bannerPos

Efterafgrøder bør altid nedvisnes med glyphosat før pløjefri såning

En kraftig efterafgrøde af olieræddike og honningurt, som er omharvet i efteråret. – De nyspirede rodknolde får en glyphosat-sprøjtning snarest, fortæller driftsleder Ulrich Hansen på Løvenborg gods på Vestsjælland. Foto: Jørgen P. Jensen.

Redaktionen

14-03-2019 08:37
- Mange har fået en grim overraskelse af især meget enårig rapgræs, hvor sprøjtning med glyphosat er undladt. Mit råd er derfor at nedvisne efterafgrøder snarest, lyder det fra Erik Sandal, LMO.

De danske efterafgrødemarker har nok aldrig stået flottere og bedre udviklede end dem, der blev etablerede her i efteråret. 

Det påpeger chefrådgiver i LMO, Erik Sandal, til FRDK. Han ser dog også en udfordring i de kraftige efterafgrøder.

- Vi har nok heller aldrig oplevet så store udfordringer med at få etableret afgrøder pløjefrit i efterafgrøderne, som vi formentlig står overfor her i foråret.

Erik Sandal opfordre kraftigt til at man går ud og vurderer situationen i efterafgrøderne nu i de tidlige forårsdage.

- Er efterafgrøden helt nedvisnet af frosten? Er efterafgrøderne begyndt at skyde igen? Hvordan med både tokimbladet og græsukrudt i bunden?  

Nye skud fra rodknold

En af udfordringerne er, at få omsætningen af plantemassen i gang, så den nye afgrøde kan få gavn af den store mængde kvælstof, som efterafgrøderne har opsamlet. 

- Hvor efterafgrøden består af græsser eller korn må rådet være at få nedmuldet efterafgrøden, så snart det er muligt.

Hvor efterafgrøden består af olieræddike er det meste af bladmassen allerede tabt på jorden og omsætningen er formentlig i gang. 

- Mange steder står stængler og rodknolde dog tilbage og nogle steder kommer der nye skud fra rodknolden, påpeger Erik Sandal.

- Også her må rådet være at få plantematerialet slået i stykker, så omsætningen kan begynde. En anden udfordring ved den situation, vi har i en del marker, er, at især stængler fra olieræddike lige nu virker meget seje og dermed kan risikere at slæbe i såmaskinen.

Nedvisning med glyphosat

Før pløjefri etablering om foråret, bør du som udgangspunkt altid anvende glyphosat til nedvisning. 

- Dette gælder også, selv om man synes marken er ukrudtsfri, understreger Erik Sandal.

- Mange har fået en grim overraskelse af især meget enårig rapgræs, hvor sprøjtning med glyphosat er undladt. Mit råd er derfor at nedvisne efterafgrøder snarest.

 Spørgsmålet er hvilken dosis, der skal anvendes.

- Udgangspunktet kan være fra 360 g aktivt stof til 1.100 g pr. ha. Højeste dosis, hvor der er stort tokimbladet ukrudt eller hvor du ved, der er væselhale i marken. 

- Den laveste dosis anvendes, hvor der kun kan findes ganske lidt græsukrudt i bunden af en tæt afgrøde. Et udgangspunkt på 540-720 g glyphosat pr. ha, vil gøre god fyldest i de fleste tilfælde.

God effekt ved friske skud

Erik Sandal påpeger også, at hurtig nedvisning og optagelse fremmes ved at tilsætte ammoniumsulfat og spredeklæbemiddel samt sprøjte på dage med god temperatur og sol.

- Der skal altid behandles på tørre planter for at sikre virkningen. Der er tilfælde, hvor behandlinger på våde planter tidligt på dagen har svigtet.

Effekten på ikke nedvisnede olieræddiker vil være meget afhængigt af, hvordan planten ser ud. 

- Er der tale om planter, som består af friske skud fra roden, vil nedvisning have en rimelig effekt med 720 g glyphosat pr. ha, mens man formentlig ikke får noget ud af at sprøjte på halvvisne slatne planter uden vækst, siger Erik Sandal.

Binder glyphosat

Hvor man råder over såmaskiner med skiveskær, vil man som oftest kunne så direkte efter nedvisningen. 

- Er der nedvisnet en stor plantemasse - for eksempel en græsefterafgrøde - bør der gå mindst 14 dage fra nedvisning til såning anbefaler Erik Sandal. 

Dette skyldes at glyphosaten binder sig til det organiske materiale og i nogle tilfælde kan hæmme spiringen. 

- Uanset hvad, må vi nok forudse, at der flere steder vil fremkomme nyfremspiring af efterafgrøden – særligt hvor olieræddiken har dannet store rodknolde. 

Problem i hestebønner

I korn bør disse relativt let kunne bekæmpes, men særligt i hestebønner vil dette kunne givet et stort problem. 

- Hvor du sår hestebønner efter kraftige efterafgrøder, bør du derfor være særlig opmærksom på at få olieræddiken bekæmpet ved effektiv nedvisning.

Erik Sandal hører gerne om de kraftige efterafgrøder giver udfordringer ved pløjefri såning.

- Vi mangler en del erfaringer her, og jeg vil opfordre alle til at komme med deres erfaringer, så vi kan blive klogere i samlet flok, slutter han.
 

Vandsenge øger mælkeproduktionen

Sagro var med, da Jørgen Pedersens stalde med vandsenge blev vist frem.

Efterafgrøder bør altid nedvisnes med glyphosat før pløjefri såning

- Mange har fået en grim overraskelse af især meget enårig rapgræs, hvor sprøjtning med glyphosat er undladt. Mit råd er derfor at nedvisne efterafgrøder snarest, lyder det fra Erik Sandal, LMO.

Mineralblanding styrker kalvens tarmsundhed

Nutrimin A/S præsenterede en mineralblanding til kalve, som styrker kalvenes tarmsundhed.

Miss Agro Nord 2019

Familien Therkildsen kan se tilbage på et vellykket Agro Nord, hvor familiens seks medbragte køer snuppede flere modeltitler på kvægfagmessen i Aars. Blandt andet Miss Agro Nord.

Øko-græsmarkerne skal vurderes

Tørken i 2018 har sat sine spor på græsmarkerne, og det er derfor nødvendigt at tage en nøje vurdering af, om markerne skal lægges om eller have lov at blive liggende.

Kom krondyrene i forkøbet

Hegn vildtet ude med el-hegn, inden de spiser markudbyttet.

Tilfredshed i Thy

Trods de skygger, tørken har trukket, er det en tilfreds LandboThy, som ser tilbage på 2018. Også her fornemmer man lidt mere velvillighed, når snakken falder på bidragssatser, udlån og generationsskifte.

Markvanding med bedre driftsøkonomi

Ødelagte afgrøder og unødige reparationsudgifter til rørbrud midt i højsommeren er et scenarie, de fleste landmænd gerne vil undgå. Men rørbrud og andre gener i forbindelse med markvanding kan undgås ved at skifte til en frekvensreguleret pumpe, der giver langt bedre driftsøkonomi og minimal risiko for rørbrud.

Professionel skovservice og naturpleje

Hos Alstrup Skovservice ved Videbæk har man specialiseret sig inden for en bred vifte af skov- og naturpleje-opgaver – blandt andet for Skov- og Naturstyrelsen.

Præcisionsjordbrug er for alle

Præcisionsjordbrug er ikke kun GPS, faste kørespor, vækstregulering og graduering af gødskning og udsæd inden for få kvadratmeter. Der er mange niveauer, og derfor er præcision for alle.
Side 1 af 36 (715 artikler)Prev1234567343536Next

Digitale brochurer

A-One Danmark er den danske del af Devenish & A-One Feeds og har over 60 års erfaring i landbrugsindustrien. Devenish er førende inden for udvikling og levering af avancerede ernæringsmæssige løsninger i forbindelse med de forskellige udfordringer, som vores kunder står over for inden for svine- og fjerkræsektoren samt i forbindelse med drøvtyggere, kæledyr og heste.

Gennem årene har Hansen & Larsen gennemført en lang række byggeprojekter i dansk landbrug. Vi har sat vores signatur på en bred vifte af kostalde, svinestalde, specialstalde, haller og gylletanke – for nu blot at nævne de mest oplagte projekter inden for dette felt.

Polaris ATV er amerikanske ATV maskiner i høj kvalitet. Polaris Sportsman ATV’er er driftsikre og har lang levetid til gode priser. Vores sortiment omfatter proffesionelle arbejds ATV’er, Rangere som er terrængående med kabine, lad og plads til to Sportsman ATV’er og Ranger er modeller som ofte bliver brugt i landbrug. Vi har også kraftige og sikre børneATV’er, EL-biler og meget mere. Vi har et bredt tilbehørssortiment og redskabssortiment til Sportsman ATV’erne og Ragner modellerne, med det rigtige udstyr og de rigtige redskaber bliver maskinerne nyttige arbejdsredskaber.

– DER ER RIGTIG MANGE PENGE I RENT DRIKKEVAND TIL PRODUKTIONSDYR I LANDBRUGET – ECA-vand også kaldet NEUTHOX, er det nye sort til alle produktionsdyr i landbruget. Waterclean ApS er forhandler af det eneste danskproducerede ECA-vand anlæg i Danmark. NEUTHOX er godkendt af fødevarestyrelsen og registreret (lovpligtigt) i EU! Waterclean ApS har mere end 35 års erfaring i vandbehandling, og rådgivning! Vi kan træffes på tlf. +45 82 30 40 20 eller e-mail: lg@waterclean.dk

Læs de nyeste tilbudsaviser fra P. Lindberg

Se flere brochurer