bannerPos

Har fortrudt EU-støttet investering

Glæden er ikke til at tage fejl af hos den økologiske frugtavler Anders Lindgård, når han spotter nye skud på hans mange tusinde frugttræer i plantagen Kysøko ved Næstved. Det gælder dog ikke for den plantage, han fik EU-støtte til, hvor rækkerne er plantet for tæt.

Ditte Birkebæk Jensen

Journalist
04-01-2020 08:00
Anders Lindgård klapper langt fra i hænderne over al landbrugsstøtte fra EU.

Anders Lindgård har blandt sine tilskud fortrudt et enkelt af dem.

- Jeg fik i 2012 godt 90.000 til at lave en plantage med 5.000 træer på 3 hektar, mod at det skulle være plantet helvedes tæt og hurtigt. De penge har jeg simpelthen fortrudt. Jeg bander over det hver dag, for det er rigtig skidt at plante så tæt, når du skal alting lige fra at plukke frugten eller til beskære træerne. Men dengang var jeg jo bare en grønskolling, siger han.

Tætheden, medgiver han, kan være en gevinst for de store avlere. Men det er imod Kysøkos filosofi om ikke at dyrke jorden for hårdt, ligesom plantagen også satser på multicropping, hvor man blander sorterne på kryds og tværs.

- På den måde synes jeg, at EU kigger forbi os, der vil gå andre veje med biodiversitet og andre dyrkningsmåder. Og det er problemet med tilskud. Man skal passe på med, at man ikke presser ting ind i nogle rammer, som ikke er optimale for dem, som skal udnytte midlerne.

Grundbetaling er bevidstløst socialtilskud

Ellers synes Anders Lindgård, at projekttilskud fra ordningerne i Landdistriktsprogrammet er en god idé, fordi pengene går til innovation, der ofte fører nye produkter og vækst med sig.

- Derimod synes jeg, at det almindelige hektartilskud (grundbetalingen, red.) er direkte idiotisk. For eksempel bare til frugtplantager gives der støtte til alle i hele Europa, som gør, at vi får en overproduktion af frugt, der presser priserne ned.

- I alle andre industrier der er det altså kun de dygtige, der overlever. Hvorfor har vi så specielt ondt af landbrugerne? Det fatter jeg altså ikke. Vi bliver holdt kunstigt live, mens andre erhverv kan dø. Nej, jeg synes ikke, vi skal have det bevidstløse socialtilskud. Det fører intet med sig.

 du blevet klogere på EU's fælles landbrugspolitik?

Vilde heste plejer truet naturtype

En flok Exmoor-ponyer fremmer biodiversiteten og beskytter overdrev på Sydlangeland. Hestene er samtidig en kæmpe turistmagnet.

Tilskud kan gå tabt

Der er fortsat risiko for, at ansøgere hamstrer tilskud uden fast vilje til at bygge. Da skal EU have penge tilbage fra Danmark.

Nyt tilskud til byggeri af slagtesvinestalde skruer op for miljøeffekten

Barren for tilskudsberettigede staldprojekter er sat højt over emissionskravene til almindelige miljøgodkendelser.

Teknisk kvælstoffilter med natur- effekt

Et åbent minivådområde fremstår som en sø i landskabet, der tiltrækker både fugle, padder og insekter.

40 minivådområder i spil på Fyn

Oplandskonsulenterne hos Velas i Vissenbjerg på Fyn har søgt EU-tilskud og tilladelse til godt 40 mini- vådområder. Cirka 30 har fået tilsagn fra Landbrugsstyrelsen og knap 20 har fået tilladelse fra kommunerne.

Græsæg til restauranter og til salg i gårdbutikken

I Dalbakkegaards gårdbutik kan kunderne både købe gårdens egne produkter og produkter fra andre lokale producenter.

Dyrevelfærd på meder

På Dalbakkegaard på Lolland producerer Dorthe og Bryan Hansen økologiske kyllinger i mobile kyllingehuse, hvoraf det ene har fået økonomisk støtte fra EU via Landdistriktsprogrammet.

AMU-kurser skal professionalisere naturplejere

Med biodiversitet og klima højt på dagsordenen i den offentlige debat får naturplejere en vigtig rolle for hele landbruget.

Naturpleje er på vej til at blive et levebrød

Naturstyrelsen og Seges arbejder på at ophøje med naturpleje med græssende dyr til en regulær driftsgren.

- Planen er, at jeg skal leve af butikken

Naturpleje med kvæg og får sikrer efterhånden en stor del af indtægten for ægteparret Michael Baun og Bente Villadsen på Fanø.

Bidt af naturpleje

Før overså Michael Baun sjældne sommerfugle og blomster i marken. Sidste år fik han sammen med sin hustru, Bente Villadsen, 15. Juni Fondens årlige ildsjælepris for at have gjort en særlig indsats for naturen.

12 millioner øko-æg

Det producerer hønsene pr. år i Vallø Øko ApS, hvor dyrevelfærd står højt på dagsordenen, og EU har ydet tilskud til forskellige former for miljøteknologi.

Dyrevelfærd står højt på dagsordenen

Valløs filosofi: En høne, der har det godt, spiser mindre foder og lægger mange æg.

Lokal butik med foder til hobbydyr klarer udfordringerne

Hos Rolfsminde Foder jonglerer indehaver Bitten Skovgaard Frederiksen med fodersalg, bekymrede kunder og to små børn.

Skovrejsning øger glæden ved natur og jagt

Vildtbestanden vil nyde godt af den nyplantede skov, når først indhegningen fjernes efter fem år, siger Allan Jansen.

Skovstøtten dækkede omkostningerne til planter og hegn

Økonomien i at rejse skov med EU-tilskud er til at leve med, siger lodsejer Allan Jansen fra Sønder Omme.

En perle i landskabet

Botofte Skovmose gavner ikke kun miljøet og klimaet. Vådområdet er også en stor naturattraktion.

Fra lavbundsjord til kvælstoffilter

I 10 år har vådområdet Botofte Skovmose sparet Langelandsbæltet for 8-11 tons kvælstof om året. EU har bidraget til projektet med landdistriktsmidler og grønne tilskud.