalde, svinestalde, specialstalde, haller og gylletanke – for nu blot at nævne de mest oplagte projekter inden for dette felt.

Polaris ATV er amerikanske ATV maskiner i høj kvalitet. Polaris Sportsman ATV’er er driftsikre og har lang levetid til gode priser. Vores sortiment omfatter proffesionelle arbejds ATV’er, Rangere som er terrængående med kabine, lad og plads til to Sportsman ATV’er og Ranger er modeller som ofte bliver brugt i landbrug. Vi har også kraftige og sikre børneATV’er, EL-biler og meget mere. Vi har et bredt tilbehørssortiment og redskabssortiment til Sportsman ATV’erne og Ragner modellerne, med det rigtige udstyr og de rigtige redskaber bliver maskinerne nyttige arbejdsredskaber.

– DER ER RIGTIG MANGE PENGE I RENT DRIKKEVAND TIL PRODUKTIONSDYR I LANDBRUGET – ECA-vand også kaldet NEUTHOX, er det nye sort til alle produktionsdyr i landbruget. Waterclean ApS er forhandler af det eneste danskproducerede ECA-vand anlæg i Danmark. NEUTHOX er godkendt af fødevarestyrelsen og registreret (lovpligtigt) i EU! Waterclean ApS har mere end 35 års erfaring i vandbehandling, og rådgivning! Vi kan træffes på tlf. +45 82 30 40 20 eller e-mail: lg@waterclean.dk

Læs de nyeste tilbudsaviser fra P. Lindberg

Se flere brochurer