bannerPos

Fordelagtige solceller vokser ikke ind i himlen

Karen Feddersen, rådgiver, CEO, KF Miljø ApS
24-09-2020 11:28

Går du med en drøm om at etablere solceller… så vokser energien ikke ind i himlen

Af Karen Feddersen, rådgiver, CEO, KF Miljø ApS

ENERGI Mange landmænd går rundt med et ønske om at bidrage til den grønne omstilling, her vinder solpaneler frem, grundet deres mange fordele. Der er dog en række ting du skal være OBS på, før du opstiller solpaneler på din jord eller lader andre gøre det.

Solpaneler kan nemlig trække benene væk under dig, da de har direkte indvirkning på din ejendomsvurdering, også selv om reglerne her er udskudt.

De nye regler har flg. indvirkning:

- Hvilke ejendomme, der kategoriseres som landbrugs- og skovejendomme

- Hvordan værdien af marker med almindelige landbrugsafgrøder, marker med solpaneler, fredskovspligtige arealer, naturarealer m.m. fastsættes ved beregningen af ejendomsskatter.

 

Særligt for marker med solpaneler

Når du ejer jord, skal du betale grundskyld af jordværdien til kommunen. Dine jordarealers grundværdi værdiansættes ikke ens:

 

Produktionsjord

Hvis du f.eks. bruger en mark til alm landbrugsmæssig drift, værdiansættes marken som ”produktionsjord”.

Det indebærer, at markens skattemæssige værdiansættelse sker med udgangspunkt i den seneste værdi, der blev fastsat efter den såkaldte ”bondegårdsregel”, som herefter vil blive fremskrevet i takt med prisudviklingen,

 

Erhvervsjord

Hvis du i stedet udlægger marken til solpaneler, enten fordi du selv vil bygge dem eller lejer/forpagter arealet ud til et energiselskab der vil etablere solceller.

Erhvervsjord værdiansættes efter en såkaldt ”markedsnorm”. Det svarer i grove træk til, at marken værdiansættes til markedsprisen.

Vælger du derfor at udtage en mark for at etablere solceller, vil arealet skifte kategori til erhvervsjord, herved stiger markens skattemæssige værdiansættelse. Dette kan være tilfældet uagtet om du nogensinde etablerer solceller på marken eller ej.

 

Kategorisering af landbrugsejendommen

Udlægger du en stor del af din ejendom til solpaneler, er der – foruden den højere skattemæssige værdiansættelse – risiko for at ejendommens ”erhvervsmoment” kommer til at veje tungere. Det kan medføre at vurderingsstyrelsen mener, at erhvervsmomentet vejer tungest og dermed kategoriserer hele din landbrugsejendom til erhvervsejendom, hvilket kan blive dyrt i ejendomsskatter. En ny kategorisering af din landbrugsejendom, indebærer flg.:

- Værdiansættelsen stiger for ALLE arealer på din ejendom

- Grundskyldspromillen stiger for ALLE arealer

Konditionerne for hvordan retningslinjerne fastsættes kendes endnu ikke. Ved hver landbrugsejendom vil vurderingsstyrelsen foretage en samlet og konkret vurdering. Det kan dog forventes at styrelsen vil kigge på:

1) - Fordelingen af arealer for hhv. solpaneler og landbrugsaktivitet, 2) - Hvordan driver du din jord, afgrødetyper, 3) - Hvilke af dine aktiviteter, genererer størst omsætning, 4) - Hvad kan du benytte din ejendom til (ligger området i byzone eller lign.)

 

Bortforpagtning til et energiselskab

Har du fået et tilbud fra et energiselskab der gerne vil forpagte din jord eller går du med tanker om at bortforpagte jord til solpaneler, så bør du indtænke evt. stigende ejendomsskatter i din forpagtningsaftale.

Hvordan din forpagtningsaftale skal se ud, er individuelt. Alligevel bør du tage stilling til flg.:

1) - Længde på forpagtningsaftalen, 2) - Hvem skal retablere markerne, når der ikke længere skal være solpaneler på, 3) - Skal forpagter stille depositum, 4) - Skal rettigheder kunne overdrages – skal der stilles yderligere sikkerhed, 5) - Hvad sker der ved konkurs, 6) - Skal forpagtningsafgiften reguleres, 7) - Hvem skal håndtere evt. krav fra myndigheder og/eller naboer

 

Anbefaling fra KF Miljø

Opstilling af solpaneler kan påvirke dine muligheder for: - At belåne din ejendom, - At få landbrugsstøtte, - Et påtænkt generationsskifte

Der er hele tiden mange emner man som landmand skal forholde sig til – det er derfor vores anbefaling, at inden du begynder at stille solpaneler op, så kontakt en erfaren rådgiver, der kan vejlede dig i, at du ikke ender i en situation, hvor du ikke opnår nogen gevinst eller i værste fald mister penge ved at opstille solpaneler på din jord eller bortforpagte din jord til en opstiller.

Der er ingen grund til at miste modet i den grønne omstilling – blot du tænker over faldgruberne.  

0

- Fødevareministeren burde stå hernede og tage ansvar

Formanden for pelsdyravlerforeningen på Gjøl var ikke tilfreds med, at alt ikke var clearet, før Fødevarestyrelsen, politi og hjemmeværn rykkede ud for at aflive de første mink.

Ny start i kendte lokaler

Selvom medarbejdere, maskiner og ydervægge er de samme som de sidste mange år hos maskinforretningen i Støvring, er der sket mange forandringer, siden man åbnede under Brdr. Thorsen 1. maj.

Fra montør til afdelingsleder i to afdelinger

Danmarks største maskinhandel, Semler Agro, overdrog sidste sommer stafetten i de to jyske afdelinger i Viborg og Redsted til den erfarne Semler Agro-mand Tony Pinholt. Nu kan den nye afdelingsleder se tilbage på et begivenhedsrigt år, der har rustet begge afdelinger til fremtiden.

Landmænd går glip af store gevinster uden gårdråd

Landmændene misser både vækstrater, udviklingsmuligheder og besparelser ved ikke at tage de svære beslutninger med en professionel kreds, lyder det fra chefkonsulent i Velas.

Besøg et minivådområde

16 lodsejere over hele landet inviterer til »åbent minivådområde« den 29. oktober. Fem af dem bor i det nord-, midt- eller vestjyske.

Alliance-dæk vinder frem i landbruget

Dækproducenten Alliance, der er ejet af dækgiganten Yokohama, vinder frem på det danske marked – ikke mindst inden for landbruget. Særligt interessen for producentens prisvenlige VF-dæk er stigende. Det mærker man ikke mindst hos NDI Group (Nordisk Dæk Import), der har dækket i sit program

Dansk eksport af herefordkvæg til Polen

Der er netop blevet eksporteret 21 danske hereford-dyr til Polen. - Hovedformålet med importen har været at importere genetisk materiale af høj kvalitet til polsk herefordavl, lyder det.

Mange jobs for få LAG-midler

Økologisk madindpakningsfabrikant har med LAG-midler fået arbejdsløse i nyt arbejde for færre penge end de kommunale jobcentre.

Landdistrikternes Fællesråd: Håber Folketinget erstatter penge fra EU

EU’s landbrugsreform står til at nedskære bevillingerne til det danske landdistriktsprogram, der også støtter landdistriktsudvikling ud over landbruget. Fællesrådet ser stadig håb for at fastholde støtteniveauet.

Rodet og uværdig affære

Agri Nord-formand Carl Christian Pedersen ærgrer sig over måden, myndighederne har grebet aflivningerne af corona-berørte mink an.
Side 1 af 97 (1938 artikler)Prev1234567959697Next