bannerPos

Hård kamp om LAG-midler

- Det er dejligt, at så mange lokale ildsjæle og iværksættere har fået øjnene op for LAG-ordningen, siger formanden for bestyrelsen i LAG Midt-Nordvestsjælland, Flemming Engtoft Larsen (yderst tv).

Ebbe Mortensen

Freelance journalist
13-06-2020 09:43
52 ansøgere kæmper om små fire millioner kroner i puljen hos LAG Midt-Nordvestsjælland.

- Det er dejligt, at så mange lokale ildsjæle og iværksættere har fået øjnene op for LAG-ordningen.

Det siger Flemming Engtoft Larsen, Kalundborg, som er formand for LAG Midt-Nordvestsjælland, som også har været med til at støtte pølsemager Henrik Rasmussens virksomhed, Lejre Mikropølsemageri i Kirke Såby.

Da der var deadline for at søge årets sidste LAG-pulje, havde ikke færre end 52 ansøgere lagt billet ind på de knap fire millioner kroner, som puljen lyder på. Det betyder, at der bliver hård kamp om midlerne, idet de 52 ansøgere tilsammen har søgt om 15,2 millioner kroner.

I øjenhøjde med de mindre virksomheder

De 52 ansøgninger er ny rekord for LAG Midt-Nordvestsjælland, der dækker de fem kommuner: Lejre, Holbæk, Sorø, Odsherred og Kalundborg.

Så der bliver hård kamp om midlerne.

- LAG-midlerne er unikke, fordi vi både kan støtte almene formål og erhvervsprojekter, påpeger Flemming Engtoft Larsen, og fortsætter:

- Faktisk har LAG midlerne vist sig at være en af de mest effektive metoder til at skabe arbejdspladser i områder, hvor væksten ellers ikke er udpræget høj. Det skyldes måske, at vi som en lille, fleksibel og lokalt forankret organisation er i øjenhøjde med de mindste virksomheder og dermed virker mindre skræmmende.

De knap fire millioner kroner bliver fordelt på et bestyrelsesmøde her i løbet af juni måned.

Også LAG midler i 2o21

LAG-ordningen får sine midler fra EU, og med både Brexit, Covid-19 og budgetforhandlinger på agendaen har der hersket uklarhed om, hvordan og hvornår ordningen fortsætter. Flemming Engtoft Larsen er derfor glad for, at regeringen har prioriteret 93 millioner kroner til de lokale LAG grupper i 2021.

- Det betyder, at LAG-foreningerne kan fortsætte driften og være med til at holde hjulene i gang. Det behov er bestemt ikke blevet mindre de seneste par måneder, understreger Flemming Engtoft Hansen, som oplyser, at LAG Midt-Nordvestsjælland får fem en halv million til projekter i 2021.

 du blevet klogere på EU's fælles landbrugspolitik?

Vilde heste plejer truet naturtype

En flok Exmoor-ponyer fremmer biodiversiteten og beskytter overdrev på Sydlangeland. Hestene er samtidig en kæmpe turistmagnet.

Tilskud kan gå tabt

Der er fortsat risiko for, at ansøgere hamstrer tilskud uden fast vilje til at bygge. Da skal EU have penge tilbage fra Danmark.

Nyt tilskud til byggeri af slagtesvinestalde skruer op for miljøeffekten

Barren for tilskudsberettigede staldprojekter er sat højt over emissionskravene til almindelige miljøgodkendelser.

Teknisk kvælstoffilter med natur- effekt

Et åbent minivådområde fremstår som en sø i landskabet, der tiltrækker både fugle, padder og insekter.

40 minivådområder i spil på Fyn

Oplandskonsulenterne hos Velas i Vissenbjerg på Fyn har søgt EU-tilskud og tilladelse til godt 40 mini- vådområder. Cirka 30 har fået tilsagn fra Landbrugsstyrelsen og knap 20 har fået tilladelse fra kommunerne.

Græsæg til restauranter og til salg i gårdbutikken

I Dalbakkegaards gårdbutik kan kunderne både købe gårdens egne produkter og produkter fra andre lokale producenter.

Dyrevelfærd på meder

På Dalbakkegaard på Lolland producerer Dorthe og Bryan Hansen økologiske kyllinger i mobile kyllingehuse, hvoraf det ene har fået økonomisk støtte fra EU via Landdistriktsprogrammet.

AMU-kurser skal professionalisere naturplejere

Med biodiversitet og klima højt på dagsordenen i den offentlige debat får naturplejere en vigtig rolle for hele landbruget.

Naturpleje er på vej til at blive et levebrød

Naturstyrelsen og Seges arbejder på at ophøje med naturpleje med græssende dyr til en regulær driftsgren.

- Planen er, at jeg skal leve af butikken

Naturpleje med kvæg og får sikrer efterhånden en stor del af indtægten for ægteparret Michael Baun og Bente Villadsen på Fanø.

Bidt af naturpleje

Før overså Michael Baun sjældne sommerfugle og blomster i marken. Sidste år fik han sammen med sin hustru, Bente Villadsen, 15. Juni Fondens årlige ildsjælepris for at have gjort en særlig indsats for naturen.

12 millioner øko-æg

Det producerer hønsene pr. år i Vallø Øko ApS, hvor dyrevelfærd står højt på dagsordenen, og EU har ydet tilskud til forskellige former for miljøteknologi.

Dyrevelfærd står højt på dagsordenen

Valløs filosofi: En høne, der har det godt, spiser mindre foder og lægger mange æg.

Lokal butik med foder til hobbydyr klarer udfordringerne

Hos Rolfsminde Foder jonglerer indehaver Bitten Skovgaard Frederiksen med fodersalg, bekymrede kunder og to små børn.

Skovrejsning øger glæden ved natur og jagt

Vildtbestanden vil nyde godt af den nyplantede skov, når først indhegningen fjernes efter fem år, siger Allan Jansen.

Skovstøtten dækkede omkostningerne til planter og hegn

Økonomien i at rejse skov med EU-tilskud er til at leve med, siger lodsejer Allan Jansen fra Sønder Omme.

En perle i landskabet

Botofte Skovmose gavner ikke kun miljøet og klimaet. Vådområdet er også en stor naturattraktion.

Fra lavbundsjord til kvælstoffilter

I 10 år har vådområdet Botofte Skovmose sparet Langelandsbæltet for 8-11 tons kvælstof om året. EU har bidraget til projektet med landdistriktsmidler og grønne tilskud.