bannerPos

Økologitilskud og handelsstrategi reddede bundlinjen

Agrovest har netop indkøbt to ukrudtsstrigler med 12 meters bredde.

Flemming Erhard

Journalist
14-12-2019 08:15
Hvis Agrovest var fortsat med konventionel drift, havde økonomien været dårligere i både 2018 og 2019.

Det behøver ikke at gøre ondt i økonomien at lægge om fra konventionel drift til økologi.

For Agrovests vedkommende kunne ejerne dårligt have valgt et bedre år end 2018 for den første høst i den obligatoriske, toårige omlægningsperiode.

Tørken i 2018 gjorde, at prisen var høj på omlægningskorn, der godt må bruges som økologisk foder. Det skyldtes, at markedsudbuddet af økologisk korn var meget lille.

- Der var vi relativt godt stillet. Der var så stor efterspørgsel på økologisk foder lige på det tidspunkt, da vi lagde om, at økologisk omlægningskorn næsten havde samme høje pris som det økologiske korn. Og det var samtidig med, at vi fik omlægningsstøtten, som jo ellers skal udligne den sædvanlige prisforskel mellem omlægningsafgrøder og økologiske afgrøder. Så det var ok, konstaterer Ulrik Olsen.

Reddet af prishop

Tørken gjorde også indhug i Agrovests eget udbytte af rug, havre, byg, byg-ært, raps og hestebønner.

- Hestebønnerne høstede kun 1,4 ton pr. hektar. Man kunne se jorden, mens vi kørte og høstede. Så der var meget dårlige udbytter.

Uden omlægningsstøtten havde Agrovest ikke givet et lille overskud i 2018, siger Ulrik Olsen.

- Fordi vi fik handlet af til nogle gode priser, så kunne vi på trods af de dårlige udbytter gå ud af 2018 uden at have et underskud på driften. Samtidig lå omlægningsstøtten også og holdt hånden under os.

Indtægten i 2018 ville have været 1.500-2.000 kroner mindre pr. hektar, hvis Agrovest var fortsat med konventionel drift, skønner Ulrik Olsen. Den økologiske omlægningsstøtte – som Agrovest mister fra 2020 - har alene battet med 1.200 kroner i hvert af de to omlægningsår. Imens er det økologiske arealtilskud på 870 kroner pr. hektar.

Så i stedet for det lille overskud i kraft af den økologiske omlægning, så ville en fortsat konventionel drift have givet underskud på driften i 2018, fortæller Ulrik Olsen.

Handlede i tide før prisfald

- Hvis vi var fortsat som konventionelle og manglede 40 procent af vores udbytter, så havde det helt sikkert kostet rigtigt mange penge.

Ovenpå 2018-høsten valgte Agrovest så at handle 2019-høsten på faste kontrakter allerede i efteråret 2018. Og det reddede 2019-regnskabet.

For priserne på blandt andet økologisk rug faldt drastisk under høsten på grund af store udbytter og overflod på markedet. Prisfaldet blev så stort, at den økologiske rug landende på nogenlunde samme pris som konventionel rug.

Har droppet rug for 2020

- Vi havde forinden i efteråret 2018 handlet 80 procent af alle vores priser af. Da var priserne gode. Så det var rettidig omhu. Samtidig fik vi også etableret afgrøden godt. Så 2019 har også været et rigtigt godt år.

Erfaringen med 2019-prisfaldet fik Agrovest til at sikre sig i markplanerne.

- Normalt ville vi så 20 procent af markarealet med vinterrug. Men her i efteråret har vi ikke sået en eneste kerne rug. Vi kunne se, at rugprisen var faldet fuldstændig igennem. Og vi kunne ikke lave nogen kontrakthandel i efteråret, fordi markedet er gået fuldstændigt i stå.

De to omlægningsårs overskud har – siger Ulrik Olsen - stille og roligt styrket soliditeten i Agrovest, som lige har investeret i fire nye Case-traktorer.

 du blevet klogere på EU's fælles landbrugspolitik?

L&F-mærkesager på området for KO-regler og KO-kontrol

Krydsoverensstemmelsesreglerne gælder ikke bare for dyrevelfærd, men også for flere andre områder såsom miljø og natur. Generelt herfor har L&F flere ønsker om ændringer:

Kontrolregler for dyrevelfærd skal gøres mere fælles for EU’s landmænd

Uden fælles regler bliver det indre marked fragmenteret og konkurrenceforvredet, siger L&F.

Fælles EU-regler lægger bund under dyrevelfærden

Uden fælles EU-regler ville Danmark bare importere mere dårlig dyrevelfærd til lavpris, siger DDD’s formand, Hanne Knude Palshof.

- Dyrevelfærd er rigtigt dilemmafyldt

Det er ikke altid indlysende, hvad der tjener dyrevelfærden bedst. Og den må ikke spolere økonomien, siger sjællandsk svineproducent om blandt andet halekupering og kastrektion.

Dyrevelfærd og økonomi går hånd i hånd

Nybygning og ombygning af farestalde vil forbedre både dyrevelfærd og bundlinje.

Velfærdskrav kan kamme over

Nogle regler kan være næsten lige så meget til skade for dyrenes velfærd som til gavn, siger Kaare Larsen.

EU’s regler for dyrevelfærd overskygges af Danmarks egen lovgivning

Hjemlige lovregler og branchekrav er så meget skrappere end EU’s dyrevelfærdsregler, at EU-kravene dårligt nok er på lystavlen i den daglige drift. De giver sig selv, siger den sjællandske mælkeproducent Kaare Larsen fra Dragstrup ved Gilleleje.

Flere støttekroner til økologi i 2020 og 2021

I kvælstofaftalen er der sat flere danske tilskudsmidler af til økologi, mens politikere venter på den næste programperiode for EU’s fælles landbrugspolitik.

EU’s fælles dyrevelfærd er gået i stå

EU har i en periode gjort meget for at styrke dyrevelfærden i Europa. Men indsatsen for at lave fælles regler på tværs af medlemslandene er gået i stå, siger professor i bioetik, Peter Sandøe.

EU-støtte til regntag sikrede frugtplantages afsætning

Ægteparret Susanne Hansen og Anders Lindgård sprang for 12 år siden ud som frugtplantageejere med »Kysøko« ved Næstved, der blandt andet leverer æbler til restauranten Noma. Frugtrejsen har de fået EU-støttemidler til. Det har sikret firmaets bundlinje.

Har fortrudt EU-støttet investering

Anders Lindgård klapper langt fra i hænderne over al landbrugsstøtte fra EU.

Landbrugsstyrelsen afviser auktionsprincip for landbrugstilskud

- Ideen om auktionsprincippet lyder i teorien interessant, men er vanskelig at føre ud i praksis, udtaler enhedschef i Landbrugsstyrelsen Per Faurholt Ahle.

- Tilskudsmodellen fungerer faktisk godt

Et auktionsprincip vil være for bureaukratisk at administrere og for bøvlet at søge for landmændene, siger sektorchef for økologi, Kirsten Lund Jensen.

- Lad økologiske landmænd selv byde ind på støttebehov

Auktioner kunne hindre overkompensation med EU-støttemidlerne, siger IFRO-forsker og rådgiver for Landbrugsstyrelsen.

Økologien fænger: - Sjovt med det gamle håndværk

Det gamle håndværk har været sjovt at vende tilbage til. Og ny teknologi lokker, siger Ulrik Olsen.

Økologitilskud og handelsstrategi reddede bundlinjen

Hvis Agrovest var fortsat med konventionel drift, havde økonomien været dårligere i både 2018 og 2019.

Økologisk omlægning var det bedste valg for bundlinjen

En driftsleders jobskifte gav anstødet til, at Agrovest droppede konventionelt landbrug. Omlægningen er gået godt, fortæller medejer af det økologiske planteavlsselskab, Ulrik Olsen.