bannerPos

En perle i landskabet

- De fleste, som kommer og ser området, spiser måske efterfølgende på et af de langelandske spisesteder. Så området bidrager også til den turisme, som vi satser så meget på her på Langeland, påpeger Lars Christian Prytz.

Ebbe Mortensen

Freelance journalist
07-03-2020 11:01
Botofte Skovmose gavner ikke kun miljøet og klimaet. Vådområdet er også en stor naturattraktion.

Et vådområde gavner miljøet og klimaet. Det står fast. Men Botofte Skovmose er også en naturperle i det langelandske landskab, som tiltrækker både lokale beboere og mange turister og fugleinteresserede.

- Vi har skabt et unikt naturområde, hvor man på den almindelige kommunevej kan køre rundt på tre sider af området og kigge ind i det. Desuden er der en tange eller halvø, som strækker sig ind midt i området, hvortil offentligheden har adgang, fortæller Lars Christian Prytz.

- I de første år efter færdiggørelsen, kom der mellem seks og syv tusinde gæster om året. I dag, hvor nyhedens interesse ikke er helt så stor, ligger vi på omkring to tusinde gæster om året, vurderer den langelandske landmand.

Han oplyser, at EU har støttet det store vådområdeprojekt med landdistriktsmidler, som blandt andet er gået til indhegninger, foderhuse, informationsskilte og fugleøer.

 

Gavner lokalområdet

Der er desuden etableret en handicapvenlig sti ud i området, så også kørestolsbrugere kan få glæde af det unikke naturområde. Der er ligeledes lavet en række tiltag, som er til gavn for alle besøgende.

- Vi har kørt en række rundvisninger og foredrag om området. Dem har vi typisk haft en tre-fire stykker af om året. Her fortæller vi om tilblivelsen af området, hvorefter folk kan gå rundt og se og opleve området, fortæller Lars Christian Prytz, som tilføjer, at området også er til gavn for det langelandske lokalsamfund.

- De fleste, som kommer og ser Botofte Skovmose, spiser måske efterfølgende på et af de langelandske spisesteder. På den måde bidrager området også til den turisme, som vi satser så meget på her på Langeland.

- Vi tiltrækker også en gruppe, der er særligt interesserede i det store fugleliv, som er her. Nogle af de mange lystfiskere, som kommer til Langeland på grund af de gode fiskepladser, lægger også vejen forbi, fortæller Lars Christian Prytz.

Optællinger foretaget af Dansk Ornitologisk Forening viser, at der er ikke mindre end 167 forskellige fuglearter i Botofte Skovmose, heriblandt rørdrum og havørne, som ikke er helt almindelige i den danske natur.

 

Unikke naturoplevelser

Den langelandske landmand har aldrig fortrudt etableringen af det store vådområde. De mange naturoplevelser, området byder på, er en kilde til mange glæder og unikke oplevelser.

- Vi har morgenmusik hver dag, når vi står op og åbner soveværelsesvinduet. Og hvis man en tidlig morgen midt i maj sætter sig ned til søen, er det næsten ligesom at sætte sig ud på den afrikanske savanne, siger Lars Christian Prytz, der sammen med sin kone, Eva, har rejst meget i Afrika.

Ænderne og fugle begynder at »snakke«, som han siger. Og pludselig dukker havørnen op.

- Det er en helt unik oplevelse at se havørnen træne sin yngel i at jage. Det sker ved, at den gamle fanger en blishøne eller andet og flyver op i luften og slipper den – og så griber ungen den. Det er ikke noget, man lige ser hver dag, siger den naturelskende landmand.

 

Landbrugets image

De våde og tørre enge i vådområdet afgræsses af »Ørnebjerggårds« egen besætning af skotsk højlandskvæg. På en anden del af arealet dyrkes energipil, fordi energipil kan dyrkes uden tilsætning af gødning eller kemikalier.

- Undervejs i processen har vi også valgt at omlægge Ørnebjergård til økologi. Det drejer sig om cirka 100 hektar i alt. Det er en form for eksperiment, hvor vi gerne vil kunne dokumentere, om omlægningen er driftsøkonomisk fornuftigt eller ej, siger Lars Christian Prytz.

- Man kan lave mange beregninger ved et skrivebord, men her får vi et materiale med baggrund i praktisk viden og erfaring. Her vil vi ud af tallene kunne læse, om det kunne være en god ide at omlægge mere af Langelands landbrugsjord til økologi, påpeger landmanden.

- Under alle omstændigheder, understreger Lars Christian Prytz, er Botofte Skovmose et projekt, som næsten alle kan lide, og som samtidig gavner landbrugets image.

 

 du blevet klogere på EU's fælles landbrugspolitik?

Mejerimand forelskede sig i en gammel dame

Den gamle dame er identisk med Gundestrup Mejeri og Bryggeri, hvor Jørgen Hoff i dag producerer 22 forskellige specialoste og 8 forskellige specialøl.

Kompost af pileflis nedbringer udledningen af næringsstoffer fra marken

Et EU-støttet forsøgsprojekt vil i år vise i hvilket omfang, kompost af pileflis kan nedbringe økologernes behov for at køre staldgødning ud.

Flis er for godt til at brænde af

Ny Vraa Bioenergi er stoppet med at afsætte pileflis til forbrænding i varmeværker. Brødrene Henrik og Anders Bach jagter en større værdiskabelse i deres produktion.

De vilde heste tiltrækker tusindvis af turister

Flokken af vilde heste på Langelands sydspids er blevet det helt store trækplaster for turister og naturinteresserede.

Vilde heste plejer truet naturtype

En flok Exmoor-ponyer fremmer biodiversiteten og beskytter overdrev på Sydlangeland. Hestene er samtidig en kæmpe turistmagnet.

Tilskud kan gå tabt

Der er fortsat risiko for, at ansøgere hamstrer tilskud uden fast vilje til at bygge. Da skal EU have penge tilbage fra Danmark.

Nyt tilskud til byggeri af slagtesvinestalde skruer op for miljøeffekten

Barren for tilskudsberettigede staldprojekter er sat højt over emissionskravene til almindelige miljøgodkendelser.

Teknisk kvælstoffilter med natur- effekt

Et åbent minivådområde fremstår som en sø i landskabet, der tiltrækker både fugle, padder og insekter.

40 minivådområder i spil på Fyn

Oplandskonsulenterne hos Velas i Vissenbjerg på Fyn har søgt EU-tilskud og tilladelse til godt 40 mini- vådområder. Cirka 30 har fået tilsagn fra Landbrugsstyrelsen og knap 20 har fået tilladelse fra kommunerne.

Græsæg til restauranter og til salg i gårdbutikken

I Dalbakkegaards gårdbutik kan kunderne både købe gårdens egne produkter og produkter fra andre lokale producenter.

Dyrevelfærd på meder

På Dalbakkegaard på Lolland producerer Dorthe og Bryan Hansen økologiske kyllinger i mobile kyllingehuse, hvoraf det ene har fået økonomisk støtte fra EU via Landdistriktsprogrammet.

AMU-kurser skal professionalisere naturplejere

Med biodiversitet og klima højt på dagsordenen i den offentlige debat får naturplejere en vigtig rolle for hele landbruget.

Naturpleje er på vej til at blive et levebrød

Naturstyrelsen og Seges arbejder på at ophøje med naturpleje med græssende dyr til en regulær driftsgren.

- Planen er, at jeg skal leve af butikken

Naturpleje med kvæg og får sikrer efterhånden en stor del af indtægten for ægteparret Michael Baun og Bente Villadsen på Fanø.

Bidt af naturpleje

Før overså Michael Baun sjældne sommerfugle og blomster i marken. Sidste år fik han sammen med sin hustru, Bente Villadsen, 15. Juni Fondens årlige ildsjælepris for at have gjort en særlig indsats for naturen.

12 millioner øko-æg

Det producerer hønsene pr. år i Vallø Øko ApS, hvor dyrevelfærd står højt på dagsordenen, og EU har ydet tilskud til forskellige former for miljøteknologi.

Dyrevelfærd står højt på dagsordenen

Valløs filosofi: En høne, der har det godt, spiser mindre foder og lægger mange æg.

Lokal butik med foder til hobbydyr klarer udfordringerne

Hos Rolfsminde Foder jonglerer indehaver Bitten Skovgaard Frederiksen med fodersalg, bekymrede kunder og to små børn.